Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

"Manipulacje. O ekonomii kłamstwa" – wystawa w Warszawie

Do 6 maja 2007 r. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie otwarta będzie wystawa „Manipulacje. O ekonomii kłamstwa”. Prezentowane w niej będą świadome oszustwa artystów, a manipulacja przedstawiona zostanie jako narzędzie służące do negocjowania rzeczywistości.

„Manipulacje. O ekonomii kłamstwa” to wystawa przedstawiająca prace artystów z Polski, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Austrii, Wielkie Brytanii i Belgii. W centrum zainteresowań postawione zostają zagadnienia związane z manipulacją, złudzeniem i fałszerstwem jako strategią artystyczną. Manipulacja, złudzenie czy symulacja choć postrzegane są jako nieetyczne, funkcjonują w codziennej praktyce w niemal każdej sferze ludzkiego życia, a już na pewno w ekonomii i polityce. Pojawia się więc pytanie, czy takie strategie pozostają również niemoralne w obszarze sztuki. Wystawa ukazuje doświadczenia zbiorowego i indywidualnego zachowania, gry artystów oraz sfery artystycznych strategii jako narzędzia i środka stymulującego iluzję i system odbioru. Artyści biorący udział w wystawie stosują ukryte strategie działań, w których manipulacja stanowi środek do odstraszania i eksperymentowania z powszechnie przyjętymi podstawami rzeczywistości.