Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

VIII Giełda Pracy i Przedsiębiorczości 23 października 2014

Politechnika Śląska już po raz VIII organizuje Giełdę Pracy i Przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja odbędzie się 23 października 2014, w godz. 9.00-15.00, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18B.

Giełda stanowi doskonałą okazję do poznania ofert rynku pracy skierowanych do studentów, absolwentów i pracowników naukowych określonych specjalizacji i kierunków kształcenia. Pokazując warunki i możliwości uzyskania zatrudnienia Giełda ułatwia również uczniom szkół ponadgimnazjalnych podjęcie decyzji dotyczących najbardziej atrakcyjnej ścieżki edukacyjnej. Jej największą zaletą jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu pracobiorcy i pracodawcy w warunkach mniej formalnych niż podczas standardowej rozmowy kwalifikacyjnej. Giełda Pracy i Przedsiębiorczości sprzyja wymianie informacji pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw, a potencjalnymi kandydatami do przyjęcia na praktykę, staż czy etat. Pozwala na wzajemne przedstawienie potrzeb, możliwości i oczekiwań. Jest niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktu z tak wieloma partnerami jednocześnie.
            Wydarzenie przyczynia się również do zwiększenia współpracy w zakresie wymiany wiedzy pomiędzy biznesem, w tym sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, a środowiskiem akademickim. Współpraca taka może dotyczyć zlecania opracowań nowych metod, udostępniania materiałów do pisania prac dyplomowych (w tym rozpraw doktorskich), jak również konsultowania pomysłów na zwiększenie efektywności podejmowanych działań. Ideą przedsięwzięcia jest skojarzenie potrzeb podmiotów gospodarki rynkowej z możliwościami studentów i absolwentów oraz doświadczonych pracowników naukowych Politechniki Śląskiej i innych uczelni regionu.
            Giełdzie towarzyszyła będzie organizacja stoisk wystawienniczych dla przedstawicieli instytucji udzielających wsparcia merytorycznego i finansowego młodym przedsiębiorcom. Wystawcy obszaru „Przedsiębiorczość” pokażą przedstawicielom środowiska akademickiego, jak pozyskiwać środki na rozwój działalności, jak uporać się z procedurami formalnymi i prawnymi, które nieodłącznie towarzyszą prowadzeniu własnej firmy i wreszcie jak skutecznie generować zyski, pracując na własny rachunek.
            Ofertę Giełdową wzbogacają również prezentacje Studenckich Kół Naukowych i organizacji działających w ramach struktur uczelnianych, których działalność świadczy o niezwykłym zaangażowaniu studentów w rozwój swojej wiedzy naukowej i upartym dążeniu do wypracowywania metod w ramach danej dyscypliny naukowej.
            Możliwości rozwoju studenckich postaw przedsiębiorczych w ramach nadprogramowej działalności przedstawione zostaną na stanowisku promującym projekty realizowane w Politechnice Śląskiej, których realizacja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych.
            Giełda Pracy i Przedsiębiorczości jest niewątpliwie sposobnością do znalezienia nowych pracowników, stażystów i praktykantów oraz innowacyjnych rozwiązań biznesowych wywodzących się z Politechniki Śląskiej. Z drugiej strony jest okazją do poznania oferty i możliwości, jakie stwarza współczesny rynek pracy.
            Ponadto podczas wydarzenia zostaną przeprowadzone badania postaw przedsiębiorczych, kompetencji oraz planów zawodowych wśród studentów i absolwentów oraz wywiady z wyznaczonymi przez daną jednostkę osobami, których celem będzie poznanie potrzeb instytucji i przedsiębiorstw. Zebrane wyniki posłużą do opracowania raportu nt. dostosowania potrzeb i oczekiwań studentów i absolwentów do możliwości, jakie stwarza im rynek pracy.
            Szczegółowy opis wydarzenia, w tym spis wystawców, dostępne są na stronie Giełdy. Z ramienia uczelni wydarzenie koordynuje Biuro Karier Studenckich (www.kariera.polsl.pl).