Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dlaczego warto być audytorem?

Zawód audytora to zawód zaufania publicznego oraz niewątpliwie prestiż. To również ciekawe wyzwania, z którymi można spotkać się w codziennej pracy. Głównym zadaniem audytora jest wydanie opinii z badania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, potwierdzającej jego rzetelność i zgodność z rzeczywistą sytuacją majątkową i finansową. Opinia ta jest wydawana zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

W tym zawodzie niezwykle ważne są znajomość przepisów prawa, analityczne myślenie, umiejętność pracy w grupie oraz nastawienie na realizację zadań w ograniczonym czasie. Jest to jeden z niewielu zawodów, który daje możliwości pracy z klientami z różnych branż, nierzadko firmami międzynarodowym. Audytor, badając sytuację finansową danej firmy, jednocześnie analizuje występujące w niej procesy i proponuje ich usprawnienia.

Zawód audytora oraz firmy audytorskie podlegają regulacjom krajowym oraz międzynarodowym, które nakładają obowiązki oraz restrykcje, które muszą być respektowane. Oprócz badania sprawozdań finansowych są również inne czynności, za które zgodnie z regulacjami prawnymi odpowiada biegły rewident, jak badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia spółek, badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej lub badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej.

Audit OdyssEY na start

Okazję do sprawdzenia, jak w praktyce wygląda zawód audytora i czym jest badanie sprawozdań finansowych spółek, daje również uczestnictwo w konkursie organizowanym przez EY – Audit OdyssEY. Jest to konkurs skierowany do studentów wszystkich kierunków, zainteresowanych finansami oraz rachunkowością, którzy chcą w praktyce zobaczyć, z jakimi zadaniami zmaga się audytor w codziennej pracy. Konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest zarejestrowanie zespołu oraz rozwiązanie testu online, który sprawdza wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. W drugim etapie teamy rozwiązują zadania podczas transmisji na żywo. Drużyny z największą liczbą punktów są zapraszane na dzień pełen wyzwań, czyli finałowe case study – etap trzeci. Zespół, który najlepiej poradzi sobie z finałowym zadaniem, wygra m.in. 20 000 zł i ofertę kariery w EY. Bardzo wysoko oceniane są umiejętności nawiązywania relacji z klientem, zdobywania informacji, współpracy z różnymi działami w firmie oraz analiza otrzymanych informacji.

 

Anna Siemińska-Żuławska
Manager w Dziale Audytu
Biegły Rewident
EY