Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zimą też rekrutujemy

15 grudnia br. (wtorek) ruszyła elektroniczna rejestracja kandydatów na studia
w Politechnice Wrocławskiej w internetowym systemie EdukacjaCL.

Rejestracja dotyczy studiów I stopnia (inżynierskich i licencjackich) oraz II stopnia (magisterskich). Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą przez proces rekrutacyjny rozpoczną studia
w lutym 2010 roku.
Rekrutujemy na następujące kierunki:

1. Wydział Architektury
kierunek: Gospodarka Przestrzenna – studia stacjonarne II stopnia

2. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
kierunek: Budownictwo – studia niestacjonarne I stopnia

3. Wydział Chemiczny
kierunek: Technologia Chemiczna – studia niestacjonarne I stopnia
kierunek: Biotechnologia – studia stacjonarne II stopnia
kierunek: Biotechnologia w języku angielskim – studia stacjonarne II stopnia
kierunek: Chemia – studia stacjonarne II stopnia
kierunek: Chemia w języku angielskim – studia stacjonarne II stopnia
kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa – studia stacjonarne II stopnia
kierunek: Technologia Chemiczna – studia stacjonarne II stopnia
kierunek: Inżynieria Materiałowa – studia stacjonarne II stopnia
kierunek: Inżynieria Materiałowa w języku angielskim – studia stacjonarne II stopnia

4. Wydział Elektryczny
kierunek: Elektrotechnika – studia niestacjonarne I stopnia

5. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
kierunek: Górnictwo i Geologia – studia stacjonarne II stopnia

6. Wydział Mechaniczny
kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia niestacjonarne I stopnia

7. Wydział Podstawowych Problemów Techniki
kierunek: Inżynieria Biomedyczna – studia stacjonarne II stopnia

Terminy:
  • od 15 grudnia 2009 do 5 lutego 2010* – rejestracja Kandydatów w systemie EdukacjaCL
  • od 28 stycznia 2010 do 5 lutego 2010** – składanie dokumentów przez kandydatów w godzinach 12:00 – 15:00
  • 8 luty 2010 – rozmowy kwalifikacyjne (dotyczy studiów II stopnia, jeżeli zostaną ustalone przez wydziały)
  • 10 luty 2010 – ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.studiuj.pwr.wroc.pl. Pytania dotyczące rekrutacji można wysyłać za pośrednictwem poczty internetowej na adres: rekrutacja@pwr.wroc.pl.