Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zdobądź doświadczenie w organizacjach studenckich

Aktywność organizacjach studenckich to szansa na wielotorowy rozwój – podejmując takie inicjatywy, uczymy się współpracy, kreatywności, komunikatywności czy zarządzania czasem. To także możliwość zawarcia wielu inspirujących znajomości – jak wybrać organizację, która będzie spójna naszymi zainteresowaniami pozwoli nabyć nam nowe umiejętności?

Dlaczego warto podczas studiów zaangażować się działalność organizacji studenckiej? Wykazywanie się proaktywną postawą to coś, czego poszukują pracodawcy także wpis CV, który może pomóc nam wyróżnić się wśród innych kandydatów. Angażując się takie przedsięwzięcia, rozwijamy umiejętności miękkie, zdobywamy nowe kompetencje, poznajemy ludzi, którzy mogą stać się dla nas inspiracją motywacją. Działając organizacji studenckiej, stawiamy czoła kolejnym wyzwaniom – często jest to możliwość podejmowania własnych inicjatyw autorskich projektów.

Zastanawiacie się, do jakiej organizacji studenckiej dołączyć? Przedstawiamy Wam przegląd największych nich.

Biura Karier

Biura Karier działają przy większości uczelni, ich podstawowym celem jest służenie informacją, radą, wsparciem pomocą studentom oraz absolwentom, aby ułatwić im wejście na rynek pracy. Biura Karier oferują doradztwo zawodowe personalne, uczestnictwo bezpłatnych kursach, warsztatach, konferencjach szkoleniowych, tematycznych spotkaniach informacyjnych oraz targach pracy. Udzielają również pomocy poszukiwaniu praktyk, staży pracy.

IFMSA-Poland

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów medycyny młodych lekarzy. IFMSA jest największą na świecie organizacją studencką. Poprzez 140 organizacji krajowych należą do niej studenci ze 129 państw. ramach IFMSA działa ponad 1 300 000 młodych ludzi na świecie.

Walne zebrania członków IFMSA odbywają się dwa razy roku, marcu sierpniu. Są to tygodniowe spotkania, na których podpisywane są kontrakty na wymiany studenckie, opracowywane są nowe projekty, przedstawiane są sprawozdania programów już działających. Studenci wymieniają się także wiedzą medyczną, prezentują swoje zwyczaje, kultury.

Polsce Stowarzyszenie działa od 1956 roku początkowo pod nazwą Komitet Koordynacyjny Studentów Akademii Medycznych (KKSAM), od 1990 roku jako Polish Medical Students’ International Committee (PolMSIC).

Strona organizacji: www.ifmsa.pl

Enactus

Enactus jest inicjatywą, której spotykają się obecni liderzy, przedstawiciele biznesu oraz środowiska naukowego liderami przyszłości, zdolnymi aktywnymi studentami. Studenckie zespoły Enactus pomocą opiekunów naukowych doradców biznesowych realizują innowacyjne projekty biznesowe. Kierując się zasadami etyki, tworząc innowacje społeczne technologiczne, poszukują rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale skutecznie poprawią jakość życia lokalnych społeczności.

Zadaniem studentów ramach programu Enactus jest zaplanowanie realizacja biznesowych projektów 3 obszarach: ekonomicznym, ekologicznym społecznym.

Corocznie jest organizowany konkurs Enactus Poland National Competition, podczas którego studenci mają okazję zaprezentować wyniki swojej pracy przed biznesowym jury, skład którego wchodzą managerowie, dyrektorzy prezesi wiodących przedsiębiorstw.

Strona organizacji: www.enactus.pl

Parlament Studentów RP

Parlament Studentów RP reprezentuje studentów wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu oraz na arenie międzynarodowej. Jest podmiotem zrzeszającym samorządy ze wszystkich uczelni kraju
– stoi na wierzchołku struktury samorządowej. Odgrywa znaczącą rolę we współdecydowaniu pozycji środowiska studenckiego polityce państwa wobec młodzieży.

