Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Bankowcy stawiają na współpracę z mediami akademickimi

„Traktujemy współpracę mediami studenckimi jako inwestycję długoterminową stopą zwrotu” przyznaje Michał Polak, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB). Jak się okazuje, wiele projektów zakresu edukacji finansowej realizowanych przez fundację jest adresowanych również do młodych dziennikarzy, stawiających pierwsze kroki zawodzie. Pytamy, skąd ten wybór jak wiele korzyści niesie współpraca mediami studenckimi.

Co jest wspólnym mianownikiem dziennikarstwa świata bankowości?

Michał Polak: Wbrew pozorom tych punktów stycznych jest całkiem sporo. Najważniejsze nich to znaczenie zaufania odpowiedzialności. Te dwie wartości powinny jak najczęściej przyświecać zarówno dziennikarzom, jak przedstawicielom sektora bankowego. Bez zaufania odbiorców mediów do nadawców, tak samo jak bez zaufania klientów do instytucji bankowych świadczących usługi finansowe, bardzo trudno byłoby funkcjonować tym branżom, tym bardziej budować silne długotrwałe relacje. Aby móc powierzyć swoje oszczędności bankowi lub oprzeć swoją wiedzę na informacji płynącej przekazu medialnego, niezbędne jest przekonanie co do wiarygodności danej instytucji finansowej czy redakcji. Podobnie jest odpowiedzialnością. Banki wykazują odpowiedzialność nie tylko względem swoich akcjonariuszy, ale przede wszystkim wobec swoich klientów – tak aby powierzane im oszczędności czy dane były bezpieczne należycie chronione. analogiczny sposób redakcje powinny pamiętać odpowiedzialności za słowo i o rzetelności dziennikarskiej, aby dostarczać swoim odbiorcom sprawdzone informacje, które pozwolą zyskać wiedzę samodzielnie wypracować pogląd na konkretny temat.

Dlaczego współpraca ze studenckimi redakcjami jest tak ważna?

Jako WIB od wielu lat współpracujemy różnego rodzaju mediami, tym redakcjami studenckimi, gdyż widzimy tym realne korzyści nie tylko dla obu stron, ale także wymiarze ogólnospołecznym. Od początku uruchomienia projektów edukacyjnych ramach programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji” dużą uwagę poświęcamy środowisku dziennikarzy studenckich, ponieważ uważamy, że powinni oni jak najszybciej próbować zrozumieć skomplikowany świat mechanizmów gospodarczych otrzymać odpowiednie kompetencje zakresu edukacji finansowej czy cyberbezpieczeństwa. Wszystko po to, by móc przyszłości opierać się populizmom czy demagogii umieć rzetelnie tłumaczyć swoim odbiorcom zjawiska ekonomiczne.

Kluczowe dla rozwoju współpracy młodymi dziennikarzami było powołanie 2015 roku Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich (OFMA) dziś, po blisko 7 latach funkcjonowania, możemy dumą stwierdzić, że jest to obecnie aktywnie najdłużej działające forum integrujące redakcje dziennikarzy studenckich.

jaki sposób dziennikarze akademiccy mogą skorzystać ze wsparcia WIB?

Nasze wsparcie ma różnorodny charakter: od merytorycznego, poprzez warsztatowy, aż po networking. Projektem, który łączy te trzy sfery jest corocznym zwieńczeniem naszych działań, jest Krajowa Konferencja OFMA, łącząca środowisko mediów studenckich przedstawicielami mediów ogólnopolskich innych ekspertów. Co roku bowiem swoją obecnością podczas tego wydarzenia zaszczycają nas dziennikarze największych ogólnopolskich redakcji, ale także przedstawiciele ważnych instytucji finansowych, świata nauki czy eksperci od komunikacji społecznej. Najbliższa edycja odbędzie się formule stacjonarnej na początku grudnia br. Warszawie już teraz serdecznie zapraszamy na to wydarzenie nie tylko dziennikarzy studenckich, ale także działaczy kół naukowych organizacji działających obszarze mediów, PR marketingu. Chcemy, aby wśród tegorocznych tematów wiodących podczas networkingu, szkoleń dziennikarzami, debat warsztatów medialnych udziałem ekspertów mocno wybrzmiewały wątki edukacji ekonomicznej, ESG, cyberbezpieczeństwa czy zrównoważonego rozwoju. Ważne jest również to, aby ci dziennikarze mogli wymieniać się wzajemnie doświadczeniami, integrować się uczyć się na bliskich im przykładach.

Poza wspomnianą konferencją nasza całoroczna aktywność obejmuje m.in. cykliczne publikacje badań, raportów, opracowań innych materiałów edukacyjnych zakresu finansów osobistych czy inwestowania, dostosowanych do potrzeb studentów. Pracujemy również redakcjami studenckimi przy wspólnych projektach. Flagową współpracą jest cykliczna audycja „3 grosze ekonomii”, która każdy piątek wybrzmiewa największych rozgłośniach studenckich. Organizujemy też szkolenia webinaria ramach Akademii OFMA Studenckiej Strefy Medialnej. To dla nas ważne, aby docierać do młodych dziennikarzy nawet wtedy, kiedy jeszcze kształtują oni swój warsztat. Traktujemy współpracę mediami studenckimi jako inwestycję długoterminową stopą zwrotu.

Jakie efekty przynosi ta „inwestycja”?

Mamy nadzieję, że przyszłości – m.in. dzięki naszym działaniom – do przestrzeni medialnej Polsce będzie docierać coraz więcej osób rozumiejących mechanizmy gospodarki. Chcemy, aby dziennikarze studenccy mogli od najwcześniejszych lat nabywać wiedzę dotyczącą procesów ekonomicznych, jakie zachodzą gospodarce. Wierzymy, że gdy będą oni dobrze rozumieli to, co się wokół nas dzieje, to będą umieli tłumaczyć odbiorcom tę problematykę i w sposób rzetelny opisywać działalność sektora finansowego. Tak, aby odpowiedzialność zaufanie były wartościami absolutnie nadrzędnymi uzupełniającymi się nawzajem.

Rozmawiał: Bartłomiej Chlabicz