Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jest praca – sprawdź w jakich branżach

Według danych GUS stopa bezrobocia w lipcu ponownie spadła, osiągając poziom 8,6% – o 0,2 p.p. mniej niż w czerwcu i zarazem była najniższa od czerwca 1991 roku.

Optymistyczne dane z rynku pracy potwierdzają wyniki badania Confidence Index za drugi kwartał 2016 r. przeprowadzonego przez PageGroup. Ponad połowa (57%) badanych uważa, że warunki na rynku pracy poprawią się. A jak sytuację oceniają przedstawiciele poszczególnych specjalizacji?

HR-owcy szukają pracy najkrócej, finansiści i księgowi oraz siły sprzedaży – najdłużej

Najkrócej pracy szukali specjaliści zarządzający zasobami ludzkimi – aż 59,5% respondentów zadeklarowało, że znalezienie nowego stanowiska zajęło im poniżej miesiąca. W przypadku przedstawicieli obszaru bankowości i usług finansowych podobną deklarację złożyło 58,1%. Zdecydowanie więcej czasu na znalezienie pracy poświęcić musieli finansiści i księgowi – 38,9% znalazło posadę w ciągu miesiąca, ale aż 7,4% szukało ponad rok, a także siły sprzedaży – tylko 34,4% szukało mniej niż miesiąc, a 9,8% od 10 do 12 miesięcy.

Optymistyczny jak bankowiec

Największy optymizm w postrzeganiu czasu niezbędnego do znalezienia nowej pracy wykazują przedstawiciele obszaru bankowego i usług finansowych – aż 74,2% uważa, że znalezienie nowego zajęcia zajęłoby im mniej niż 3 miesiące. Jednocześnie właśnie w tej grupie wśród badanych był największy odsetek osób bezrobotnych – 38,7%. Nieco ostrożniejsi są HR-owcy – znalezienia nowej pracy w ciągu kwartału spodziewa się 56,8% z nich, a w dalszej kolejności uplasowały się siły sprzedaży (55,7%), finansiści i księgowi (53,7%) oraz inżynierowie i specjaliści branży przemysłowej (po 52,8%). Mniej optymistycznie swoje szanse na rynku pracy określają przedstawiciele kadry zarządzającej, którzy są wyraźnie podzieleni – 35,2% zakłada znalezienie nowego stanowiska pracy w ciągu 1-3 miesięcy, ale 37,6% zakłada że potrwałoby to od 4 do 6 miesięcy.

Chęć rozwoju i brak perspektyw główną determinantą zmian

Wśród kandydatów chcących zmieniać pracę, aż 55,3% ze wszystkich grup zawodowych jako przyczynę wskazuje chęć rozwoju nowych umiejętności. Wśród osób powiązanych z obszarem bankowym i usług finansowych deklarację taką złożyło aż 70% – zdecydowanie najwięcej spośród wszystkich badanych profesji. Bankowcy są zarazem grupą, która najczęściej jako przyczynę poszukiwania nowej pracy wskazała brak zatrudnienia – 26,7%. Najrzadziej tę odpowiedź wskazywali specjaliści zarządzający zasobami ludzkimi i inżynierowie – odpowiednio 5,9% i 6,7%. Co ciekawe, aż 46,7% przedstawicieli sił sprzedaży i 44,1% HR-owców jako motywację do zmian określiło brak perspektyw w obecnym miejscu pracy.

Piotr Dziedzic, dyrektor w polskim oddziale PageGroup, komentując wyniki badania Confidence Index powiedział: Nasze badanie potwierdza pozytywne nastroje, oparte na dobrych danych płynących  z rynku pracy. Co ciekawe, największy optymizm w zakresie czasu niezbędnego do znalezienia nowej pracy wykazują przedstawiciele obszaru bankowości  i usług finansowych, czyli branży która znajduje się obecnie w fazie dynamicznych zmian ze względu na nowe regulacje oraz zmiany kapitałowe. W omawianej grupie zawodowej dostrzegamy szczególne ambicje i perspektywy rozwijania umiejętności – deklaruje je ponad 90% badanych, a przykładowo wśród specjalistów branży przemysłowej – jedynie 55,6%. Jednocześnie za znaczący należy uznać fakt, że właśnie wśród bankowców aż 16% pracowników spodziewa się w ciągu najbliższych miesięcy spadku poziomu wynagrodzenia.

O badaniu Confidence Index

Confidence Index to cykliczny sondaż przeprowadzany przez PageGroup w Europie kontynentalnej, który bada nastroje wśród osób poszukujących pracy w Polsce, Szwajcarii, Niemczech, Francji, Włoszech, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Holandii, Szwecji i Belgii. Badanie mierzy poziom optymizmu kandydatów w odniesieniu do szans na znalezienie nowej pracy, przewidywanego czasu trwania poszukiwań, oczekiwań wobec własnej sytuacji zawodowej i sytuacji gospodarczej kraju oraz powodów, które skłoniły ich do zmiany miejsca zatrudnienia. Badanie jest prowadzone online wśród kandydatów, którzy aplikowali na ofertę pracy za pośrednictwem strony Michael Page lub Page Personnel. W pierwszym kwartale 2016 roku w sondażu wzięło udział 13 300 respondentów, z kolei w 2 kwartale – ponad 15 600, włączając w to co najmniej 660 ankietowanych z Polski w każdym z tych okresów. Wyniki badania są ogłaszane co kwartał.

 

 

 

****

PageGroup jest globalnym liderem rekrutacji specjalistycznej. Spółka jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (symbol: PAGE). Firma, założona w 1976 roku, działa w Polsce za pośrednictwem trzech marek: Page Executive (rekrutacja najwyższej kadry zarządzającej), Michael Page (rekrutacja menedżerów średniego i wyższego szczebla) oraz Page Personnel (rekrutacja specjalistów i ekspertów). PageGroup ma 152 biura na całym świecie, w tym oddziały w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu. Więcej informacji znaleźć można pod adresem: www.page.com.


foto Shutterstock