Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nowa wystawa w krakowskim Bunkrze Sztuki

Od 23 marca do 22 kwietnia 2007 roku w krakowskim Bunkrze Sztuki prezentowana będzie wystawa Waela Shawky.

Wystawa „Droga czterdziestu dni. Kultura wody – kultura suszy” to próba stworzenia portretu współczesnego egipskiego społeczeństwa, które dzielone jest licznymi podziałami i granicami. W pracach autora wystawy bardzo ważna staje się forma przekazu, która stanowi szczególne tworzywo dla artysty podejmującego się roli tłumacza. Dzięki niej łatwiej uwypuklić różnice powstałe w wyniku zderzenia kultur krajów rozwijających się i tych już rozwiniętych. Za przykład posłużyć może chociażby chata plemienna zrobiona z betonu. Przenikanie się różnych wpływów obrazuje także film artysty – The Cave, gdzie ukazane zostaje zetknięcie symboli kapitalistycznej nowoczesności (supermarkety) i tradycji (czytanie Koranu). Stereotypy przypisane określonym kulturom Wael Shawky łączy i zestawia w taki sposób by zakwestionować ich wzajemną zależność oraz ukazać, że żadna kultura nie przewyższa drugiej. One po prostu współistnieją.
Źródło: http://www.bunkier.com.pl