Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zwiększ szansę na karierę!

Prowadzone badania na rynku pracy nie pozostawiają złudzeń – pracodawcy najczęściej cenią kandydatów z doświadczeniem. Na jego zdobywanie warto poświęcić okres studiów. Udział w praktykach, stażach czy praca w wolontariacie zapewnią świetny start na rynku pracy.

Zielona Linia, centrum informacyjno-konsultacyjne, udzielające porad osobom bezrobotnym, poszukującym pracy i pracodawcom, postanowiła zbadać, jakie kompetencje na rynku pracy są najbardziej cenione u kandydatów. Okazało się, że najwięcej pracodawców, poszukując pracowników, zwraca uwagę na doświadczenie – tę kompetencję wymienił co czwarty ankietowany. Niemal 23 proc. pytanych pracodawców wskazało na dodatkowe kwalifikacje, a 17 proc. podkreśliło rolę wykształcenia kierunkowego.
Bezcenne doświadczenie

Doświadczenie to kompetencja zwiększająca szansę na znalezienie pracy we wszystkich branżach. Warto zdobywać je już na etapie studiów. Najłatwiej robić to poprzez udział w stażach i praktykach. – Co roku w badaniach preferencji pracodawców doświadczenie w branży jest wymieniane jako najważniejszy atut. Dobrym sposobem na zdobycie doświadczenia są staże i praktyki. Świadczą o tym, że kandydat podczas studiów starał się rozwijać, jest pracowity i ambitny. Mówią przyszłym pracodawcom, jakim kandydat będzie pracownikiem. Kandydat, który ma za sobą staż lub praktykę, może podczas rozmowy kwalifikacyjnej odwoływać się do swoich doświadczeń, a to zawsze robi dobre wrażenie. Ponadto tacy kandydaci zwykle lepiej panują nad stresem podczas rekrutacji i ogólnie robią lepsze wrażenie – potwierdza Artur Ragan z Work Express. Na odbyte staże i praktyki podczas prowadzonych rekrutacji uwagę zwraca również Ewa Słaboń ze Smart HR. – Zawsze zwracam uwagę na to, czy student ma na swoim koncie odbyte staże i praktyki, bowiem moi klienci przywiązują dużą wagę do doświadczenia, ale też aktywności i zaangażowania przyszłego pracownika. Większość stanowisk wymaga takiego profilu pracownika. Dodatkowo zwracam również uwagę na wszelką inną działalność, którą studenci podejmują w trakcie studiów, np. pracę na rzecz stowarzyszeń – mówi rekruterka. Na korzyść kandydatów świetnie działają praktyki zagraniczne. Pozwalają podszkolić język, poznać nowych ludzi, nowe miejsca i nowy rynek pracy. Dla pracodawców jest to natomiast informacja, że kandydat jest otwarty, ciekawy świata, gotowy do podejmowania ryzyka, nie boi się zmian i potrafi pracować w międzynarodowym środowisku. 
Zweryfikuj informacje

Staże i praktyki to okazja nie tylko do nabycia doświadczenia, ale i sprawdzenia, czy obraliśmy dobry kierunek kariery. – Staże i praktyki to czas na poznanie warunków pracy na danym stanowisku, często zdobycie bądź rozwinięcie umiejętności, szczególnie związanych z pracą w zespole. Staż jest też okazją do zweryfikowania w praktyce, czy kierunek kariery, który obraliśmy jest tym właściwym – twierdzi Aleksandra Niedziałkowska, doradca zawodowy, właścicielka firmy Pro-Kariera. Potwierdza to Aneta Nowak, specjalistka od rekrutacji z Work Express. – Praktykant przede wszystkim uzyskuje informację zwrotną, czy w dobrym kierunku zmierza. Tym samym po ukończeniu praktyk oddala ryzyko, że rozminie się w swoich oczekiwaniach. Ja bym właśnie tutaj kładła największy nacisk i do tego zachęcała studentów, by jak najwięcej chcieli się sami dowiedzieć na temat tego, na czym im zależy, żeby uniknąć rozczarowania, jak już wejdą na rynek pracy i stwierdzą, że się czegoś innego spodziewali. Sama, będąc praktykantką, może nie oczekiwałam, że od razu nauczę się zawodu, ale przede wszystkim zweryfikuję swoje wyobrażenia o moim wybranym zawodzie, rozeznam się, czy ten obszar, środowisko odpowiada moim oczekiwaniom czy nawet usposobieniu i cechom charakteru – mówi rekruterka.
 Szukaj z głową!

Ale żeby staże i praktyki przyniosły oczekiwany rezultat, powinny być uzupełnieniem wiedzy teoretycznej, zdobytej na studiach. – Stawiajmy na jakość i wybierajmy te oferty, które dadzą doświadczenie użyteczne w wymarzonej pracy – radzi Artur Ragan z Work Express. Do wyszukiwania ofert praktyk i staży należy podejść podobnie, jak do szukania pracy. Zanim wyślemy nasze CV, dowiedzmy się, jak najwięcej o firmie, do której chcemy aplikować. Poczytajmy o niej opinie, sprawdźmy, czy mamy szansę na realne zdobycie w niej doświadczenia. Największe firmy prowadzą na swoich stronach specjalne zakładki dedykowane praktykom i stażom, opisując dokładnie zakres obowiązków. To dobre miejsce do wyłapania najlepszych ofert. –  Ofert staży i praktyk zawodowych warto szukać też na uczelniach. Obecnie uczelnie bardzo dbają o kontakt ze studentem, w gablotach informacyjnych roi się od informacji o organizowanych programach praktyk i staży w Polsce i za granicą. Warto się zapoznać z harmonogramem rekrutacji i nie czekać na ostatnią chwilę. Należy najpierw wybrać sobie kilka firm czy miejsc, gdzie warto złożyć dokumenty, by w roku szkolnym czy przerwie akademickiej nie było za późno i aby nikt nas nie uprzedził. Ofert staży i praktyk można szukać też w biurach karier uczelni wyższych i podczas targów pracy, organizowanych przez uczelnie. Podczas targów jest sporo okazji osobiście się przedstawić potencjalnemu pracodawcy i zrobić rekonesans swoich szans i możliwości – mówi Artur Ragan z Work Express.
Przepustka do kariery

Staże i praktykioferowane są przez niemal wszystkich pracodawców i, co ważne, wiele z nich przeznaczonych jest dla studentów na każdym etapie edukacji. Pracodawcy są na tyle elastyczni, że pozwalają dopasować grafik praktyk do zajęć na uczelni, a najbardziej zajętym studentom, oferują programy staży i praktyk wakacyjnych. Ta elastyczność wynika z korzyści, płynących z posiadania stażystów i praktykantów. Pracodawcy na tym etapie wyłapują przyszłych pracowników. Przyglądają się ich zaangażowaniu, umiejętnościom i kompetencjom. – Rzeczywiście, staże dają pracodawcy możliwość sprawdzenia kandydata jako potencjalnego pracownika – potwierdza Aleksandra Niedziałkowska z Pro-Kariera. W wielu ogłoszeniach o staże i praktyki znajdują się nawet wpisy sugerujące, że najlepsi uczestnicy mogą liczyć na ofertę zatrudnienia. Nie ma więc lepszej możliwości na zakręcenie się w danej firmie niż poprzez odbycie w niej stażu czy praktyki.