Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zostań Euromanagerem

Jeżeli chcesz rozwinąć swoje umiejętności w prowadzeniu firmy weź udział w VII krajowej edycji międzynarodowej gry strategicznej Euromanager.Celem gry jest poprowadzenie wirtualnej firmy w symulowanej rzeczywistości rynkowej tak, by osiągnęła ona jak najwyższą wartość akcji (jedyne kryterium konkursu).

Po zarejestrowaniu każda drużyna otrzyma podręcznik zawierający szczegółowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dodatkowo przed każdym etapem drużyny zapoznają się z historią wirtualnej firmy obejmującą pięć ostatnich kwartałów finansowych.  Zadaniem zespołu będzie opracowanie i wdrożenie własnej strategii na podstawie cyklicznie otrzymywanych informacji zawierających szczegółowy opis potencjału przedsiębiorstwa oraz warunków otoczenia rynkowego.
Wirtualna firma prowadzi działalność na rynku UE oraz w obszarze NAFTA. Stosuje zarówno tradycyjne formy sprzedaży, jak też e-commerce. Gra wymaga decyzji i ustaleń zarówno na poziomie strategicznym oraz operacyjnym obejmującym wszystkie obszary funkcjonowania firmy:
– analiza kondycji finansowej (m.in.: pełne sprawozdanie finansowe, monitorowanie rentowności, kontrola zadłużenia, wysokość dywidend),
– planowanie produkcji (m.in.: wielkość i asortyment produkcji, środki produkcji),
– marketing (m.in.: ceny, promocja, nakłady na reklamę),
– B+R (m.in.: modyfikacja produktów, kontrola jakości),
– sprzedaż (m.in.: regiony geograficzne sprzedaży, kanały dystrybucji),
– logistyka (m.in.: gospodarka zapasami, wybór środków transportu),
– zarządzanie zasobami ludzkimi (m.in.: rekrutacja, zwalnianie, szkolenie, motywowanie, wynagradzanie w systemie pensji i prowizji),
– zarządzanie w sytuacji kryzysowej.
 
W konkursie mogą wziąć udział 3-5 osobowe zespoły złożone z studentów szkół ekonomicznych i technicznych z całego kraju. Zgłoszenia można przesyłać do 30 marca. Szczegóły na http://www.gmcpoland.pl