Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

College of Europe w Natolinie – Twoja droga do międzynarodowej kariery

College of Europe to najstarsza i jedna z najbardziej prestiżowych uczelni oferujących pomagisterskie studia europejskie. Podczas rocznej nauki w języku angielskim i francuskim na kierunku Advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies studenci zyskują szerokie spojrzenie na problematykę europejską oraz kompetencje przygotowujące ich do dalszego rozwoju zawodowego w wielu różnych sektorach.

 

Co roku College of Europe w warszawskim Natolinie gości około 130 studentów z ponad 30 różnych krajów, którzy studiując i mieszkając razem na kampusie uczą się wspólnie, a także od siebie nawzajem, przełamują stereotypy i poszerzają swoje horyzonty. 

 

 

 

Do grona wykładowców College of Europe w Natolinie należą lub należeli w przeszłości m.in. Herman Van Rompuy, Timothy Snyder, Bronisław Geremek, Norman Davies, Marek Belka, Roger Moorhouse, Georges Mink, Andrzej Nowak, Chantal Delsol czy Rémi Brague.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2023-2024 trwa do 18 stycznia 2023 r.

 

W ramach rekrutacji na przyszły rok akademicki College of Europe w Natolinie poszukuje absolwentów kierunków humanistycznych, ale także ścisłych, którzy interesują się Europą – jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.

Oferta dotyczy absolwentów studiów magisterskich, ale również studentów ostatniego roku. Nie ma górnej ani dolnej granicy wieku. Od kandydatów wymaga się znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2/C1 i francuskiego na poziomie min. A2/B1. Istnieje jednak możliwość przyjęcia warunkowego z niższym poziomem języka na etapie rekrutacji. Więcej informacji nt. wymagań znajduje się na stronie internetowej.

 

Stypendia Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 

Co roku najlepsi kandydaci z Polski i Ukrainy są beneficjentami stypendiów finansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Stypendia mogą pokryć nawet cały koszt studiów, włącznie z zakwaterowaniem na kampusie i pełnym wyżywieniem. Dowiedz się więcej na temat stypendiów MSZ RP dla kandydatów z Polski na stronie:

www.gov.pl/web/akademiadyplomatyczna/kolegium-europejskie-college-of-europe

 

Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej College of Europe w Natolinie przyznaje również liczne stypendia dla absolwentów historii i kierunków pokrewnych, dla osób zainteresowanych Europejską Polityką Sąsiedztwa (lub osób pochodzących z krajów objętych tą Polityką) oraz kandydatów z doświadczeniem w obszarze dziennikarstwa. Wszystkie dostępne stypendia można znaleźć są na stronie: www.coleurope.eu/admission/scholarships

 

Aplikuj już dziś!

 

Więcej informacji na: coleurope.eu/natolin lub pod adresem: contactnatolin@coleurope.eu