Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zostań analitykiem ekonomicznym

Wśród większości rankingów przewidujących trendy na rynku pracy specjalizacja z finansów daje gwarancję na znalezienie dobrze płatnej i ciekawej pracy. Dynamiczny rozwój sektora usług finansowych (m.in. w zakresie ubezpieczeń czy bankowości) oraz rozkwit technologii informatycznych sprawiają, że na rynku istnieje wciąż rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów z tej branży.

Jednym z najczęściej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy w szeroko pojętym sektorze bankowo-finansowym są analitycy finansowi. W zeszłym roku największe zapotrzebowanie odnotowano na specjalistów odpowiedzialnych za księgowość, analityków finansowych oraz specjalistów ds. bankowości detalicznej.

Specyfika zawodu
Kim jest
analityk ekonomiczny (finansowy) i na czym polega jego praca? Zasadniczo jest to specjalista, który zbiera i analizuje dane finansowe i ekonomiczne pochodzące z różnych źródeł w obrębie całej firmy i poza nią, a następnie na ich podstawie sporządza sprawozdania i raporty. Ponadto, analityk finansowy kontroluje różnego rodzaju transakcje dokonywane w organizacji i następnie przygotowuje dokumenty potrzebne do zawierania umów czy porozumień. Często także osoba na tym stanowisku zajmuje się bezpośrednim wspieraniem klientów w zakresie ich wniosków bądź próśb i weryfikuje je zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminach danej instytucji. Od wyników raportu analityka finansowego zależeć będzie przykładowo przyznanie kredytu czy pożyczki osobie fizycznej bądź firmie, a także podjęcie strategicznych decyzji dotyczących działań danej organizacji (choćby w zakresie inwestycji, strategii zatrudnienia czy kierunku rozwoju biznesu).


Wachlarz możliwości
Praca na stanowisku
analityka ekonomicznego to przede wszystkim możliwość pracy w dynamicznym środowisku biznesowym oraz rozwoju zawodowego w zakresie innowacyjnej gałęzi gospodarki, jaką jest bankowość, w tym elektroniczna. Warto podkreślić, że specyfika branży finansowo-bankowej oferuje też wiele różnych ścieżek rozwoju w ramach danej instytucji finansowej – praca analityka daje bowiem szerokie możliwości wykorzystywania narzędzi analizy finansowej do rozmaitych celów. Najlepszą metodą weryfikacji, który z obszarów najbardziej nam odpowiada i w ramach którego z nich w pełni będziemy mogli skorzystać z własnych talentów jest wzięcie udziału w jednym z licznych programów staży bądź praktyk, które, co roku oferują wiodące na rynku usług finansowych instytucje.


Idealny kandydat
Zwykle wymagań jest kilka. Podstawową sprawą jest wykształcenie – preferowane specjalności to ekonomia, finanse i rachunkowość. W związku ze specyfiką pracy pracodawcom zależy na tym, by kandydata cechowały komunikatywność, otwartość, pracowitość, sumienność i dokładność. Aby dobrze wykonywać pracę analityka niezbędne są też dobra organizacja własnego czasu oraz umiejętność jasnego przekazywania wyników analiz oraz formułowania opinii (przydaje się to przede wszystkim w przygotowywaniu raportów). Na co jeszcze zwracają uwagę rekruterzy? Szybkość w działaniu, wysoką koncentrację oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Istotne okazuje się też być nastawienie kandydata na realizację celu oraz umiejętność analitycznego myślenia.