Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nowy rok i nowa kadencja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Od 1 stycznia, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej reprezentuje nowy przewodniczący – Mateusz Grochowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W ciągu najbliższych dwóch lat realizować będzie zadania, którym przyświeca jeden cel – rozwój Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie, rozwój samorządów studenckich w całej Polsce.

Od 1 stycznia, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej reprezentuje nowy przewodniczący – Mateusz Grochowski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W ciągu najbliższych dwóch lat realizować będzie zadania, którym przyświeca jeden cel – rozwój Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie, rozwój samorządów studenckich w całej Polsce. Chcę, by samorządy, które stanowią wartość Parlamentu, mogły dalej rozwijać się, a jednocześnie uczyć się od siebie nawzajem i inspirować do działalności na rzecz studentów – podkreśla Mateusz. Hasłem kampanii, a obecnie przewodnim motywem kadencji jest “Parlament wspólnych wartości”. W swoich działaniach nie pozostaje sam. Na rzecz Parlamentu działa również nowo powołana Rada Wykonawcza oraz Rada Studentów, w skład których wchodzą samorządowcy z całej Polski. Sprawami organizacyjnymi zajmuje się Biuro PSRP, a za komunikację i promocję odpowiedzialne jest Centrum Komunikacji.

Styczeń jest miesiącem wyjątkowym! To nie tylko czas zdalnych spotkań zespołów i  przygotowań, lecz również czas pierwszych, wspólnie zakończonych inicjatyw. Jedną z pierwszych, była organizacja spotkań online, w których uczestniczyło prawie stu przewodniczących samorządów studenckich! Wśród poruszonych tematów znalazły się bieżące kwestie, z którymi mierzą się samorządy oraz oczekiwania wobec Rady Wykonawczej. Był to również czas na wymianę doświadczeń, związanych z organizacją kształcenia w sposób zdalny. Połowa stycznia przeznaczona została na akcję rekrutacyjną “Przejdź w tryb PSRP”. Studenci z całego kraju mogli aplikować do obszarów zadaniowych, aby czynnie uczestniczyć w działaniach Parlamentu Studentów RP. Do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się ponad sto osób!

Koniec miesiąca zwieńczyło I posiedzenie Rady Studentów, podczas którego powołane zostały komisje zadaniowe. Podjęto również decyzje osobowe – zaopiniowano kandydatury na przewodniczących komisji, koordynatora i zastępcę koordynatora zespołu ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wybrano przedstawicieli studentów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Rzecznika Praw Studenta. Jestem pewny, że nasze działania w nadchodzącym roku przyniosą ogrom korzyści dla całej społeczności akademickiej – powiedział Mateusz Grochowski – Liczę na zaangażowanie środowiska i udział w nowych inicjatywach, m.in. planowanej w najbliższym czasie grywalizacji. Zachęcam do śledzenia naszych działań i, mam nadzieję już niedługo, do zobaczenia!

 

Źródło: Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej