Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kariera inżyniera Jak uczelnie pomagają w jej budowaniu?

Nie od dzisiaj wiadomo, że inżynierowie na rynku pracy to bardzo pożądana grupa zawodowa, a różne kierunki techniczne od lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Jak wykorzystać czas studiów na świadome zarządzanie swoim rozwojem, by wyróżnić się w gronie absolwentów?
I w jaki sposób uczelnie pomagają swoim studentom i absolwentom w planowaniu i rozwoju kariery?
Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami rektorów najważniejszych uczelni technicznych w Polsce.

Politechnika Warszawska

Studenci oraz absolwenci Politechniki Warszawskiej mogą liczyć na różnorodną pomoc i aktywne wsparcie ze strony uczelni w kwestii planowania i rozwoju ich kariery. Od wielu lat współpracujemy z pracodawcami, ułatwiając studentom nawiązanie bezpośrednich relacji z firmami. Działamy też bardziej uniwersalnie: od 2018 roku Politechnika Warszawska realizuje Program Mentoringowy, wspierający studentów w rozwoju potencjału i kompetencji oraz w świadomym kształtowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Stowarzyszenie European Mentoring and Coaching Council uznało ten program za najlepszy wśród polskich uczelni.

Studentom i absolwentom dajemy dostęp do ofert praktyk, programów absolwenckich, współpracy naukowej oraz do ofert pracy – platforma Career Center umożliwia korzystanie z katalogu firm
z całej Europy.

Najlepszą inspiracją w tworzeniu przemyślanego planu rozwoju zawodowego są jednak sami absolwenci, dlatego zachęcamy ich, by dzielili się swoimi historiami i w ramach projektu „Success stories” przybliżamy je obecnym studentom.

Akademia Górniczo-Hutnicza

Oferta Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie to oprócz bogatego programu studiów również kontakty z przemysłem, firmami czy biznesem.

Dwa razy do roku nasze Centrum Karier organizuje Targi Pracy AGH, umożliwiając bezpośredni kontakt między kandydatami a pracodawcami.
Dla studentów i absolwentów AGH oraz innych krakowskich uczelni to szansa na rozwój zawodowy, a dla pracodawców – możliwość rekrutacji dobrze wykształconej i przygotowanej kadry. Uczestnicy Targów Pracy AGH w trakcie wydarzenia zapoznają się z ofertami pracy w kilkudziesięciu firmach reprezentujących branże inżynierskie, ekonomiczne i związane z pracą w sektorze publicznym.

Warto pamiętać także o tym, że przez cały rok trwają w AGH spotkania z pracodawcami oraz firmami, z którymi współpracujemy. Dzięki eksperckim wykładom studenci zdobywają wiedzę od praktyków, którzy na co dzień pracują w największych firmach z branży elektroniki, IT, robotyki, mechaniki czy przemysłu chemicznego i paliwowego.

Niezwykle cennym wsparciem dla naszych studentów są także praktyki zawodowe. Bardzo często odbywają się one w konkretnej firmie czy przedsiębiorstwie. Dzięki tego typu zajęciom nasi studenci mogą poznać specyfikę pracy w danym sektorze jeszcze na etapie studiów. Dzięki temu wchodzą później na rynek pracy z bardzo cennym praktycznym doświadczeniem. Pracodawcy to cenią, a nasi absolwenci znajdują pracę w zawodzie właściwie zaraz po skończeniu studiów.

Politechnika Krakowska


Ułatwiamy zawodowe wybory, oferując nowoczesne kierunki studiów, odpowiadające na zapotrzebowanie rynku pracy. Programy kształcenia tworzymy w ścisłej współpracy z liczącymi się partnerami gospodarczymi. Ich eksperci prowadzą zajęcia, a studenci mogą korzystać z wartościowych praktyk, staży, szkoleń czy programów stypendialnych. Blisko współpracujemy również z instytucjami samorządowymi.

Każdy taki kontakt to dla studentów okazja do poznania środowiska pracy, jego wymagań, sprawdzenia własnych umiejętności. Cenne doświadczenie procentuje – większość naszych studentów znajduje pracę jeszcze przed obroną dyplomu. Ważna rola przypada też Biurze Karier – poza licznymi szkoleniami oferuje ono indywidualny coaching, konsultacje kariery i bilans kompetencji, organizuje także targi pracy, a jego baza ofert praktyk i pracy obejmuje co roku kilka tysięcy zgłoszeń.

Bardzo ciekawą formą przygotowania do kariery zawodowej jest nasz FutureLab – laboratorium studenckich innowacji, w którym studenci otrzymują wsparcie finansowe i organizacyjne dla realizacji nawet najbardziej śmiałych projektów o charakterze wynalazczym. Realizują je we współpracy z partnerami zewnętrznymi, pod okiem doświadczonych mentorów z obszaru biznesu i gospodarki. Ofertę wsparcia w rozwoju kariery ze strony uczelni uzupełnia działalność kół naukowych, organizacji studenckich oraz wyjazdy w ramach programu Erasmus i umów bilateralnych Politechniki Krakowskiej z uczelniami z całego świata. Każde z takich doświadczeń może wesprzeć wybór ścieżki kariery i pomóc zbudować dobre CV, a w rezultacie znaleźć pracę marzeń.

