Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Koła naukowe pomagają w rozwoju kariery

Koła naukowe umożliwiają studentom zdobycie dodatkowych umiejętności, nawiązanie kontaktów ze specjalistami oraz rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak współpraca przywództwo. Aktywność kole naukowym zwiększa szanse na zdobycie pracy branży związanej daną dziedziną ze względu na zebrane doświadczenia nowe kwalifikacje.
Sprawdźmy, jaki sposób uczestnictwo kole naukowym pomaga rozwoju kariery.


WIRTUALIUM SEKCJA FILOZOFII TECHNIKI

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW FILOZOFII UJ

Działalność kole naukowym jest dla wielu studentów pierwszą okazją do wykorzystania praktyce wiedzy zdobytej na studiach. Realizowane projekty sprawiają, że student przestaje być jedynie odbiorcą treści, zaczyna ją aktywnie wykorzystywać tworzyć. Bez względu na to, czy dane koło pracuje nad nowymi badaniami, organizuje konferencję lub popularyzuje ważne tematy, wymaga to od osób zaangażowanych projekt kreatywności, chęci do przekształcania rzeczywistości brania odpowiedzialności za nią. Taki zestaw cech, wraz praktycznymi umiejętnościami zdobytymi podczas realizowanych projektów, może być dużym atutem absolwenta bez względu
na to, jaką ścieżkę zawodową wybierze.

Wagę takiego doświadczenia doceniają członkowie Sekcji Filozofii Techniki KNSF UJ, którzy stworzyli WIRTUALIUM – interdyscyplinarną konferencję na temat rzeczywistości wirtualnej. – Swoją działalność skupiamy przede wszystkim wokół realizacji WIRTUALIUM. To pierwsza Polsce konferencja naukowa, która odbyła się przestrzeni VR-owej (Academia Electronica). Użytkownicy mogli wykorzystywać do uczestnictwa niej gogle wirtualnej rzeczywistości. Sięgnięcie po taką technologię może polepszyć jakość wirtualnego spotkania, np. zwiększając poczucie obecności innych osób ułatwiając utrzymywanie uwagi – podkreśla Jan Waligórski, przewodniczący Sekcji Filozofii Techniki KNSF UJ. – Wierzymy, że czynny udział odpowiedzialnym konstruowaniu wirtualnej rzeczywistości powinni brać zarówno badacze, jak artyści, dlatego zdecydowaliśmy się na stworzenie miejsca do zaistnienia dyskusji na ten temat – dodaje Jan Waligórski.

Fot. Sekcja Filozofii Techniki KNSF UJ


NNOWACYJNE TURBINY WIATROWE STUDENCKIE

KOŁO NAUKOWE EKO-ENERGIA AGH

Aktywne uczestnictwo kole naukowym Eko-Energia pozwala rozwijać wiele twardych kompetencji, tym takie umiejętności techniczne jak projektowanie 3D, konstrukcja maszyn oraz prace warsztatowe. Podczas kształcenia szkole wyższej zdobywamy dużo wiedzy teoretycznej, ale to właśnie działalność kole naukowym pokazuje, jak ją skutecznie kreatywnie wykorzystać. Tylko poprzez połączenie teorii praktyką prawdziwie rozwijamy nasze zainteresowania oraz stajemy się wartościowymi kandydatami na rynku pracy. – Eko-Energii ostatnich latach skonstruowaliśmy aż dwie innowacyjne turbiny wiatrowe. Złożoność tych projektów uczyniła nas ekspertami wielu dziedzinach inżynieryjnych. Studenci poznali m.in. cały proces wytwarzania kompozytów – od projektowania części form, aż po testy wytrzymałościowe. Projekty wymagały także wysokiej znajomości dziedzin automatyki, elektroniki czy mechaniki. Należy wspomnieć cennych umiejętnościach miękkich, które przygotowują nas do rozpoczęcia kariery zawodowej. Praca licznym zespole konstrukcyjnym, składającym się elastycznych sekcji, umożliwiła naukę efektywnej współpracy zarządzania czasem, kontakty nawiązane wieloma specjalistami stanowią niewyczerpane źródło wiedzy – opowiada Magdalena Hudy,
Eko-Energia AGH.