Organizacja zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących studentów oraz imieniu studentów przestawia ich propozycje władzy publicznej. Ponadto do zadań Parlamentu należy organizacja szkoleń warsztatów, podnoszących kwalifikacje studentów. Organizacja wspiera projekty studenckie, patronuje wydarzeniom kulturalnym oraz inicjuje działania na rzecz środowiska studenckiego. Oprócz tego inspiruje międzynarodową wymianę studentów oraz aktywnie uczestniczy międzynarodowym ruchu studenckim.

Strona organizacji: www.psrp.org.pl

ELSA

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland to największe, niezależne, niepolityczne stowarzyszenie non-profit zrzeszające studentów oraz absolwentów kierunków prawniczych administracyjnych. ELSA obecna jest 44 krajach Europie, działając sieci poprzez Grupy Narodowe Lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) siedzibą Brukseli. Międzynarodowy charakter organizacji oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych kultur prawnych. Członkowie ELSA uczestnicząc życiu Stowarzyszenia zdobywają cenne doświadczenia nową perspektywę spojrzeniu na prawo, kształtowanie przyszłego życia zawodowego oraz stosunki międzynarodowe.

ELSA Poland działa na 24 wydziałach prawa administracji 15 miastach – Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, we Wrocławiu oraz Zielonej Górze. Zrzesza około 1200 studentów prawa młodych prawników. Członkowie, działając stowarzyszeniu, współpracują międzynarodowymi krajowymi organizacjami pozarządowymi, największymi firmami prawniczymi konsultingowymi, prawniczymi samorządami zawodowymi oraz innymi instytucjami mającymi wpływ na kształt zawodu prawnika.

Strona organizacji: www.elsa.org.pl

AIESEC

AIESEC powstał na świecie 1948 roku, odpowiedzi na bieżące wówczas konflikty zrodzone przez II Wojnę Światową. Według przedstawicieli państw członkowskich AIESEC, świat potrzebował liderów to na młodych ludziach spoczywała odpowiedzialność za lepsze jutro. Od tamtej pory misją AIESEC stało się dążenie do osiągnięcia pokoju na świecie pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego. Organizacja dąży do rozwijania cech liderskich młodych ludzi poprzez praktyczne doświadczenia projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych. AIESEC możesz poznać nowe kultury, nowe osoby siebie, wpływając jednocześnie pozytywnie na ludzi społeczności, którymi będziesz pracować.

Strona organizacji: www.aiesec.pl

IASTE

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) to stowarzyszenie działające już 70 lat.
Od początku istnienia zorganizowało wymiany dla 350 000 studentów, które odgrywają kluczową rolę rozwoju młodych inżynierów naukowców. Jest to organizacja non profit, której członkowie pracują na zasadzie wolontariatu.

Międzynarodowy program staży IAESTE działa ponad 80 krajach członkowskich IAESTE. Jego celem jest rozwój wiedzy zawodowej językowej studentów oraz przyczynianie się do budowania zrozumienia między narodami.

Strona organizacji: www.iaeste.pl

BEST

Board of European Students of Technology jest międzynarodową, apolityczną organizacją non-profit, zrzeszającą studentów uczelni technicznych całej Europy. Przygotowywane przez nas wydarzenia cieszą się ogromną popularnością wśród wszystkich wydziałów PWr ze względu na bogatą ofertę edukacyjną oraz towarzyszącą jej możliwość zabawy. Misją BEST jest wielopłaszczyznowy rozwój studentów, celu zapewnienia przyszłym inżynierom dodatkowych umiejętności przygotowania do pracy międzynarodowym środowisku. Jest ona realizowana poprzez organizowanie wyjazdów zagranicznych, konkursów, szkoleń, spotkań happeningów na uczelniach poza nimi, przy których zawsze jest możliwość interakcji młodych ludzi firmami poszukującymi pracowników.

