Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zoominowani inwazją matrixa

22 maja w Czytalni Imago Mundi i Księgarni Fotograficznej f5 odbyło się jedno z ostatnich spotkań podczas kończącego się już Miesiąca Fotografii w Krakowie.

Tuż po godzinie 19 wykład na temat filozofii fotografii w kontekście książki Viléma Flussera „Ku filozofii fotografii” wygłosił Piotr Zawojski. Zawojski jest adiunktem w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykładowcą Wydziału Radia i Telewizji UŚ oraz szefem działu „Film i Media” w kwartalniku OPCJE. Wykład okazał się wspaniałą i inspirującą pogadanką na temat roli aparatów, fotografii a także fundamentalnych problemów dotyczących funkcji sztuki i artysty. Łatwość dostępu do wszelkich nowinek technicznych sprawia, iż obecnie każdy z nas posiada aparat (cyfrowy czy ten w telefonie) i wykonuje tysiące zdjęć, często całkiem przypadkowych. Stajemy się zatem bezwolnymi funkcjonariuszami, produkującymi kontekstami. Narzędzia, których używamy do wykonania zdjęcia sprawiają, że nawet fotografie z różnych miejsc wyglądają podobnie. Inwazja aparatów przekłada się na setki wykonanych obrazów. W tym kontekście bardzo ważne wydaje się pytanie zadane przez jednego ze słuchaczy: „kto jest zatem artystą?”. Świadomość swojej twórczości to tylko jeden ze wstępnych warunków by określić kogoś mianem mistrza w dziedzinie. Pytanie pozostaje otwarte. Być może kolejny Miesiąc Fotografii przyniesie jakieś nowe refleksje i fakty. Być może… ale o tym przekonamy się za rok.