Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Fot. Shutterstock

Zdobądź stypendium na I rok studiów!

Ruszył nabór do programu stypendiów pomostowych.

Program Stypendiów Pomostowych jest rozbudowanym systemem stypendialnym, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów adresowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów programu.

Przypomnijmy, że program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach. Dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej. Celem programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej na studiach dziennych.

W roku akademickim 2017/2018 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Wnioski można składać do 18 sierpnia, do godz. 16.00.

Szczegóły tutaj: http://www.stypendia-pomostowe.pl/o-programie/
Można się również ubiegać o stypendia na starsze lata studiów, jednak dotyczy to tych studentów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.