Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs Fotograficzny „OBLICZA ŁODZI”

Bałucki Ośrodek Kultury „RONDO” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, którego głównym celem jest prezentowanie twórczości fotograficznej poświęconej miastu Łodzi oraz jej promocja.

Konkurs jest próbą utrwalenia wizerunku miasta na fotografiach oraz przedstawienia jego różnorodności architektoniczno-obyczajowych. Szczególna uwaga poświęcona zostanie takim aspektom sztuki fotografii, jak czystość formy zdjęcia pozwalająca m.in. rozwijać umiejętność obserwacji i rejestracji świata zgodnie z zasadami kompozycji, równocześnie ukazując wrażliwość autora i jego wyobraźnię.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich patrzących na świat przez obiektyw. Zorganizowany będzie w dwóch kategoriach wiekowych oraz w trzech kategoriach tematycznych: reportaż, impresja, Łódź w blasku świateł.

Prace należy nadsyłać do 7 maja 2007 r.