Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Finanse

POLECAMY! Nasza przyszłość to wspólna odpowiedzialność

O oszczędzaniu, roli banków, cyberbezpieczeństwie, ale także oczekiwanych kompetencjach na rynku pracy i rozwijaniu własnych talentów w specjalnym wywiadzie dla magazynu „Eurostudent” z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019 mówi Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz. Panie Prezesie, stoi Pan na czele instytucji reprezentującej sektor bankowy w Polsce i Europie. Jak wyjaśniłby Pan czytelnikom, jaką rolę […]

Bankowość bliższa człowiekowi

Czy w dobie globalizacji, komercji, pogoni za pieniądzem bankowość spółdzielcza, z definicji nienastawiona jedynie na zysk, ma jeszcze szansę bytu? Istniejące w Polsce banki spółdzielcze codziennie udowadniają, że tak. Banki spółdzielcze od innych instytucji finansowych odróżnia przede wszystkim nadrzędny cel ich funkcjonowania. Jest nim realizacja celów spółdzielców, zaspokajanie potrzeb finansowych klientów, a działalność komercyjna, czyli […]