Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nowa siedziba Wydziału Informatyki i Telekomunikacji- ogłoszono konkurs architektoniczny Politechniki Krakowskiej i SARP

Politechnika Krakowska we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłosiła konkurs na koncepcję architektoniczną nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Nowy budynek dydaktyczno-laboratoryjny (realizowany dwuetapowo) ma powstać na terenie kampusu PK w krakowskich Czyżynach (w rejonie pomiędzy al. Jana Pawła II, ul. prof. Michała Życzkowskiego i ul. Izydora Stella-Sawickiego). Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na wrzesień 2024 r. Zwycięzca otrzyma 65 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji na wykonanie projektu nowej siedziby wydziału dla politechnicznych informatyków i matematyków (nagrody finansowe przewidziano także za II i III miejsce oraz uczestnictwo w 2. etapie konkursu). Sądowi konkursowemu przewodniczy prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz.

Wydział Informatyki i Telekomunikacji (WIiT) jest jednym z najmłodszych wydziałów Politechniki Krakowskiej, dynamicznie się rozwijającym i cieszącym się ogromnym zainteresowaniem kandydatów na studia. Ma bogate plany dalszego rozwoju naukowego i w obszarze kształcenia studentów. Ich realizacji sprzyja wysoka kategoria (A), uzyskana w ostatniej ewaluacji dyscyplin naukowych. Dzięki tak znakomitej ocenie dorobku naukowego pracowników wydziału uczelnia nabyła prawa do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Ambitne plany dalszego rozwoju rodzą potrzeby stworzenia lepszych warunków do pracy naukowej i dydaktyki, bo obecnie wydział nie ma własnej siedziby. Prowadzi zajęcia ze studentami i badania naukowe w kilku lokalizacjach uczelni. Stąd rozpoczęcie przygotowań do budowy nowego miejsca dla wydziału na terenie kampusu w Czyżynach i jednoczesne intensywne starania o pozyskanie dofinansowania dla takiego projektu ze środków zewnętrznych.

Ogólny koszt całej dwuetapowej inwestycji wraz z pierwszym wyposażeniem szacowany jest na blisko 180 mln zł. Politechnika chce przeznaczyć na nią środki własne oraz pozyskane z dofinansowań, z wnioskami zwróciła się już do Ministerstwa Nauki. Na pierwszym etapie działań uczelnia zabezpieczyła środki m.in. na ogłoszony właśnie, wspólny z SARP, konkurs na koncepcję architektoniczną budynku oraz wykonanie projektu na podstawie zwycięskiej koncepcji konkursowej. Termin rozpoczęcia prac budowlanych i zakończenia inwestycji uzależniony będzie od dalszych postępów w budowaniu finansowania dla tak poważnego przedsięwzięcia.

Krakowska uczelnia planuje inwestycję w dwóch etapach. W pierwszym ma powstać część dydaktyczno-administracyjna nowej siedziby Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, w niej m.in. laboratoria komputerowe i projektowe, sale seminaryjne i wykładowe, aula, pokoje do konsultacji oraz strefy studenckie do aktywności naukowej, samorządowej, organizacji konkursów i wydarzeń, relaksu. W drugim etapie realizowana ma być część ze specjalistycznymi laboratoriami naukowo-badawczymi z niezbędną do ich obsługi przestrzenią do pracy kameralnej.  Przewidziano w niej m.in. laboratoria elektroniki i technologii kwantowych, robotyki, Internetu Rzeczy, telekomunikacji z częścią mechatroniczną oraz halą/areną do testowania robotów i dronów, a także laboratoria: rozszerzonej rzeczywistości, kwantowe, cyberbezpieczeństwa i e-gamingu, Data Science czy genomiki/bioinformatyki.

Politechnika ma wymagania dotyczące zaplanowania budynku optymalnego pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Dlatego koncepcja architektoniczna ma uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju, kwestie minimalizacji kosztów utrzymania budynku, którym należy nadać priorytet względem kosztów inwestycyjnych (zachowując racjonalność przyjętych rozwiązań). Celem uczelni jest realizacja budynku wysoce energooszczędnego, zgodnego z zasadami projektowania uniwersalnego, dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami. W otoczeniu nowej siedziby WIiT PK uczestnicy konkursu mają zaplanować atrakcyjnie zaprojektowaną przestrzeń publiczną, z elementami małej architektury i infrastruktury rekreacyjnej, pełniącą jednocześnie funkcje reprezentacyjnej strefy wejściowej do budynku, a także miejsca postojowe dla rowerów, hulajnóg i niewielkiej liczby samochodów (zadaszone z fotowoltaiką) oraz stację ładowania aut elektrycznych. Uczelnia nie narzuca uczestnikom konkursu sposobu połączenia obu etapowanych części budynku.

Sądowi konkursowemu przewodniczy prof. dr hab. inż arch. Ewa Kuryłowicz, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa. Zasiedli w nim także: arch. Marcin Pawłowski, Referent Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków, arch. Marcin Sadowski – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawa, dr arch. Piotr Lewicki – Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków oraz przedstawiciele Politechniki Krakowskiej: dr hab. inż.  arch. Tomasz Kapecki, prof. PK  – prorektor ds. ogólnych PK, prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak – dziekan Wydziału Architektury PK, dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK – dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK, arch. Tomasz Malec – pełnomocnik ds. promocji dziekana WIiT PK.

Ważne terminy konkursowe

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 30.04.2024 do godz. 12
Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych w 1. etapie konkursu – 8.05.2024
Złożenie opracowań studialnych w 1. etapie konkursu – 14.06.2024 do godziny 12
Rozstrzygnięcie 1. etapu konkursu oraz przesłanie zaproszeń do składania prac konkursowych w 2. etapie konkursu – 3.07.2024
Złożenie prac konkursowych w 2. etapie konkursu – 19.08.2024 do godz. 15
Ogłoszenie wyników konkursu  – 6.09.2024

 Nagrody pieniężne (brutto)

I nagroda 65 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
II nagroda 30 000 zł
III nagroda 20 000 zł
oraz nagrody pieniężne w wysokości 25 tys. zł dla uczestników konkursu, którzy zostaną zaproszeni do 2. etapu i złożą w nim kompletną pracę konkursową

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu konkursowym na stronie SARP Kraków oraz na stronie Politechniki Krakowskiej