Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zwolnienie z matury 2009?

Już jest oficjalna lista olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2009 roku. Masz czas, aby się z nią zapoznać odpowiednio wcześnie. Przeczytaj i rozważ. Może zdecydujesz się spróbować swych sił w którymś z tych przedmiotów?

Olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2009 roku:
 • Chemiczna – zwolnienie z chemii;
 • Biologiczna – z biologii;
 • Historyczna – z historii;
 • Literatury i Języka Polskiego – z języka polskiego;
 • Geograficzna i Nautologiczna – z geografii;
 • Języka Niemieckiego – z języka niemieckiego;
 • Języka Francuskiego – z języka francuskiego;
 • Języka Angielskiego – z języka angielskiego;
 • Języka Rosyjskiego – z języka rosyjskiego;
 • Języka Łacińskiego – języka łacińskiego i kultury antycznej;
 • Języka Białoruskiego – z języka białoruskiego;
 • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – z wiedzy o społeczeństwie;
 • Wiedzy o Prawach Człowieka – z wiedzy o społeczeństwie;
 • Wiedzy o Unii Europejskiej (organizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku) – z wiedzy o społeczeństwie;
 • Fizyczna – z fizyki;
 • Matematyczna – matematyki;
 • Informatyczna – z informatyki;
 • Artystyczna: sekcja plastyki – historia sztuki;
 • Artystyczna: sekcja muzyki – historia muzyki.                                                                                                                                     
Źródło informacji: www.cke.edu.pl