Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Prof. Misiewicz z Politechniki Wrocławskiej otrzyma Nagrodę Kopernika

Tegoroczną Nagrodę Kopernika otrzymają prof. Jan Misiewicz z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej i prof. Alfred Forchel z Uniwersytetu w Wuerzburgu. Co dwa lata Niemiecka Wspólnota Badawcza i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyróżnia po jednym naukowcu z Polski i Niemiec za zasługi dla niemiecko-polskiej współpracy w dziedzinie fizyki. Nagroda zostanie wręczona 10 maja w Berlinie.

Prof. Jan Misiewicz jest specjalistą w dziedzinie fizyki ciała stałego. W 1971 r. ukończył z wyróżnieniem III Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu i rozpoczął studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej na kierunku fizyka. Pierwszy czynny kontakt z pracą naukową miał na trzecim roku studiów uczestnicząc w badaniach fotoprzewodnictwa fosforku cynku. Wyniki jego prac zostały wyróżnione w 1975 r. I nagrodą na Ogólnopolskim Konkursie Prac Studentów Fizyki ogłoszonym przez Uniwersytet Śląski. Rozszerzona wersja tej pracy stała się podstawą otrzymania stopnia magistra, a Instytut Fizyki skierował go na studia doktoranckie.
W ramach pracy doktorskiej przeprowadził – pionierskie w tym czasie – badania optycznych właściwości fosforku i arsenku cynku w temperaturze ciekłego helu. Wyniki tych badań zostały opublikowane i są wielokrotnie cytowane, także w opracowaniach monograficznych i encyklopedycznych. W 1986 roku odbył staż naukowy w Massachusetts Institute of Technology w Cambridge w USA. Prowadził badania domieszkowania i optycznych właściwości – Cd1-xMnxTe – ważnego półprzewodnika półmagnetycznego. Efektem tych prac był cykl siedmiu prac opublikowanych w najlepszych międzynarodowych czasopismach fizycznych.
Prof. Misiewicz był współorganizatorem i członkiem Komitetów Naukowych wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadzi stałą współpracę z MIT Cambridge; HewlettPackard Laboratory Palo Alto; Institut of Physics, Wrzburg University; Nottingham University. Jest autorem ponad 150 artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych, czterech monografii i czterech podręczników dla studentów.
 
 
 
 
Nagroda Kopernika jest przyznawana najaktywniejszym uczestnikom polsko-niemieckiej współpracy naukowej, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym, jak również znaczącymi sukcesami w promowaniu młodej kadry badawczej. Do nagrody mogą kandydować uczeni, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora, nie ukończyli 65 lat, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej, a w chwili przyznawania nagrody są zaangażowani w polsko-niemiecki projekt naukowy. Wyboru laureatów dokonuje jury, w którego składzie znaleźli się m.in.prof. Klaus Ziemer – z Uniwersytetu w Trewirze i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; prof. Karol Wysokiński z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; prof. January Weiner z Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof Baerbel Friedrich z Humboldt Universitaet Berlin.