Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Znajdź swoją ścieżkę kariery w Grupie ORLEN

Jak zdobyć doświadczenie i znaleźć pierwszą pracę? Zacznij od programów stażowych w PKN ORLEN! W tym roku z tej okazji skorzysta ponad 90 osób!

Co roku w PKN ORLEN przygotowywanych do pracy zawodowej jest co najmniej kilkudziesięciu absolwentów uczelni wyższych. Osoby, dla których ORLEN jest pierwszym miejscem pracy, mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

Wybierz Kierunek ORLEN

Już od trzech lat flagowym programem stażowym jest Kierunek ORLEN. To sześciomiesięczny płatny staż, podczas którego uczestnicy realizują zadania merytoryczne i biorą udział w warsztatach, w których doskonalą umiejętności miękkie. W ramach Kierunku ORLEN co roku około 25 studentów ostatnich lat studiów i absolwentów m.in. kierunków technicznych i ekonomicznych jest przygotowywanych do tego, by po ukończeniu programu pozostać w firmie w dziale, w którym odbywali staż. W tegorocznej edycji absolwenci realizują staż m.in. w następujących obszarach: finanse, zakupy, produkcja, sprzedaż, informatyka czy BHP.Od kolejnej edycji programem zostaną objęte także Spółki Grupy Kapitałowej, co rozszerzy zakres możliwości stażowych.

Kierunek ORLEN:  jeden staż – wiele korzyści

Program Kierunek ORLEN umożliwia pozyskanie studentów i absolwentów o określonych kompetencjach z różnych kierunków studiów, adekwatnych do realizowanych projektów. Co zyskuje absolwent programu Kierunek ORLEN? Zdobywa doświadczenie w różnych dziedzinach, poznaje specjalistów związanych z branżą. Uczestnicząc w programie w jednej ze Spółek Grupy Kapitałowej, zyskuje również dostęp do jeszcze szerszej puli specjalizacji biznesowych oraz lokalizacji umożliwiających odbywanie stażu w okolicy miejsca zamieszkania.

Wykorzystaj szansę

W przypadku innych programów stażowych, które są realizowane w PKN ORLEN, zakładany jest określony profil specjalizacji. Na przykład: studenci zainteresowani zdobyciem pierwszego doświadczenia w energetyce mają możliwość uczestniczenia w jednym z dwóch programów stażowych, tj. „Energia dla przyszłości” – programie realizowanym we współpracy z Ministerstwem Energii, lub programie realizowanym we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Z kolei studenci prawa uczestniczą w stażach realizowanych w ramach współpracy  z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Energia dla przyszłości

Najliczniejszą grupę stażystów, tuż po uczestnikach programu Kierunek ORLEN, stanowią osoby uczestniczące w programie „Energia dla przyszłości”. Jest to dwunastomiesięczny program stażowy zainicjowany przez Ministerstwo Energii, w którym oprócz PKN ORLEN, udział biorą największe spółki energetyczne:  PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Celem programu jest budowa zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego.

Udział w programach stażowych to nie tylko szansa na poznanie specyfiki pracy, ale także możliwość zdobycia cennego doświadczenia, które ułatwi w przyszłości budowanie kariery zawodowej – być może właśnie w Grupie ORLEN.

Więcej na: www.orlen.pl/kariera

Materiał na podstawie: https://ewydanie.eurostudent.pl/2018-wrz-paz/5/#zoom=z