Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

CVI Pathfinder – rozpocznij karierę w branży inwestycyjnej

CVI Dom Maklerski już po raz drugi uruchamia program stażowy Pathfinder. Jego celem jest wsparcie studentek uczelni ekonomicznych w zaplanowaniu kariery zawodowej w branży private debt i private equity. Program realizuje także strategię ESG firmy, która w ten sposób chce zwiększyć liczbę kobiet w sektorze inwestycyjnym.

 Kobiety wciąż stanowią zdecydowaną mniejszość na stanowiskach inwestycyjnych, a im wyżej tym gorzej. Spośród 48 proc. kobiet zajmujących stanowiska na poziomie „entry level” tylko 17 proc. z nich awansuje do roli członka zarządu. Dlatego CVI Dom Maklerski, w ramach swojej strategii ESG, angażuje się w edukację ambitnych kobiet wspierając je w rozwoju kariery zawodowej w branży private debt i private equity. W dłuższej perspektywie czasu ma to zwiększyć liczbę kobiet kontynuujących karierę zawodową
w sektorze inwestycyjnym.

Pathfinder prowadzony jest w formule job shadowing. Stażysta towarzyszy mentorowi podczas wykonywania codziennych aktywności. Studentki mogą wybrać interesujące projekty z dostępnej puli różnorodnych zadań, takich jak: strategie inwestycyjne, analizy kredytowe, metodologia ratingu, zagadnienia ESG, prawo i zgodność. Pod okiem mentora studentki biorą udział w wielu spotkaniach z potencjalnymi inwestorami i zarządami spółek portfelowych, uczestniczyć w Komitetach Inwestycyjnych oraz w prezentacjach dla klientów na temat inwestycji private debt i private equity.

– Ubiegłoroczna edycja Pathfinder cieszyła się dużym zainteresowaniem, a pozytywne opinie uczestniczek utwierdziły nas w decyzji o kontynuacji programu. Studentki podkreślały praktyczną wiedzę, jaką wyniosły ze stażu oraz indywidualne wsparcie mentorów. Dzięki naszemu programowi dziewczyny zyskują pomoc w zaplanowaniu kariery zawodowej po skończeniu uczelni. Branża ma szansę na zwiększenie liczby utalentowanych kobiet oraz budowanie różnorodnych zespołów, co przekłada się na szereg korzyści dla inwestorów, firm inwestycyjnych i pracowników  – podkreśla Elżbieta Winnik, Investment Manager w CVI Dom Maklerski, która opiekuje się programem.

Program CVI Pathfinder skierowany jest do studentek uczelni ekonomicznych od III roku. Aplikacje można składać online do dnia 19 kwietnia (LINK).

***

CVI Dom Maklerski (CVI) z siedzibą w Polsce jest największym zarządzającym funduszami private debt w Europie Centralnej z aktywami pod zarządzaniem o wartości 3,2 mld EUR. Od chwili utworzenia w 2012 r. CVI zawarł ponad 730 prywatnych transakcji dłużnych, inwestując 12 mld PLN w spółki o małej i średniej kapitalizacji. W 2019 r. CVI jako pierwszy polski (a także pierwszy środkowoeuropejski) zarządzający funduszami został wyróżniony przez magazyn „Private Debt Investor” nagrodą Lower Mid–Market Lender of the Year, Europe 2018. CVI jest sygnatariuszem wspieranych przez Organizację Narodów Zjednoczonych Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (UN–PRI).

Więcej informacji na: www.cvi.pl oraz Linkedin