Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zdobądź nowe kwalifikacje Z Europejską Grupą Doradczą

Europejska Grupa Doradcza zaprasza bezrobotne kobiety z województwa łódzkiego do udziału w projekcie szkoleniowo-doradczym pt. „Nowe kwalifikacje, dla bezrobotnych kobiet”.

Celem w/w projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 216 z wykształceniem minimalnie średnim zameldowanych na terenie województwa łódzkiego,a w szczególności z powiatów: tomaszowskiego, kutnowskiego, zgierskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego oraz miasta Łodzi.
 
            OPIS PROJEKTU „NOWE KWALIFIKACJE DLA BEZROBOTNYCH KOBIET”

Każda z uczestniczek weźmie udział w trzech modułach: I – Doradztwo indywidualne, II – Szkolenia zawodowe, III – Poradnictwo zawodowe grupowe.

I moduł – Poradnictwo zawodowe indywidualne obejmuje diagnoza potrzeb uczestniczek w zakresie rozwoju zawodowego i możliwości pozyskania zatrudnienia. W ramach projektu uczestniczki będą miały zapewnione 2 godziny poradnictwa ukierunkowanego na: samopoznanie, identyfikację mocnych i słabych stron uczestniczek, ich zdolności, zainteresowań, ocenę posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w aspekcie oczekiwań rynku pracy i pracodawców.
Następnie na bazie zdiagnozowanych potrzeb uczestniczek, stworzony zostanie indywidualny program rozwoju zawodowego, uczestniczki zostaną zakwalifikowane do odpowiedniego modułu szkolenia zawodowego. Początek zajęć – 01 grudnia 2009.

II Moduł – Szkolenia Zawodowe
W ramach II modułu uczestniczki wybiorą jeden z sześciu zaproponowanych tematów szkoleń (120 godz. każde): ,,Skuteczny sprzedawca z elementami negocjacji”, ,,Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości”  ,,Asystentka z modułem obsługi komputera i wykorzystania Internetu”, ,,Profesjonalna obsługa sekretariatu i urządzeń biurowych”, ,,Pracownik ds. kadr i płac z obsługą programu płatnik”, ,,Kasjerka – fakturzystka”. Szkolenia realizowane będą
w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi. Początek szkoleń 4 stycznia 2009.

III moduł – Poradnictwo Zawodowe Grupowe.
Uczestniczki zapoznają się z technikami aktywnego poszukiwania pracy. Głównym celem tych zajęć jest nabycie umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy, aktywnego poszukiwania i uzyskania zatrudnienia. W czasie zajęć z doradztwa uczestniczki zostaną zapoznane z informacjami dotyczącymi łódzkiego rynku pracy, technikami aktywnego poszukiwania pracy, będą mogły rozwinąć umiejętności przygotowania CV i listu motywacyjnego, autoprezentacji
i asertywności. Początek zajęć 01 lutego 2009
Pełna prezentacja projektu na stronie www.czasnaaktywnosc.pl
 
Korzyści udziału w projekcie
Uczestniczki objęte projektem „Nowe kwalifikacje dla bezrobotnych kobiet” zdobędą lub poszerzą wiedzę oraz umiejętności, które z pewnością podniosą ich kwalifikacje zawodowe. Szkolenia zawodowe stwarzają szansę zdobycia nowego, ciekawego zawodu.
Każda uczestniczka projektu otrzyma: stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu i zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobami zależnymi oraz na zakończenie zajęć – certyfikat potwierdzający udział w przedmiotowym szkoleniu oraz zaświadczenie udziału w poradnictwie zawodowym.
 
Rekrutacja do projektu
Panie zainteresowane udziałem w projekcie powinny przesłać do biura w Tomaszowie Mazowieckim (przy ul. Szerokiej 7) formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o posiadaniu statutu osoby bezrobotnej, deklarację uczestnictwa w projekcie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Dostępne na stronie www projektu. O przyjęciu do grupy decyduje spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.