Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Optymistyczny jak… Polak szukający pracy

Polscy kandydaci w jasnych barwach postrzegają kondycję rynku pracy oraz sytuację ekonomiczną w najbliższej przyszłości – tak wynika z badania Confidence Index za drugi kwartał
2016 r. przeprowadzonego przez PageGroup.

57% ankietowanych żywi przekonanie, że zarówno sytuacja na rynku pracy, jak i ich własna pozycja zawodowa zmieni się na lepsze. Wynik ten stawia Polskę na trzecim miejscu w Europie pod względem poziomu optymizmu, zaraz za Niemcami (63%) i Szwecją (64%).

Powodów do optymizmu dostarczają ostatnie dane z rynku pracy – w czerwcu br. stopa bezrobocia wyniosła 8,8% i była najniższa od października 2008 roku (dane GUS). Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika z kolei, że w lipcu bezrobocie spadło o kolejne 0,2 p.p., i osiągnęło poziom najniższy od czerwca 1991 roku.

Badanie Confidence Index PageGroup pokazuje, w jaki sposób kandydaci w różnym wieku i pracujący na różnych stanowiskach postrzegają swoją obecną sytuację zawodową oraz sytuację ekonomiczną w kraju. Respondentom zadano serię pytań na temat rozwoju kariery, poziomu wynagrodzenia, równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym oraz przekonań na temat obecnej i spodziewanej sytuacji na rynku pracy.

Polscy kandydaci są przekonani, że rynek pracy zmieni się na lepsze

Wyniki badania wskazują na pozytywny trend, dostrzegany w całej Europie kontynentalnej, włączając w to Polskę. Ankietowani oceniają rynek pracy i swoją sytuację zawodową optymistycznie, choć wśród osób, które mają ponad 49 lat, optymizm jest nieco mniejszy (49%), z kolei najwyższą wartość indeksu (65%) notuje się wśród kandydatów w wieku poniżej 30 lat. Wskaźnik Confidence Index dla osób w wieku 30-49 lat wynosi 56%.

Pragnienie rozwoju

Ponad połowa polskich kandydatów (55%) poszukuje nowej pracy, ponieważ chce wykorzystywać i rozwijać swoje umiejętności. Aż 90% osób, które nie skończyły jeszcze 30 lat, uważa, że ich kompetencje w ciągu najbliższego roku wzrosną. Takiego samego zdania jest 73% osób z grupy wiekowej 30-49 lat.

Work-life balance nie dla Polaków

Większość kandydatów sądzi, że nie uda im się osiągnąć lepszej równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. Tylko 30% ankietowanych w wieku powyżej 49 lat jest zdania, że ich sytuacja w tym aspekcie poprawi się w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wśród osób, które nie skończyły jeszcze 30 lat, odsetek ten wynosi 35%. W poprawę sytuacji wierzy najmniej pracowników w wieku 30-49 lat – wynik w tej grupie wyniósł jedynie 27%. Ogólnie jednak rezultaty w tym zakresie nie wskazują na optymizm – należy zatem zadać pytanie o przyczyny takiego stanu.

Yannick Coulange, dyrektor zarządzający PageGroup w Polsce, komentuje wyniki badania Confidence Index: „Na polskim rynku pracy panują pozytywne nastroje. Kandydaci są gotowi budować nowe umiejętności i rozwijać już posiadane, poszukując nowej pracy. Dostrzegamy, że mają duże ambicje. Z drugiej strony jednak, w najbliższym czasie nie oczekują poprawy w zakresie work-life balance, co jest interesujące w kontekście mody na tzw. slow life”.

Chociaż wyniki badania Confidence Index nieco się różnią w różnych grupach wiekowych, to jeszcze wyraźniej zaznaczona jest różnica pomiędzy krajami, które otwierają listę optymistów, a państwami Europy Południowej. Włochy, Portugalia i Hiszpania należą raczej do grona pesymistów – wartość indeksu w przypadku tych krajów wyniosła odpowiednio 34%, 39% i 40%.

O badaniu Confidence Index

 Confidence Index to cykliczny sondaż przeprowadzany przez PageGroup w Europie kontynentalnej, który bada nastroje wśród osób poszukujących pracy w Polsce, Szwajcarii, Niemczech, Francji, Włoszech, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Holandii, Szwecji i Belgii. Badanie mierzy poziom optymizmu kandydatów w odniesieniu do szans na znalezienie nowej pracy, przewidywanego czasu trwania poszukiwań, oczekiwań wobec własnej sytuacji zawodowej i sytuacji gospodarczej kraju oraz powodów, które skłoniły ich do zmiany miejsca zatrudnienia. Badanie jest prowadzone online wśród kandydatów, którzy aplikowali na ofertę pracy za pośrednictwem strony Michael Page lub Page Personnel. W pierwszym kwartale 2016 roku w sondażu wzięło udział 13 300 respondentów, z kolei w 2 kwartale – ponad 15 600, włączając w to co najmniej 660 ankietowanych z Polski w każdym z tych okresów. Wyniki badania są ogłaszane co kwartał.

 

 

 

 

****

PageGroup jest globalnym liderem rekrutacji specjalistycznej. Spółka jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (symbol: PAGE). Firma, założona w 1976 roku, działa w Polsce za pośrednictwem trzech marek: Page Executive (rekrutacja najwyższej kadry zarządzającej), Michael Page (rekrutacja menedżerów średniego i wyższego szczebla) oraz Page Personnel (rekrutacja specjalistów i ekspertów). PageGroup ma 152 biura na całym świecie, w tym oddziały w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu. Więcej informacji znaleźć można pod adresem: www.page.com.