Jedną najistotniejszych korzyści płynących działalności kole naukowym jest rozbudzanie sobie ciekawości chęci do podejmowania kolejnych wyzwań. Studenci zrzeszeni Eko-Energii właśnie rozpoczynają nową przygodę zamierzają skonstruować… funkcjonalny samochód elektryczny napędzany energią słoneczną!

Fot. Eko-Energia AGH


RAKIETA NAPĘDZANA SILNIKIEM HYBRYDOWYM

KOŁO NAUKOWE PWR IN SPACE

rozwoju studentów wagę ma nie tylko realizowany kierunek studiów, ale także podejmowana ich trakcie dodatkowa działalność poszerzająca kompetencje. przypadku Politechniki Wrocławskiej różnorodność organizacji studenckich pozwala na pełen rozwój młodych ludzi
ich zainteresowań. – naszym zespole PWr in Space do pracy rozwoju motywuje nas jedno – rakiety. To właśnie przemysł kosmiczny lotniczy sprawiają, że wspólnie stawiamy sobie coraz to ambitniejsze cele realizujemy je naszych projektach, których największy – PoliWRocket – powoduje, że codziennie wychodzimy poza schematy. Nietuzinkowy projekt rakiety eksperymentalnej napędzanej silnikiem hybrydowym łączy mechatronikę, elektronikę, innowacyjne projekty sterowania lotem oraz biologiczne eksperymenty przeprowadzane podczas samego lotu. Dzięki interdyscyplinarności projektu różnorodności zadań do wykonania nasz zespół łączy studentów praktycznie każdego wydziału Politechniki – wyjaśnia Wiktoria Mrowiec,
PR & Marketing Leader PWr in Space.

Taka działalność pozwala na rozwój umiejętności warsztatowych, doskonali zakresie różnych dziedzin nauki, także wspomaga kompetencje pracy grupie rozwiązywania nietypowych problemów, ponadto uczy systematyczności wytrwałości działaniu. Lata pracy kole naukowym pozostawiają młodym człowieku wiele świetnych wspomnień oraz doświadczenie często pożądane przez przyszłych pracodawców.

Fot. Koło Naukowe PWr in Space


TWORZYMY MOTOCYKLE – LEM WROCŁAW MOTORSPORT

KOŁO NAUKOWE POJAZDÓW ROBOTÓW MOBILNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

– Kole Naukowym Pojazdów Robotów Mobilnych tworzymy głównie elektryczne motocykle ramach projektu LEM Wrocław Motorsport. Nasza organizacja składa się siedmiu działów, które zajmują się m.in. mechaniką, elektroniką marketingiem. Od początków działalności konstruowaliśmy pojazdy elektryczne, obecnie skupiamy się na motocyklach szosowych. Rezultatem naszych prac jest LEM Photon, a w tym roku powstanie kolejny – LEM Tachyon. Nasze zainteresowania to też czterokołowce. Możemy pochwalić się pierwszą Europie elektryfikacją ramy otrzymanej od firmy Polaris, wykorzystanej przy projekcie terenowego pojazdu LEM SSV. Projektujemy kompletne układy napędowe chłodzenia, baterię, wiązkę elektryczną, elementy wzmacniające ramę, owiewki – opowiada Natalia Śręba, przedstawicielka LEM Wrocław Motorsport.

Działalność kole naukowym poszerza kompetencje – jego członkowie zajmują się projektowaniem części oraz przeprowadzaniem analiz symulacji, niejednokrotnie poświęcając na to dużo więcej czasu, niż przewiduje plan studiów. Tworzą strategię działań social mediach, wkraczając na ścieżkę kariery marketingu. kolei współpraca partnerami zewnętrznymi daje im możliwość stażu oferty pracy.

Zaangażowanie działania organizacji pozwala stać się ekspertem swoim fachu, co potwierdzają sami członkowie koła: – LEM-ie odpowiadałem m.in. za projekt budowę wiązki elektrycznej LEM SSV. Podczas wizyty partnera, firmy Polaris, okazało się, że poszukiwana jest osoba na stanowisko konstruktora elektryka, jej obowiązki pokrywają się tym, czym zajmowałem się naszym Kole. Od tego momentu pracuję jako projektant wiązek elektrycznych do elektrycznych oraz spalinowych pojazdów terenowych – mówi jeden członków. Wiktoria Budziar zaś dodaje: – Działając kołach naukowych, stawiałam pierwsze kroki marketingu. Obecnie pracuję agencji marketingowej, gdzie na rozmowie pracę mogłam pochwalić się tym, co zrobiłam, angażując się zadania LEM-ie.

