Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Znaczenie języków obcych w CV

Szukając dobrze płatnej pracy, każdy kandydat stawia zazwyczaj na piedestale swoje wykształcenie. Co ciekawe, niektórzy z pracodawców często nie podzielają jego priorytetów. Tym bardziej, jeśli jego kierunek studiów nie pokrywa się z profilem firmy i obowiązkami na konkretnym stanowisku. A przecież niezwykle powszechną sytuacją jest rozbieżność między kierunkiem wykształcenia, a profilem firmy. Dodatkowo, w czasach płatnych studiów, które przy naborze nie kierują się ścisłą selekcją – większość późniejszych pracowników ma wyższe wykształcenie. Dlatego też przestała to być najbardziej istotna cecha potencjalnego kandydata podczas rekrutacji. Na co zatem zawraca największą uwagę pracodawca?

Języki i doświadczenie

Tym, co jest najbardziej pożądane u  przyszłego pracownika jest doświadczenie zawodowe, znajomość branżowych programów komputerowych, a także znajomość języków obcych. Język angielski na poziomie co najmniej komunikatywnym jest obecnie swego rodzaju podstawą, a jeśli posiadany przez nas certyfikat potwierdza poziom języka angielskiego warto o tym wspomnieć w CV. Jeśli kandydat oprócz władania tym językiem potrafi porozumiewać się jeszcze dodatkowo np. niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim itp. stanowi „łakomy kąsek” na rynku pracy. Jest to odzwierciedlone również w wysokości zarobków. Osoby, które władają przynajmniej dwoma językami mogą liczyć na znacznie wyższe wynagrodzenie od innych. Oczywiście wspomniana wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od poziomu umiejętności językowych i posiadania  certyfikatów.

Nie można jednak sprowadzać poziomu wykształcenia do drugoplanowej roli. Nadal wiele firm stawia wyższe wykształcenie jako obowiązkowe wymaganie podczas procesu rekrutacji. Warto jednak, jeśli posiada się dodatkowe umiejętności językowe, wyraźnie podkreślać je w swoim życiorysie. Nawet jeśli nie są one wymagane podczas rekrutacji – mogą dać realne szanse na późniejszy awans i wyższe wynagrodzenie. To, co jest obiecujące to fakt, że ponad 69% polskich studentów włada dwoma językami. Stawia to Polaków wysoko w europejskim rankingu pracowników międzynarodowych i  daje szansę na szeroki rozwój zawodowy. Nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Jak określić poziom znajomości języka w CV?

Tym, co może skłonić przyszłego pracodawcę do podjęcia kontaktu, to dobrze przygotowane CV. Mimo wielu programów i poradników, które mogą znacznie ułatwić wykreowanie ciekawego i przyciągającego wzrok życiorysu – dla części osób nadal jest to problemem. Warto skorzystać z ogólnie przyjętej skali, której symbolika oznacza stopień znajomości języka, gdzie litera A oznacza poziom podstawowy a litera C – zaawansowany. Opisywana skala  jest sześciostopniowa, każda z liter A,B i C posiada 2 stopnie zaawansowania.

  • A1 – początkujący

  • A2 – <  średnio zaawansowany

  • B1 – średnio zaawansowany

  • B2 – > średnio zaawansowany

  • C1 –  zaawansowany

  • C2 – profesjonalny

To, jak przedstawi się znajomość języka oraz w którym miejscu w CV będzie ona zawarta, ma spore znaczenie podczas procesu rekrutacji. Część osób do opisania stopnia znajomości dodaje jeszcze „w mowie”; „ w piśmie”.  Niektórzy nie czują się dobrze w biegłej rozmowie biznesowej prowadzonej w obcym języku, ale świetnie piszą wiadomości i przygotowują w nim raporty. Nie jest to konieczne – ale można dopisać również taką informację.

To, co istotne – nie warto zawyżać swoich umiejętności językowych – ich stopień będzie z pewnością zweryfikowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz, jeśli kandydat zostanie przyjęty, podczas wykonywania służbowych obowiązków. W życiorysie zawsze należy przedstawiać realne warunki i umiejętności, którymi można się pochwalić. Zdecydowanie lepiej wypada dobrze poprowadzona rozmowa rekrutacyjna z osobą deklarującą średnio zaawansowany poziom językowy, niż z kandydatem, który szczyci się jego biegłą znajomością, a nie jest w stanie jej udowodnić podczas rozmowy w języku obcym.

Na jaki język stawiać?

Jeśli kandydat celuje w pracę w międzynarodowej firmie – znajomość języków obcych będzie jednym z podstawowych wymagań pracodawcy. Niemniej jednak, wiele firm nie oczekuje umiejętności  władania innym językiem. W ofercie pracy, jego znajomość może być określona jako „mile widziana”, ale niekonieczna do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Obecnie, na rynku pracy wiele firm posiada kapitał zagraniczny. Podczas wykonywania powierzonych zadań niezwykle często konieczne jest nawiązywanie kontaktu z przedstawicielami z innych krajów. Pracownik sprawnie posługujący się językiem obcym jest dobrą wizytówką firmy.

Dlatego też warto stawiać na rozwój i samodoskonalenie w tym zakresie. Jeśli marzy się o pracy w międzynarodowej korporacji – oprócz języka angielskiego należy postawić na inny – perspektywiczny język. Obecnie, najbardziej przyszłościowym językiem obcym jest… chiński! Mało kto wie, że również hiszpański otrzymał określenie „języka biznesu”. Znając mniej popularne i niszowe języki obce można także otrzymać świetnie płatną i elitarną posadę. O tym jakie języki obce są najbardziej pożądane na rynku pracy.

Nauka języków obcych jest wyjątkowo ważna. Posiadanie takich umiejętności otwiera przed pracownikiem (nawet takim rozpoczynającym swoją wędrówkę po rynku pracy) wiele drzwi. Wielu pracodawców oferuje swoim pracownikom, w ramach szkolenia zawodowego, bezpłatną naukę języków. Szlifowanie ich zarówno podczas bieżących obowiązków służbowych jak i podczas organizowanych przez firmę zajęć sprawia, że ich nauka staje się efektywniejsza i szybsza.