Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Znamy zwycięski zespół GMC Poland 2016!

Rywalizacja w 17. edycji konkursu GMC Poland zakończyła się zwycięstwem studentów z Lublina!

Global Management Challenge to największa w Polsce i na świecie symulacja biznesowa, która co roku przyciąga setki studentów, specjalistów i menedżerów do rywalizacji o tytuł najlepiej zarządzających. Siedemnasta edycja rozpoczęła się w październiku 2016 roku, wystartowało w niej 320 zespołów studenckich i firmowych (ponad 1300 osób), które konkurowały ze sobą przez kolejne etapy prowadzone on-line. Udział w GMC jest nie tylko emocjonującą okazją do sprawdzenia zdolności menedżerskich, ale też pozwala na zdobycie umiejętności w zakresie planowania, zarządzania strategicznego, współpracy w zespole, analizy finansowej i podejmowania decyzji.

Organizatorem polskich edycji jest firma BIGRAM, która finalistów danej edycji zaprasza co roku do Warszawy na ostatnią rundę, finał krajowy.

6 marca finały krajowe odbyły się w siedzibie partnera GMC firmy AVON w Warszawie. Uczestniczyło w nich osiem zespołów: 6 studenckich i dwa firmowe. Były to 3 zespoły patronackie Visa (drużyna studencka z Lublina oraz dwie drużyny bankowe, z Banku Pekao SA oraz z ING Banku Śląskiego), 2 zespoły pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, oraz po jednym zespole reprezentującym: AVON, markapracodawcy.pl oraz BPCC.

Wyniki zostały ogłoszone 7 marca na uroczystościach finałowych na Sali Notowań GPW w Warszawie. Ogłoszenie wyników poprzedziła debata pod tytułem „Młode talenty – wyzwanie dla rekrutacji ale i szansa na innowacje dla biznesu”, którą poprowadził redaktor Rzeczpospolitej Marcin Piasecki. W dyskusji udział wzięli m.in. Magdalena Bubeła – dyrektor HR w AVON, Maya Krzyżanowska – Dyrektor Biura Zarządzania Kompetencjami i Rozwojem Pracowników w PKN ORLEN, Agata Jach – Dyrektor Departamentu HR, Członek Zarządu w Grupie AXA, Andrzej Horawa – Business Development Executive CEE w IBM, Piotr Wielgomas – Prezes BIGRAM.

W ciekawej dyskusji paneliści poruszyli kwestie związane z zatrudnianiem młodych talentów, budowaniem kultury organizacyjnej sprzyjającej ich rekrutacji oraz wykorzystywaniu kreatywności młodych w rozwoju przedsiębiorstwa. Dyskusja dotyczyła również oczekiwań najmłodszego pokolenia pracowników i zmieniających się warunków na rynku pracy.

Po debacie nastąpiło ogłoszenie wyników GMC Poland 2016. Fratulacje finalistom składali m.in. dr. Wiesław Rozłucki – Przewodniczący Kapituły Honorowej GMC, Bartosz Świdziński – Dyrektor działu Rozwoju Rynku GPW, Ewa Barlik – rzecznik prasowy Akademii Leona Koźmińskiego.

Wicemistrzostwo zdobył zespół studentów z AGH startujący po patronatem AVON. W nagrodę studenci otrzymali kursy programowania on-line. Pierwsze miejsce i tytuł mistrzów zarządzania wywalczyły „Lubelskie Lwy”, pod patronatem firmy Visa (studenci UMCS z Lublina). Gratulacje oraz puchary studentom wręczyła Marta Dworowska – Regional Senior HR Manager w firmie Amazon – partnera strategicznego tegorocznej edycji GMC. Lubelskie Lwy w nagrodę otrzymały zaproszenie na studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego. Studenci wyjadą w kwietniu do Kataru na finały światowe GMC, gdzie zmierzą się z najlepszymi zespołami z ponad 30 krajów, w których odbyły się krajowe konkursy.

W uroczystościach finałowych udział wzięli przedstawiciele firm partnerskich, mediów (również mediów studenckich) oraz uczelni. Od 17 lat dzięki symulacji GMC tysiące uczestników rozwinęło wiedzę i umiejętności menedżerskie. Potwierdzają to wyniki najnowszych ankiet przeprowadzonych wśród graczy GMC 2016, z których 90% ocenia czas poświęcony na GMC za dobrze zainwestowany w swój rozwój. Z kolei 80 % pracodawców odpowiada, że GMC jest skuteczną inwestycją w obszar rozwojowy jak również w budowanie wizerunku pracodawcy. Kolejna edycja GMC organizowana przez BIGRAM rozpocznie się w październiku 2017 roku. Więcej informacji na www.gmcpoland.pl

Organizator w Polsce: BIGRAM
Patron Honorowy: Giełda Papierów Wartościowych
Partnerzy Strategiczny:
Amazon, AVON, Visa
Patroni Medialni: Rzeczpospolita, Personel i Zarządzanie, My Company Polska, THINK TANK, Eurostudent
Partnerzy: Akademia Leona Koźmińskiego, CodersTrust Polska, BPCC,
markapracodawy.pl