Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Okładka

Chip Heath, Dan Heath „Decyduj! Jak podejmować lepsze decyzje w życiu i pracy” od Wydawnictwa MT Biznes – do wygrania w konkursie!

Dlaczego dokonywanie właściwych wyborów jest dla nas tak trudne? Opierając się na badaniach psychologicznych, także analizując liczne case studies podejmowania decyzji przez sławnych liderów biznesu, bracia Heath proponują czteroetapowy proces WRAP, który pomoże nam dokonywać lepszych wyborów, wolnych od nieuświadomionych przekonań, emocji uprzedzeń. właściwa decyzja, podjęta odpowiedniej chwili, naprawdę może zmienić wszystko. Decyduj! Jak podejmować lepsze decyzje życiu pracy od Wydawnictwa MT Biznes do wygrania w konkursie „Eurostudenta”!

Lubimy sądzić, że podejmujemy decyzje sposób racjonalny logiczny. Nic bardziej błędnego! Badania naukowe zakresu psychologii ostatnich 40 lat dowodzą, że proces podejmowania decyzji jest ofiarą naszych emocji, nieuświadomionych przekonań uprzedzeń. Dotyczy to zarówno decyzji podejmowanych życiu codziennym, jak decyzji podejmowanych pracy. analizy fuzji przejęć wynika, że aż 83 procent nich nie przyniosło żadnych korzyści dla udziałowców. Inny zespół badawczy poprosił 2207 pracowników szczebla kierowniczego dokonanie oceny decyzji podejmowanych ich organizacjach. Sześćdziesiąt procent respondentów stwierdziło, że złe decyzje są co najmniej równie częste, co dobre. Pytanie brzmi: jak to usprawnić?

swojej książce Decyduj! bracia Heath nie tylko wskazują najbardziej zgubnych wrogów procesu podejmowania decyzji (m.in. zbyt duża pewność siebie, szukanie informacji, które potwierdzają nasze góry przyjęte założenia, lekceważenie faktów, które im przeczą, uleganie chwilowym emocjom), ale przede wszystkim pokazują, jak zapobiec ich szkodliwemu wpływowi. Opierając się na badaniach psychologicznych, także analizując liczne case studies podejmowania decyzji przez sławnych liderów biznesu, proponują czteroetapowy proces WRAP, który pomoże nam dokonywać lepszych wyborów pokonać czterech głównych wrogów właściwych decyzji. Ten model stosowany przez dobrych decydentów firmach – obejmujący m.in. badanie alternatywnych punktów widzenia, dostrzeganie niepewności, poszukiwanie dowodów stojących sprzeczności naszymi poglądami czy dawanie sobie prawa do błędu – może pomóc nam także życiu osobistym: rodzinie wśród przyjaciół. Bo właściwy proces decyzyjny sprawdza się nie tylko firmie.