Strona organizacji:

Warszawa: www.new.best.warszawa.pl

Kraków: www.newsite.best.krakow.pl

Łódź: www.best.lodz.pl

Wrocław: www.best.wroclaw.pl

Gliwice: www.bestgliwice.pl

Gdańsk: www.best.gdansk.pl

AEGEE

Stowarzyszenie Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków to lokalny oddział, powstały 1991 roku, międzynarodowej organizacji studenckiej AEGEE łączącej około 11 tysięcy byłych obecnych studentów ponad 170 miast Europy. Działalność AEGEE skupia się na wspieraniu kontaktów współpracy między studentami różnych krajów, budowaniu otwartego społeczeństwa oraz promowaniu idei integracji europejskiej, realizowanej czterech głównych obszarach działania, do których należą: edukacja nieformalna, projekty tematyczne, polityka rzecznictwo oraz forum do dyskusji.

AEGEE corocznie realizuje kilka projektów na skalę lokalną oraz dwa – trzy na skalę międzynarodową: szkolenia, konferencje, wymiany studenckie, czy letnie wyjazdy (Summer University).

Działająca od lat grupa Let’s Get Better AEGEE-Kraków organizuje bezpłatne szkolenia profesjonalnymi trenerami najróżniejszej tematyki. Dodatkowo 4 razy do roku dla nowych członków organizowane są szkolenia FRESH (poziom) oraz Management Training Course – MTC (II poziom), gdzie uczestnicy zgłębiają m.in. tajniki zarządzania projektem, team buildingu oraz pozyskiwania funduszy, dowiadują się jak skutecznie negocjować, prowadzić owocne rozmowy sponsorskie oraz poznajemy sposoby budowania własnego wizerunku oraz niuanse wystąpień publicznych.

Strona organizacji: www.aegee-krakow.pl

Studenckie Forum Business Centre Club

Misją Studenckiego Forum Business Centre Club jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych Polaków. Organizacja inspiruje, edukuje oraz motywuje młodych ludzi, pokazując, że aktywność, odwaga własna inicjatywa są drogą do osiągnięcia sukcesu.

Największą wartością Studenckiego Forum są ludzie. Takie przeświadczenie towarzyszy organizacji od samego początku istnienia, jej członkowie są aktywni, otwarci, pełni pasji odważni, nie boją się podejmować wyzwań.

Studenckie Forum powstało zaangażowania, pasji, także chęci zmian polepszenia sytuacji przedsiębiorców Polsce. Przyciąga ludzi ambitnych przedsiębiorczych, którzy chcą się rozwijać zdobywać doświadczenie.

Strona organizacji: www.sfbcc.org.pl

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Niezależne Zrzeszenie Studentów jest organizacją studencką 39-letnią historią działającą duchu patriotycznym. Tworzą ją młodzi ludzie nieprzeciętnej wyobraźni niezaspokojonej ciekawości świata. Dzięki swoim działaniom NZS wspiera kulturalny, naukowy społeczny rozwój studentów, gdy jest to potrzebne, również walczy ich prawa.

NZS wspiera kulturalny, naukowy społeczny rozwój studentów. Działalność organizacji dzieli się sześć odrębnych pól strategicznych, mających odrębne cele założenia, których realizacja dokonywana jest poprzez specyficzny zespół projektów zadań: integracja środowiska studenckiego, działalność kulturalna, poznanie międzykulturowe, kreowanie liderów, rozwój wewnętrzny, akcje charytatywne.

Strona organizacji: www.nzs.org.pl

Akademicki Związek Sportowy

To studenckie stowarzyszenie sportowe, działające na terenie Polski, zrzeszające blisko 50 tysięcy osób na ponad 200 uczelniach.
Studenci AZS mogą uprawiać ponad 30 dyscyplin sportowych, zarówno rekreacyjnie, jak zawodowo. Sportowcy AZS stanowią około 25% ogółu polskiej reprezentacji narodowej (biorąc pod uwagę udział igrzyskach olimpijskich). Studenci mogą uprawiać takie dyscypliny jak: akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, curling, futsal, gimnastyka, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate, koszykówka, lekkoatletyka, narciarstwo, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, pływanie, szermierka, tenis, żeglarstwo wiele innych. Sprawdź, jakie możliwości daje Ci AZS na Twojej uczelni.