Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Europejskie Forum Młodych

Rozmowy o najważniejszych wyzwaniach współczesnej młodzieży oraz zainspirowanie młodych ludzi do podejmowania działań i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym – to główne cele tegorocznego Europejskiego Forum Młodych Liderów, które obędzie się w dniach 24–26 kwietnia 2023 r. w Katowicach.

Forum jest wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. Weźmie w nim udział 250 młodych aktywistów z całej Europy, studenci regionalnych uczelni i przedsiębiorcy, uczestnicy Kongresu.

Ideą Forum Młodych Liderów jest zapewnienie przestrzeni dla aktywnych młodych działaczy z krajów Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego i Polski do dzielenia się doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz dyskusji na ważne dla Europejczyków tematy.

Komisja Europejska ogłosiła rok 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności. Chcąc wpisać się w unijne działania, podczas Forum zaprezentowana zostanie inicjatywa EuroSkills 2023, czyli mistrzostwa Europy młodych
profesjonalistów, organizowane we wrześniu tego roku w Gdańsku, a także najlepsze rozwiązania w zakresie kształcenia zawodowego oraz współpracy między szkolnictwem branżowym a biznesem i samorządem.


Spotkania Europejskiego Forum Młodych Liderów odbędą się na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach. 

https://www.eecpoland.eu/pl/