Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Politechnika Śląska zaprasza na Targi Pracy

Politechnika Śląska zaprasza na 16’edycję jesiennych Targów Pracy, Przedsiębiorczości, Technologii i Dostępności.

Kolejna edycja wydarzenia odbywa się w wersji hybrydowej, tj.:

 – w dniach 24 – 28 października na platformie zdalnej, na której wystawcy, na wirtualnych stanowiskach, zaprezentują swoją ofertę, pokażą działalność oraz realizowane projekty. Na stanowiskach można będzie pobrać również aktualne oferty pracy i skontaktować się bezpośrednio  z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację. 

 – w dniu 27 października, w godz. 9.00 – 15.00 w budynku Hali „Nowej” Ośrodka Sportu PŚ w Gliwicach, przy ul.Kaszubskiej 28, w tradycyjnej formie stanowisk, na których przedstawiciele firm i organizacji będą prowadzić rozmowy z zainteresowanymi.

Wystawcami wydarzenia są:

  • PRZEDSIĘBIORSTWA zorientowane na pozyskiwanie zasobów ludzkich, fachowej wiedzy, innowacji ze środowiska akademickiego
  • INSTYTUCJE RYNKU PRACY, tj. urzędy pracy, młodzieżowe biura
    pracy, biura karier, centra technologiczne, centra przedsiębiorczości
  • ORGANIZACJE STUDENCKIE, KOŁA NAUKOWE I INSTYTUCJE wspierające przedsiębiorczość akademicką
  • ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA udzielające wsparcia
    osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom znajdującym się
    w niekorzystnej sytuacji życiowej

Wydarzenie dedykowane  jest przede wszystkim kandydatom wywodzącym się ze środowiska akademickiego –  studentom, absolwentom i pracownikom naukowym Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni wyższych, ale również uczniom szkół średnich podejmującym decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Przedsięwzięcie ma na celu nawiązanie kontaktu Pracodawców i organizacji
z potencjalnymi kandydatami do pracy a także osobami zainteresowanymi prowadzeniem własnej działalności biznesowej.

Giełda to również idealne miejsce do uzyskania informacji o możliwościach udziału
w aktywnościach podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe – oczekiwane  i doceniane przez współczesny rynek pracy.

Organizacji giełdy towarzyszy idea zwiększania platformy współpracy pomiędzy biznesem a uczelnią, w zakresie wzmacniania praktycznych elementów kształcenia oraz wymiany wiedzy dotyczącej najnowszych technologii i rozwiązań.

Koordynatorami wydarzenia są uczelniane Biuro Karier Studenckich, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Samorząd Studencki.

KONTAKT: 32 237 20 75, 32 237 15 59, 691 441 028, kariera@polsl.pl 

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, organizowane w ramach projektu Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego o badania i innowacje.