Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zrób coś z niczego

Zrób coś z 99% niczego – pod takim hasłem startuje druga edycja Akademii Ciekawych Myśli i Nauk organizowana przez Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. W warsztatach mogą wziąć udział studenci i doktoranci wszystkich krakowskich uczelni. Tegorocznym tematem przewodnim zajęć będą aerożele, najlepsze izolatory termiczne i najlżejsze ze znanych na świecie materiałów, składające się w blisko stu procentach z powietrza.

Projekt edukacyjny Akademia Ciekawych Myśli i Nauk ma na celu popularyzowanie wiedzy o nowoczesnych materiałach oraz ich kreatywne wykorzystanie w różnorodnych dziedzinach – nauce, technice czy sztuce. W związku z tak szerokim zastosowaniem materiałów warsztaty otwarte są zarówno dla studentów studiów ścisłych, jak i humanistycznych czy artystycznych.

Podczas tegorocznych zajęć uczestnicy, działający w interdyscyplinarnych zespołach, zrealizują projekt dotyczący twórczego wykorzystania aerożelu. Prace studentów koordynować będą naukowcy pracujący na co dzień w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH oraz zaproszeni przez nich mentorzy – między innymi prof. Ioannis Michaloudis z Uniwersytetu Karola Darwina w Australii.

Każda edycja projektu skupia się na jednym z najnowocześniejszych materiałów. W pierwszej edycji były to ferrofluidy, w tym roku uczestnicy zajmą się aerożelami. Materiały te, zbudowane w 99% z powietrza, uznawane są za najlżejsze i najskuteczniejsze izolatory termiczne. Stosowane są do budowy statków kosmicznych, skafandrów dla kosmonautów czy w przemyśle lotniczym jako materiał izolacyjny. Jednym z najgłośniejszych zastosowań aerożeli było wykorzystanie ich przez NASA w projekcie Stardust do zebrania kosmicznego pyłu z ogona komety.

Zajęcia Akademii Ciekawych Myśli i Nauk potrwają od października do grudnia i podzielone będą na kilka modułów. W części naukowej uczestnicy poznają własności badanego materiału oraz będą nad nim pracować w laboratoriach ACMiN AGH. Kolejnym etapem będzie poszukiwanie odpowiedzi na postawione przed uczestnikami pytanie: „Jak kreatywnie zastosować aerożele w nauce, technologii i sztuce?”, wykorzystując do tego celu metodę myślenia projektowego – Design Thinking. W części projektowej studenci zrealizują układ demonstrujący rozwiązanie problemu badawczego. Na koniec zespoły zaprezentują wyniki swoich prac podczas uroczystej gali.

Studenci i doktoranci wszystkich krakowskich uczelni mogą aplikować do projektu
do 7 października br.

Szczegółowe informacje dotyczące naukowych warsztatów oraz rekrutacji dostępne tutaj  >>>