Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zgłoś się do Akademii Praw Człowieka 2020!

Chcesz w praktyce dowiedzieć się, jak efektywnie działać na rzecz zmiany społecznej i poszukać rozwiązań zapobiegających np. dyskryminacji czy mowie nienawiści? Weź udział w Akademii Praw Człowieka 2020, której celem jest promowanie porozumienia między ludźmi z różnych kultur, docenienie różnych perspektyw i podejść oraz inspirowanie do działania.

W ramach Akademii uczestnicy wezmą udział w intensywnych czterotygodniowych programach edukacyjnych w Europie lub Stanach Zjednoczonych. Program jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 lutego.

W Akademii Praw Człowieka 2020, organizowanej przez Humanity in Action, uczestniczyć będzie ok. 20 studentów i studentek z różnych krajów wybranych w ramach dwuetapowej rekrutacji. Zagadnienia każdego programu odpowiadają na lokalne i współczesne wyzwania dla różnorodności, sprawiedliwości społecznej i liberalnej demokracji. Tematyka dotyczy także historyczno-kulturowego kontekstu danego miasta i kraju, które służą jako studium przypadku. Jednocześnie podczas warsztatów i treningów zdobywa się praktyczne umiejętności, jak efektywnie działać na rzecz zmiany społecznej, jak być skutecznym liderem oraz wspólnie poszukuje się rozwiązań zapobiegających dyskryminacji czy mowie nienawiści. Celem Akademii jest promowanie porozumienia między ludźmi z różnych kultur, docenienie różnych perspektyw i podejść oraz inspirowanie do działania.

Warszawski program Akademii podejmie aktualne problemy praw człowieka, w tym również wyzwania związane z różnorodnością w dobie rosnącej polaryzacji i radykalizmu w Polsce. W programie znajdą się także zagadnienia m.in. przedsiębiorczości społecznej oraz tworzenia przestrzeni dla inicjowania zmiany i innowacji społecznych. Pracując w międzynarodowych zespołach pod opieką mentorów i mentorek, uczestnicy i uczestniczki poznają narzędzia społecznego biznesu, innowacyjnej edukacji i kampanii społecznych oraz opracują propozycje działań wspierających społeczne startupy. Podczas programu amerykańskiego w Atlancie uczestnicy i uczestniczki będą w szczególności rozważać kwestie relacji rasowych i rasizmu, nurtu „restorative justice” i znaczenia sztuki oraz kultury dla walki o prawa obywatelskie, oraz problematykę imigracji.

Wszystkie programy Humanity in Action są bezpłatne. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania, lokalnego transportu  i większą część kosztów wyżywienia. Po programie, w ciągu następnego roku, uczestnicy pracują indywidualnie lub grupowo nad autorskimi pomysłami na projekty społeczne, tzw. Action Project, które wdrażają w swoich lokalnych społecznościach. W poprzednich latach projekty absolwentów miały różnorodne formaty: od filmów dokumentalnych i spektakli teatralnych po projekty organizacji pozarządowych, kampanie i startupy społeczne. Etap wdrażania Action Project nie jest zobowiązaniem w pełnym wymiarze czasu i jest indywidualnie realizowany przez absolwentów programów, oprócz ich innych zobowiązań.

Unikalną wartością po ukończeniu programu jest zaproszenie do HIA Senior Fellows Network. Absolwenci mogą korzystać z aktywności organizowanych przez sieć, uczestniczyć w dedykowanych im programach edukacyjnych i międzynarodowych konferencjach HIA, a także korzystać z oferty programów stażowych w Parlamencie Europejskim, Kongresie USA i międzynarodowych organizacjach pozarządowych oraz instytucjach w Europie i USA.

Kto może się zgłosić?

Do programu aplikować mogą studenci i studentki ze wszystkich kierunków studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich lub absolwenci i absolwentki, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w 2018 roku, i posługujący się językiem angielskim na poziomie bardzo dobrym. Organizatorzy szczególnie zachęcają do aplikowania osoby, które są zainteresowane prawami człowieka, działaniami pro-obywatelskimi albo na rzecz walki z dyskryminacją.

Termin na składanie aplikacji mija 9 lutego 2020 r. Projekt jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ). Więcej informacji: https://www.humanityinaction.org/apply-from-poland/