Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Znajomość języków obcych a praca w sektorze BPO/SSC

Znajomość języków obcych jest najważniejszą umiejętnością niezbędną do pracy w sektorze BPO/SSC. Komunikatywne posługiwanie się językiem angielskim to wymóg obowiązkowy, ale każdy dodatkowy, zwłaszcza niszowy, język, działa na korzyść kandydata.

Sektor BPO (Business Process Outsourcing) i SSC (Shared Service Centres) istnieje w Polsce już 8 lat. Jak wynika z najnowszego raportu agencji zatrudnienia Manpower, w branży tej pracuje obecnie blisko 150 tys. Polaków. Zdaniem ekspertów, z roku na rok dobra passa sektora będzie wzrastać, zwiększając tę pulę o około 20 proc. nowych miejsc pracy.

 

Angielski wymogiem koniecznym

 

Firmy z sektora BPO/SSC, to zwykle duże korporacje o uznanej na świecie reputacji, które świadczą swoje usługi klientom biznesowym z różnych stron świata, kręgów kulturowych, a także branż. To powoduje, że jedną z najważniejszych umiejętności, poszukiwanych wśród kandydatów, jest znajomość języków obcych, w tym zwłaszcza angielskiego. – Język angielski jest bezwzględnie wymagany w pracy w sektorze centrów usług wspólnych. Bardzo często zdarza się, że dyrektorem SSC czy menedżerem jest obcokrajowiec. Jako że w takich miejscach obsługiwane są spółki zagraniczne, język angielski jest często językiem korporacyjnym, na co dzień używanym w komunikacji wewnętrznej. Bardzo często szkolenia również są przeprowadzane w tym języku szczególnie, że często w zespole pracują osoby, które nie mówią po polsku – informuje Monika Błaszczyk, menedżer HRK SSC/BPO.

 

Angielski obowiązkowy

 

Poziom znajomości języka angielskiego, wymaganego do pracy w sektorze BPO/SSC, zależy od wielu czynników, m.in. profilu działalności firmy, do której aplikujemy. – Wymagania co do poziomu znajomości języka obcego zależą od kraju, za którego obsługę kandydaci odpowiadają. Jeśli są to kraje anglojęzyczne, np. Wielka Brytania czy Irlandia, wtedy konieczna jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, biegłym, według klasyfikacji europejskiej C1-C2. Czasem zatrudniani są na takie stanowiska wyłącznie native speakerzy. Jeśli obsługujemy inny kraj, akceptowany jest język angielski na poziomie średniozaawansowanym, umożliwiającym swobodną komunikację. Firmy z sektora BPO/SSC zwracają też uwagę na znajomość drugiego języka obcego oraz znajomość języków niszowych. – Do najbardziej pożądanych należą języki: niemiecki, francuski, hiszpański, holenderski oraz języki skandynawskie, najczęściej na poziomie bardzo dobrym, czyli poziomie C według klasyfikacji europejskiej – mówi Magdalena Celmer, Randstad Professionals Regional Manager. Mniej, ale coraz częściej, poszukiwane są osoby władające językiem chińskim, japońskim czy arabskim. Nie powinno to dziwić. Niektóre firmy z sektora BPO/SSC obsługują procesy zewnętrzne w nawet 24 językach świata.

 

Certyfikat nie wystarczy

 

W związku z tym, że w branży kładzie się duży nacisk na znajomość języków, poziom ich znajomości jest dokładnie weryfikowany. Nie wystarczy pochwalenie się certyfikatem. Kandydaci muszą być przygotowani, że rekruterzy podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzą znajomość języka w praktyce. – Z doświadczenia wiemy, że posiadanie certyfikatu nie mówi zbyt wiele o znajomości języka obcego. Często w CV są wpisywane certyfikaty, które zostały zdobyte kilka lat wcześniej, a język w przeciągu ostatniego okresu nie był wykorzystywany i nie jest on na takim samym poziomie, jak wskazuje na to przedstawiany dokument. Język angielski jest najczęściej weryfikowany przez rekruterów podczas rozmowy. W zależności od przebiegu danego procesu rekrutacyjnego czasem zdarza się, że pierwsza weryfikacja następuje już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej – mówi Monika Błaszczyk, menedżer HRK SSC/BPO. – Inne języki obce najczęściej są weryfikowane bezpośrednio przez pracodawców podczas rozmów telefonicznych. Wiele informacji o poziomie znajomości języka mówi rekruterom wcześniejsze doświadczenia kandydata. Jeśli obsługiwał on konkretny kraj i kontaktował się z osobami z zagranicy, mamy większą pewność, że włada wymaganym językiem obcym na odpowiednim poziomie – dodaje Monika Błaszczyk.

 

Test językowy dla specjalisty

Bardzo często zdarza się, że znajomość języków obcych weryfikowana jest za pomocą testów. – Poziom znajomości języka sprawdzamy za pomocą testów pisemnych. Dla młodszych specjalistów ogólny, dla stanowisk specjalistycznych często w połączeniu ze słownictwem branżowym, np. księgowość i finanse, IT. Te narzędzia są wystandaryzowane i dopasowane do oczekiwań pracodawcy – mówi Magdalena Celmer, Randstad Professionals Regional Manager. Nauka języków obcych jest właściwą inwestycją, szczególnie jeśli chcielibyśmy rozwinąć skrzydła właśnie w sektorze BPO/SSC. Wykazanie się znajomością języka na poziomie C1-C2 jest nie tylko przepustką do pracy w tej branży, ale daje też możliwość negocjowania atrakcyjnych warunków zatrudnienia. Związanie się z sektorem BPO/SSC to szansa na duży rozwój: możliwość poznania pracy w wielokulturowym środowisku, korporacyjnego stylu działania i zarządzania. Przede wszystkim jednak stanowi możliwość zdobycia unikatowych kompetencji.

 

Justyna Sobolak

Foto: Shutterstock