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka jest uczelnią, dla której priorytetem jest ścisły związek z otoczeniem gospodarczym i społecznym. Obserwując przyspieszenie technologiczne, opracowujemy ofertę kształcenia w bliskiej współpracy z przemysłem.

Uczelnia, zwiększając praktyczny wymiar programów studiów i prac dyplomowych, nie zapomina przy tym o doskonaleniu systemu kształcenia. Wykorzystujemy w nim nowoczesne metody, takie jak np. Problem Based Learning, Flipped Education, Design Thinking i inne, które poza wiedzą merytoryczną rozwijają umiejętność komunikacji, współpracy w grupie, zarządzania czasem oraz kreatywność.

Politechnika Łódzka dba o to, aby studenci podczas nauki zetknęli się z rzeczywistymi problemami przedsiębiorstw i biznesu. We współpracy z krajowymi i zagranicznymi firmami organizujemy wizyty studyjne, dni otwarte czy zajęcia prowadzone przez praktyków. Studenci, decydując się na udział w dodatkowych kursach, stażach czy praktykach, poznają wymagania pracodawców i ułatwiają sobie bezpieczny start zawodowy.

Uczelnia wspiera również przedsiębiorczość akademicką, proponując zajęcia w zakresie planowania biznesu, projektowania innowacji, zakładania firm typu spin-off i start-up, transferu technologii, własności intelektualnej.

Dużą pomocą w wyborze ścieżki zawodowej są działania Biura Karier PŁ, które m.in. organizuje największe w Polsce Akademickie Targi Pracy, prowadzi doradztwo zawodowe, coaching kariery, testy kompetencji i wiele różnych szkoleń wzmacniających rozumienie rynku pracy.

Politechnika Poznańska

Planowanie kariery przyszłego inżyniera realizowane jest w Politechnice Poznańskiej wieloetapowo. Po pierwsze, przez podstawowy pakiet przedmiotów inżynierskich, którego celem jest zagwarantowanie traktowania w przyszłości zadań w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny. W kolejnych semestrach na zajęciach warsztatowych i projektowych kreujemy kompetencje analityczne i umiejętność pracy w zespole.

Po drugie, dzięki szerokiej puli ofert od ponad 1600 pracodawców w bazie Centrum Praktyk i Karier PP studenci wybierają odpowiednie dla swoich aspiracji miejsce na praktyki zawodowe. Jako lider Uniwersytetu Europejskiego EUNICE oferujemy naszym studentom międzynarodowe kursy pozaprogramowe i praktyki u stowarzyszonych partnerów gospodarczych w Europie. Ponadto dajemy im możliwość ubiegania się o staże w ramach międzynarodowych wymian, np. IAESTE, ESTIEM, AIESEC czy ERASMUS Student Network.

Trzeci filar to wsparcie przy wejściu na rynek pracy, od opracowania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej po pobudzanie przedsiębiorczości i pomoc przy zakładaniu pierwszych start-up’ów. Co roku organizujemy targi pracy, co pozwala każdemu studentowi wybrać dogodne miejsce pracy. Studentów, którzy chcą rozwinąć skrzydła we własnym biznesie, wspiera Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PP, zapewniając potrzebną infrastrukturę do pracy, indywidualny mentoring, finansowanie budowy prototypu oraz praktyczne szkolenia.

Te trzy ścieżki dają wymierny efekt – zgodnie z danymi systemu monitorowania ELA znalezienie etatowej pracy dla absolwenta Politechniki Poznańskiej to kwestia od 1,5 do 2 miesięcy.

Politechnika Śląska

Proces kształcenia na Politechnice Śląskiej coraz częściej jest realizowany w formie PBL: to doskonała okazja do integracji różnych obszarów wiedzy, skoncentrowaniu się na projektowym rozwiązywaniu problemów, doskonaleniu pracy zespołowej i uczeniu się podejmowania decyzji. Wypracowane w tym systemie wiedza merytoryczna, umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne są wysoko cenione przez przyszłych pracodawców.

Politechnika Śląska dydaktykę podstawową uzupełnia o zdobywanie doświadczeń zawodowych w formie wysokiej jakości staży oraz przygotowywanie prac dyplomowych przy ścisłej współpracy z przedstawicielami biznesu. Dodatkową ofertą są warsztaty i kursy doskonalące praktyczne umiejętności definiowane przez pracodawców jako niezbędne do odnoszenia sukcesów w ich organizacjach. Studenci uczestniczą też w szkoleniach podnoszących ich kompetencje miękkie, m.in. umiejętności komunikacji, współpracy w zespole i zarządzania projektem. Koła naukowe to z kolei szansa na prowadzenie przez nich pierwszych projektów badawczych.

W Biurze Karier studenci mogą skonsultować dokumenty aplikacyjne, przejść symulowaną rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą ich umiejętności autoprezentacji, otrzymać informację zwrotną i wskazówki rozwojowe, co zwiększa ich szansę na otrzymanie zatrudnienia.

Uczelnia poprzez działania kształcące i promujące przedsiębiorczość akademicką (konkurs „Mój Pomysł na Biznes”) upowszechnia postawy przedsiębiorcze, a także przygotowuje do działalności wykorzystującej transfer wiedzy i komercjalizację osiągnięć naukowych.