Fot. Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych Politechniki Wrocławskiej


PRACOWNI DAWNYCH MISTRZÓW

KOŁO RZEMIOSŁA OCHRONY NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WYDZIAŁU KONSERWACJI RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI ASP WARSZAWIE

Podczas warsztatów organizowanych przez koło naukowe działające na warszawskiej ASP uczestnicy zdobywają wiedzę praktyczną teoretyczną dotyczącą konserwacji dzieł sztuki, dawnych rzemiosł problemów ochrony dziedzictwa kulturowego. Działania powiązane są programem studiów, jednak często wykraczają poza jego zakres. Tym samym stwarzają studentom możliwość inicjowania indywidualnych naukowych poszukiwań. – Ogromny wpływ na nasz rozwój ma także działalność organizacyjna zarządzie koła naukowego. Stanowi to pewne przygotowanie przed rozpoczęciem kariery po zakończeniu studiów. Jest to istotne ze względu na charakterystykę zawodu konserwatora, gdzie praca zespołowa, umiejętności negocjacji rzetelna współpraca innymi instytucjami są gwarantem sukcesu dziedzinie ochrony zabytków. Praktyki organizowane podczas studiów nie zawsze dają pełne wyobrażenie faktycznej pracy zawodzie, ponieważ skupiają się głównie na jego technicznym aspekcie. Koło naukowe może to wyobrażenie poszerzać.

trakcie niemal dziesięcioletniej działalności nasze Koło zrealizowało wiele ciekawych innowacyjnych projektów. minionym roku był to projekt „Pracowni Dawnych Mistrzów”. Jego celem założeniem było przeniesienie prowadzonych przez Koło prac badawczo–naukowych na sferę działań praktycznych artystycznych. Zbliżając się do źródeł naszej tradycji, odtworzyliśmy pierwowzór historycznego warsztatu artystycznego – mówi Rufin Podleśny, prezes Koła Rzemiosła Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego ASP Warszawie. Projekt ten zyskał szerokie uznanie – został nagrodzony podczas Konkursu StRuNa 2022 zdobył główną nagrodę kategorii StRuNa-Art.

Fot. Koło Badań Psychologicznych „Experior”


TECHNOLOGIA NEUROFEEDBACK REDUKCJI SKUTKÓW UZALEŻNIEŃ

KOŁO BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH „EXPERIOR”, UNIWERSYTET GDAŃSKI

Koło Badań Psychologicznych „Experior” umożliwia jego członkom zdobywanie doświadczenia zakresie tworzenia wniosków dotacje granty badawcze, prowadzenia projektów oraz pisania artykułów naukowych, czyli wszystkich tych umiejętności, które są niezbędne zawodowej pracy badacza. Członków koła cechują silne zaangażowanie, zdolność do systematycznej pracy oraz umiejętność dostrzegania rozmaitych szczegółów. Ponieważ nauki nie da się tworzyć samemu, członkowie koła współdziałają małych podgrupach, gdzie uczą się skutecznej komunikacji – umiejętności niezbędnej na dzisiejszym rynku pracy.

Aktualnie realizowane przez KBF „Experior” projekty dotyczą wykorzystania technologii neurofeedback redukcji przewlekłego stresu oraz wypalenia zawodowego, będących skutkiem uzależnienia zarówno od pracy, jak od uczenia się. – Korzystamy ze specjalistycznej aparatury, która umożliwia nam śledzenie rytmu fali alfa podczas treningu relaksacji, tym samym analizę jakościową przebiegu tego procesu. Zakładamy, że podwyższenie poziomu fali alfa dzięki praktykowaniu technik relaksacyjnych pomoże osobom uzależnionym od uczenia się lub pracy radzeniu sobie przewlekłym stresem na co dzień. Oba projekty realizowane są ramach I i II edycji konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego, którym udało nam się dwukrotnie zwyciężyć – podkreśla Aleksandra Wybrańska, wiceprezes
KBP „Experior”.

Fot. Koło Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego