Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs Stena Circular Economy Award – zgłoś swój pomysł na ideę promującą gospodarkę obiegu zamkniętego

Choć w kontekście modeli i rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) najwięcej mówi się o konieczności edukowania przedsiębiorstw, warto pamiętać, że firmy nie mają monopolu na promowanie dobrych praktyk w tym zakresie. Równie ważną rolę odgrywają młodzi ludzie działający w środowiskach studenckich. To wy, poprzez prowadzenie działań na rzecz gospodarki cyrkularnej, możecie realnie przyczynić się do poprawy stanu naszej planety. Od czego jednak zacząć?

Ważny jest punkt wyjścia i uznanie, że w zakresie propagowania szeroko pojętej koncepcji gospodarki cyrkularnej, w ramach której zasoby krążą w zamkniętym obiegu, służąc do produkcji nowych artykułów, bardzo ważne są konkretne działania. Wiedzą o tym firmy, które wdrażają rozwiązania cyrkularne. Dążąc do optymalizacji działalności pod kątem GOZ, starają się to robić na każdym etapie łańcucha wartości – od projektowania produktów, przez produkcję, dystrybucję i sprzedaż, aż po odpowiedzialne zarządzanie odpadami na końcu cyklu.

Może teraz powiecie: „Ale my przecież nie jesteśmy firmami!”. To prawda. Może przez to wciąż miewacie poczucie, że wasz wpływ na tradycyjny model gospodarki „wyprodukuj, użyj, wyrzuć” jest niewielki. Tymczasem każdy z nas, komu leży na sercu dobro Ziemi, może się przyczynić do zmiany tego systemu i to nie tylko poprzez segregację odpadów czy świadome wybieranie produktów wytworzonych ekologicznie.

Jednym ze sposobów, w jaki jako studenci możecie dołożyć cegiełkę do budowania w społeczeństwie świadomości ekologicznej, jest wzięcie udziału w konkursie Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego (SCEA). Od 8 stycznia 2024 r. można wysłać zgłoszenia do VII edycji konkursu, w którym swoje projekty dotyczące gospodarki cyrkularnej mogą przesyłać zarówno doświadczone przedsiębiorstwa czy start-upy, jak i studenci.

Co Ty możesz zrobić dla środowiska?

Jakiego typu pomysły studenci mogą zgłaszać do konkursu SCEA? Właściwie jest jeden warunek brzegowy: wszystkie pomysły powinny dotyczyć wdrożenia rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego albo promocji idei GOZ i jej zasad wśród społeczności lub biznesu. Co do ich istoty ograniczeniem jest tylko wasza wyobraźnia, jako że jury jest otwarte na projekty z różnych obszarów i o dowolnym charakterze. Przykładami tej różnorodności mogą być laureaci nagrody głównej w dwóch poprzednich edycjach konkursu.

W ostatniej z nich, VI edycji SCEA, Marlena Idczak i Klementyna Folwarczyk zostały wyróżnione za projekt „Wełna z recyclingu w służbie roślinom”. Ich propozycja opiera się na oryginalnym koncepcie recyklingu wełny pozyskiwanej z wykonanych z tego materiału ubrań z drugiego obiegu. Jej odpowiednie przetworzenie pozwoli na stworzenie „nowego” włókna wełnianego nazwanego biowłókniną ściółkującą. Stanowi ona ekologiczną alternatywę dla agrowłóknin i agrotkanin, powszechnie stosowanych np. w rolnictwie czy ogrodnictwie i produkowanych na bazie włókien wytwarzanych z ropy naftowej. Biowłóknina jest w 100% biodegradowalna, po rozłożeniu się w glebie służy jako nawóz, jest w pełni kompostowalna i nie wytwarza szkodliwych substancji, które mogłyby wpłynąć na zdrowie czy rozwój roślin.

W edycji konkursu z 2021 r. wyróżniony został pomysł Agnieszki Chmury, który plasował się obszarze działań prospołecznych. Proponowany przez laureatkę klaster cyrkularny to porozumienie podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych w celu wprowadzania zasad gospodarki cyrkularnej na określonym obszarze. Celem działalności klastra jest osiągnięcie wykonalnego poziomu bezpieczeństwa i samowystarczalności na wcześniej zdefiniowanym terenie poprzez zwężanie, spowalnianie i zamykanie pętli materiałowych oraz energetycznych.

Dlaczego warto się zaangażować?

Studenci wyróżnieni w konkursie Stena Circular Economy Award otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe – notebook, grant w wysokości 10 tys. złotych lub udział w szkoleniu biznesowym. Udział w konkursie to także unikalna okazja do zaprezentowania swojego pomysłu biznesowi i zdobycia pierwszych zawodowych kontaktów oraz doświadczeń.

Mierzmy wysoko i planujmy z rozmachem

Organizatorom konkursu zależy przede wszystkim na tym, by zmienić status quo w zakresie gospodarki odpadami, a także wpłynąć na transformację biznesu w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Wszyscy z pewnością zgodzimy się z tym, że tego typu zmiana wymaga działań długoterminowych i zakrojonych na szeroką skalę, a działać musimy zacząć już dziś – z najnowszego raportu Circular Gap Report wynika, że stan cyrkularności gospodarki na świecie pogarsza się z każdym rokiem i nie ma na co czekać! Przyczyną tego stanu rzeczy jest z jednej strony rosnąca eksploatacja naturalnych zasobów ziemi, z drugiej zaś niski poziom świadomości społeczeństwa oraz biznesu odnośnie skutków kontynuacji modelu linearnego („wyprodukuj, użyj, wyrzuć”) w niedalekiej nawet przyszłości.

Ważną częścią procesu zmiany jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i edukacji między biznesem i młodymi ludźmi, którzy prezentują wysoką wrażliwość społeczną. Świadomość ekologiczna w polskim społeczeństwie rośnie z roku na rok, a duża w tym zasługa wchodzących właśnie na rynek pracy przedstawicieli pokolenia Z. To oni, wybierając swojego pracodawcę, coraz częściej weryfikują jego podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju. Tego typu postępowanie może w realny sposób wpływać na strategię firm w kontekście gospodarowania nieodnawialnymi surowcami takimi jak ropa naftowa, węgiel, gaz, uran czy złoto, na których opiera się nasza cywilizacja i w oparciu, o które działa wiele światowych korporacji.

Coraz więcej absolwentów uczelni wyższych weryfikuje, czy deklarowane przez potencjalnego pracodawcę wartości przekładają się na realne zaangażowanie w działania proekologiczne oraz wymierne efekty wpływające na poprawę wyników środowiskowych danej organizacji. Prezentując postawę świadomego ekologicznie konsumenta oraz pracownika, a także angażując w inicjatywy takie jak konkurs Stena Circular Economy Award, dokładamy ważną cegiełkę do budowy lepszego jutra naszej planety.

Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Konkurs został zainicjowany w 2017 roku i jest pierwszą w Polsce inicjatywą, która ma na celu nagrodzenie firm – Liderów GOZ – które wdrażają lub promują gospodarkę o obiegu zamkniętym. W ramach konkursu swoje inicjatywy mogą zgłaszać zarówno start-upy, jak i większe przedsiębiorstwa działające w Polsce. W poprzednich edycjach Liderami GOZ zostały m.in. firmy takie jak: Kaufland, IKEA Retail czy woshwosh.

W konkursie nagradzani są także studenci, którzy mają pomysł na promocję lub wdrażanie GOZ do społeczeństwa lub biznesu. Dzięki temu tworzona jest platforma do wymiany doświadczeń i edukacji.

Inicjatywa Stena Circular Economy Award została nagrodzona m.in. certyfikatem Świadomego Wyboru „Newsweeka” 2021 w kategorii „Zmieniamy świat na lepsze” oraz wyróżniona w X edycji Listków CSR POLITYKI.

Zgłoszenia do VII edycji konkursu przyjmowane są od 8 stycznia do 18 lutego 2024 r.

https://www.stenarecycling.com/pl/o-nas/stena-circular-economy-award/formularz-dla-studentow