Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Eksperci Politechniki Krakowskiej na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Dziś (5 września) rozpoczyna się XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu. To największa konferencja w Europie Środkowej i Wschodniej, poświęcona najbardziej aktualnym wyzwaniom gospodarczym, politycznym i społecznym świata. W tym roku trzem dniom obrad i 470 debatom z udziałem ponad 5 tysięcy uczestników towarzyszy główne hasło „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. Głos w kluczowych dla przyszłości kontynentu tematach zabiorą m.in. eksperci Politechniki Krakowskiej  z rektorem prof. Andrzejem Szaratą na czele. Wezmą udział w debatach dotyczących m.in. odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych, rozwoju sztucznej inteligencji, ochrony zasobów naturalnych, rewitalizacji obszarów zdegradowanych czy europejskiego ekosystemu start-upów.

To już 32. edycja Forum Ekonomicznego, które stało się ważną platformą wymiany poglądów i doświadczeń liderów świata biznesu, polityki, życia społecznego oraz nauki. W tym roku w Karpaczu wśród przewodnich wątków dyskusji będą m.in. bezpieczeństwo, energetyka, polityka międzynarodowa (ze szczególnie ważnym wątkiem ukraińskim), cyfryzacja i nowoczesne technologie, polityka zdrowotna i społeczna, zrównoważony rozwój i zmiany klimatu.

– Politechnika Krakowska jako poważna instytucja naukowa i kuźnia przyszłych inżynierów, obecna jest wszędzie tam, gdzie dyskutuje się o ważnych sprawach. Nasi eksperci i praktycy na co dzień odpowiadają na wyzwania i potrzeby współczesnego świata, a infrastruktura laboratoryjna wspomaga przemysł i przedsiębiorców. Dlatego nie mogło nas zabraknąć podczas tak ważnego przedsięwzięcia, jakim jest Forum Ekonomiczne w Karpaczu mówi prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej.
Wierzymy, że nasz głos w tak ważnych kwestiach, jak odbudowa i przyszłość ukraińskich miast, czy wpływ sztucznej inteligencji na społeczeństwo będzie słyszany i wspomoże poszukiwanie skutecznych rozwiązań.

Eksperci Politechniki Krakowskiej podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu (5-7 września 2023)

Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Rektor Politechniki Krakowskiej, wcześniej dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej. Międzynarodowy ekspert w obszarach inżynierii lądowej, budownictwa i transportu, w tym zwłaszcza systemów komunikacyjnych, modelowania podróży, efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Prowadzi badania dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych, wykonuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy dróg krajowych i wojewódzkich, a także analizy dokumentów planistycznych i strategicznych wielu polskich miast. Członek prestiżowych gremiów naukowych i doradczych, m.in. przewodniczący Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki.

Panele dyskusyjne:

  • Transport współdzielony a wykluczenie transportowe (6 września, godz. 11.10)
  • Gospodarka oparta na danych: jakie korzyści dla konsumentów i rozwoju społeczno-gospodarczego? (6 września, godz. 14.55)
  • Transport idealny – jak stworzyć wygodny, szybki i zielony środek komunikacji? (6 września, godz. 16.05)
  • Ukraińskie miasta w obliczu wojny. Odbudowa i przyszłość (7 września, godz. 12.35)

 Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK

Dziekan Wydziału Architektury od 1 stycznia 2021 r. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi kształtowania współczesnych obiektów muzealnych, teatralnych i kultury. Zasiada w Radzie Doskonałości Naukowej, Komisji Urbanistyki i Architektury PAN w Krakowie, Radzie Naukowej Euroregion Karpacki Polska, Gdańskiej Radzie Architektury. Założycielka Kozień Architekci. Autorka licznych projektów architektonicznych m. in. Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu.

Panel dyskusyjny:

  • Akcja Rewitalizacja – wpływ nowych projektów na obszary zdegradowane (7 września, godz. 17.15)

Dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej od 2016 r. Autor opracowań dla przemysłu i kierownik projektów B+R z obszaru inżynierii środowiska, zarządzania zasobami wody, systemów kanalizacyjnych i wodociągowych, technologii wody i ścieków, ekspert gospodarki obiegu zamkniętego.

Panel dyskusyjny:

  • Dawniej powódź, dziś susza. Jak chronić zasoby wodne? (5 września, godz. 14.20)

Dr Grzegorz Gancarzewicz

Pracownik naukowy Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej, wcześniej Akademii Górniczo-Hutniczej i Université Paris Descartes. Zajmuje się: matematyką dyskretną, teorią grafów, algorytmami i kryptografią, zagadnieniami sztucznej inteligencji. Absolwent matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor informatyki Université Paris-XI.

Panele dyskusyjne:

  • Sztuczna inteligencja, platformy cyfrowe i media społecznościowe – czy rządzą naszym światem? (7 września, godz. 13.45)
  • Sztuczna inteligencja w biznesie. Jak algorytm pomaga zarabiać pieniądze? (7 września, godz. 17.15)

Dr inż. Jacek Kasz

Dyrektor Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Specjalista w zakresie innowacji, transferu technologii i zarządzania własnością intelektualną. Dyrektor biznesowy z bogatym doświadczeniem w korporacjach globalnych i regionalnych. Wykładowca uniwersytecki i badacz ekosystemów innowacji. Piastował m.in. stanowiska dyrektora generalnego i członka Zarządu RR Donnelley Europe, adiunkta i profesora Fulbrighta na uniwersytetach w Polsce, USA, Niemczech i Norwegii.

Panel dyskusyjny:

  • „Perspektywy wsparcia i rozwoju ekosystemu start-upów w Europie” (7 września, godz. 13.45)

>>> Więcej szczegółowych informacji  na stronie Politechniki Krakowskiej

Zapraszamy także do śledzenia  relacji z wydarzeń Forum Ekonomicznego 2023 z udziałem ekspertów Politechniki Krakowskiej w serwisie głównym i mediach społecznościowych uczelni.