Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kariera analityka finansowego

Wśród większości rankingów przewidujących trendy na rynku pracy specjalizacja z finansów daje gwarancję na znalezienie dobrze płatnej i ciekawej pracy. Dynamiczny rozwój sektora usług finansowych (m.in. w zakresie ubezpieczeń czy bankowości) oraz rozkwit technologii informatycznych sprawiają, że na rynku istnieje wciąż rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów z tej branży.

Jak wynika z danych KNF zatrudnionych w sektorze bankowym w pierwszym kwartale 2015 r. było 172 035 osób. Jednym z najczęściej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy w szeroko pojętym sektorze bankowo-finansowym są analitycy finansowi. Dowodem niech będzie fakt, iż w ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku na portalu Pracuj.pl oblikowano ponad 28 000 ogłoszeń o pracę dla ekspertów odpowiedzialnych za finanse. Największe zapotrzebowanie odnotowano na specjalistów odpowiedzialnych za księgowość, analityków finansowych oraz specjalistów ds. bankowości detalicznej.

 

Specyfika zawodu

Kim jest analityk finansowy i na czym polega jego praca? Zasadniczo jest to specjalista, który zbiera i analizuje dane finansowe i ekonomiczne pochodzące z różnych źródeł w obrębie całej firmy i poza nią, a następnie na ich podstawie sporządza sprawozdania i raporty. Ponadto, analityk finansowy kontroluje różnego rodzaju transakcje dokonywane w organizacji i następnie przygotowuje dokumenty potrzebne do zawierania umów czy porozumień. Często także osoba na tym stanowisku zajmuje się bezpośrednim wspieraniem klientów w zakresie ich wniosków bądź próśb i weryfikuje je zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminach danej instytucji. Od wyników raportu analityka finansowego zależeć będzie przykładowo przyznanie kredytu czy pożyczki osobie fizycznej bądź firmie, a także podjęcie strategicznych decyzji dotyczących działań danej organizacji (choćby w zakresie inwestycji, strategii zatrudnienia czy kierunku rozwoju biznesu).

 

Szerokie możliwości

Praca na stanowisku analityka finansowego to według specjalistów ds. HR przede wszystkim możliwość pracy w dynamicznym środowisku biznesowym oraz rozwoju zawodowego w zakresie innowacyjnej gałęzi gospodarki jaką jest bankowość, w tym elektroniczna. Warto podkreślić, że specyfika branży finansowo-bankowej oferuje też wiele różnych ścieżek rozwoju w ramach danej instytucji finansowej – praca analityka daje bowiem szerokie możliwości wykorzystywania narzędzi analizy finansowej do rozmaitych celów. Najlepszą metodą weryfikacji, który z obszarów najbardziej nam odpowiada i w ramach którego z nich w pełni będziemy mogli skorzystać z własnych talentów jest wzięcie udziału w jednym z licznych programów staży bądź praktyk, które co roku oferują wiodące na rynku usług finansowych instytucje.

 

Idealny kandydat

Zanim zgłosimy się do wybranego programu warto dowiedzieć się jakie oczekiwania stawiane są osobom ubiegającym się o pracę w sektorze analityki finansowej. Zwykle wymagań jest kilka. Podstawową sprawą jest wykształcenie – preferowane specjalności to ekonomia, finanse i rachunkowość. W związku ze specyfiką pracy pracodawcom zależy na tym, by kandydata cechowały komunikatywność, otwartość, pracowitość, sumienność i dokładność. Aby dobrze wykonywać pracę analityka niezbędne są też dobra organizacja własnego czasu oraz umiejętność jasnego przekazywania wyników analiz oraz formułowania opinii (przydaje się to przede wszystkim w przygotowywaniu raportów). Na co jeszcze zwracają uwagę rekruterzy? Szybkość w działaniu, wysoką koncentrację oraz umiejętność pracy pod presją czasu. Istotne okazuje się też być nastawienie kandydata na realizację celu oraz umiejętność analitycznego myślenia.

 

Cenne lekcje

Warto podkreślić, że uczestnictwo w stażu czy praktyce zawodowej jeszcze w czasie studiów daje nam, oprócz określenia własnych preferencji w zakresie kierunku naszej kariery, także niezwykle cenną możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. Jest to o tyle istotne, że wśród publikowanych ogłoszeń o pracę na stanowiska analityków finansowych jednym z podstawowych wymagań jest udokumentowane doświadczenie z zakresu analizy finansowej i oceny ryzyka (np. kredytowego), a także wiedza z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw i rachunkowości. Dzięki uczestnictwu w programach talentowych np. instytucji z sektora bankowego otrzymać można wsparcie opiekuna merytorycznego, wprowadzenie kulturę danej organizacji, dostęp do eksperckiej wiedzy oraz wprowadzenie do praktycznych umiejętności. Co więcej, wiele firm oferuje także staż w oparciu o umowę o pracę.

 

Jak wynika z badania „Raport płacowy 2015. Trendy na rynku pracy” przeprowadzonego przez firmę Hays Poland finansiści coraz częściej podejmują w firmach istotne inicjatywy w obszarze organizacji finansów oraz funkcjonowania całej firmy. – Oznacza to, że zakres ich odpowiedzialności rośnie, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście znaczenia sektora finansów i księgowości w nowoczesnych przedsiębiorstwach – czytamy w raporcie z badania. Wybór zawodu analityka finansowego z całą pewnością stanowić będzie zatem odpowiedź na obecne zapotrzebowanie rynku pracy.

Beata Pałac

foto: Shutterstock