Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kariera dla poliglotów

Znajomość języków obcych to umiejętność, która może pomóc nam wyróżnić naszą aplikację. Język angielski na poziomie średnio zaawansowanym to w większości branż absolutna konieczność – bez tej kompetencji trudno będzie nam znaleźć wymarzoną pracę. Dużym autem jest znajomość więcej niż jednego języka obcego, którą warto potwierdzić stosowanym certyfikatem.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) Polacy są świadomi wpływu znajomości języków obcych na karierę zawodową – taką zależność zauważa 85 proc. ankietowanych. Ponad 90 proc. osób aktywnych zawodowo dodatkowo dostrzega także, że posługiwanie się innym językiem obcym niż angielski pomaga w znalezieniu pracy z atrakcyjnymi zarobkami. Wiedza ta nie zawsze przekłada się jednak na działania – jedynie 20 proc. badanych zadeklarowało aktywną naukę języków obcych. Jest to jednak wysiłek i inwestycja, którą warto podjąć – w wielu branżach znajomość języków obcych zwiększa nasze szanse na zatrudnienie i wyższą płacę. Należy jednak pamiętać o tym, aby w dokumentach aplikacyjnych nie zawyżać swoich faktycznych umiejętności, co robi nawet co dziesiąty Polak. Kompetencje językowe są szczegółowo sprawdzane podczas rekrutacji, dlatego nie warto w tym aspekcie mijać się ze stanem rzeczywistym. Swoją znajomość języka obcego można potwierdzić stosownym certyfikatem – jest to oficjalny dokument, który w rzetelny sposób świadczy o naszych umiejętnościach.

Praca dla poliglotów

Znajomość języków obcych jest atutem w wielu branżach – coraz więcej firm działa na skalę międzynarodową, zatrudnia różnorodne, wielokulturowe zespoły, przez co nie tylko komunikacja zewnętrzna z klientem odbywa się w języku angielskim (lub innym j. obcym), ale również jest on obowiązującym językiem komunikacji wewnętrznej. Szczególnie widoczne jest to na przykład w Centrach Usług Wspólnych, w których w ramach jednego biura mogą pracować osoby posługujące się kilkoma lub kilkunastoma różnymi językami obcymi. Znajomość języków obcych jest także przepustką do branż takich jak IT, doradztwo, konsulting, finanse, bankowość, marketing, logistyka czy nawet budownictwo i produkcja, w których szczególnie cenieni są inżynierowie z zaawansowaną znajomością angielskiego i drugiego języka obcego (najczęściej niemieckiego, francuskiego czy włoskiego).

Popularne języki obce

Język angielski to obecnie absolutne minimum – niemal 80 proc. pracodawców wymaga od potencjalnych pracowników znajomości języka angielskiego na poziomie C1/C2 (poziom zaawansowany), a 40 proc. znajomości słownictwa biznesowego czy technicznego. Jakich innych języków obcych warto się uczyć? Niezmiennym zapotrzebowaniem cieszą się języki skandynawskie – znajomość norweskiego, duńskiego lub szwedzkiego może nam zagwarantować atrakcyjną premię językową. Również osoby znające w stopniu zaawansowanym takie języki jak niderlandzki, węgierski, włoski, niemiecki i francuski mogą liczyć na atrakcyjne bonusy.

Znajomość języków obcych to umiejętność, w którą warto inwestować – nie tylko podnosi naszą wartość na rynku pracy i ułatwia znalezienie dobrze płatnej pracy, ale także jest dla nas bardzo rozwojowa. Łącząc naukę języka obcego z naszymi zainteresowaniami, możemy lepiej poznać kulturę, historię i zwyczaje kraju czy regionu, który nas fascynuje.

Certyfikaty CELI

CELI jest egzaminem międzynarodowym sprawdzającym znajomość języka włoskiego u osób, dla których nie jest on językiem ojczystym. Egzaminy CELI obejmują 6 poziomów znajomości języka włoskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 • CELI Impatto – A1
  Umiejętności wymagane od kandydata: rozumienie i stosowanie podstawowych zwrotów i wyrażeń dotyczących życia codziennego, przedstawienie siebie i innych oraz formułowanie pytań z zakresu życia prywatnego, poprowadzenie prostej rozmowy.
 • CELI 1 – A2
  Na tym etapie wymaga się od osób podchodzących do egzaminu: umiejętności opowiedzenia o sobie, swoich zainteresowaniach, rodzinie, pracy zawodowej, najbliższym otoczeniu, poruszania tematów związanych z życiem codziennym i wydarzeniami z przeszłości.
 • CELI 2 – B1
  Kandydat przystępujący do egzaminu na tym poziomie potrafi reagować w przewidywalnych sytuacjach komunikacyjnych, wymieniać informacje dotyczące codziennych sytuacji, opowiadać o swoich przeżyciach, zainteresowaniach, planach, marzeniach i aspiracjach; rozmawiać o bieżących wydarzeniach.
 • CELI 3 – B2
  Włoskie Ministerstwo Oświaty uznaje certyfikat CELI 3 za dokument potwierdzający znajomość języka włoskiego na poziomie umożliwiającym podjęcie nauki na włoskich uczelniach wyższych. Na tym etapie kandydat musi wykazać się znajomością języka, pozwalającą mu porozumiewać się we Włoszech zarówno w podróży, jak również w sytuacjach zawodowych.
 • CELI 4 – C1
  Na poziomie C1 kandydat porozumiewa się płynnie i spontanicznie zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i prywatnych. Rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
 • CELI 5 – C2
  Kandydat przystępujący do egzaminu wykazuje się znajomością języka umożliwiającą swobodną komunikację w każdym kontekście sytuacyjnym formalnym i nieformalnym.

Autor: Pola Szczepańska