Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Otaczamy opieką studentów

O wyzwaniach, jakie czekają na studentów i osoby wchodzące na rynek pracy, trudnych sytuacjach, z którymi zmagają się młodzi ludzie podczas pandemii, inicjatywach, projektach i kampaniach podejmowanych przez Parlament Studentów RP rozmawiamy z jego Przewodniczącym – Mateuszem Grochowskim.

 

Czy praca w Parlamencie Studentów RP to poniekąd misja? Takie skojarzenie nasunęło mi się po zapoznaniu się z zakresem prowadzonych przez PSRP działań, wymienionych zarówno na stronie PSRP, jak i na Waszym Facebooku.

Myślę, że każda działalność społeczna to swego rodzaju misja. Parlament Studentów RP nie bez powodu, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania, porównywany jest do organizacji pozarządowych. Dla organizacji parasolowej, roztaczającej opiekę nad wszystkimi samorządami studenckimi, czyli wszystkimi studentami w Polsce, główną misją jest dbanie o prawa studentów, co przekłada się na różnorodne działania. Troszczymy się też o aspekt społeczny, organizując różnego rodzaju kampanie społeczne.

 

Jakimi wartościami kierujesz się w pracy w PSRP?

Hasłem przewodnim mojej kampanii było sformułowanie „Parlament Wspólnych Wartości”. Wyodrębniłem kilka, które chciałbym, by przyświecały całemu mojemu zespołowi podczas naszej dwuletniej pracy. Są to: komunikacja, jakość, współpraca, wsparcie, aktywizacja, zaangażowanie i otwartość. Mam nadzieję, że wszystkie te elementy składowe przyniosą efekty w postaci realizowanych projektów i podejmowanych inicjatyw, zmierzając do poprawy życia studentów w Polsce.

 

Jakie zadania chciałbyś zrealizować w swojej kadencji jako przewodniczący PSRP?

Od początku kadencji stawiam na budowanie zespołu i bezpośredni kontakt z przewodniczącymi samorządów studenckich, którzy najlepiej wiedzą, czego aktualnie potrzebują ich studenci i jak możemy ich wesprzeć. Już w lutym ruszyła nowa inicjatywa, czyli grywalizacja, angażująca samorządy studenckie z całej Polski. Powoli myślimy o kolejnych wydarzeniach, mając jednocześnie świadomość dynamicznej sytuacji w kraju, która może wpłynąć na nasze plany. Zaczęliśmy kampanię związaną z czytelnictwem wśród studentów, przygotowujemy się do kontynuacji projektu „Strefy Komfortu PSRP” oraz nowej inicjatywy skierowanej do młodych osób, stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. Jednocześnie, cały czas w tyle głowy mam zapowiadaną nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Działalność Przewodniczącego to także możliwość reprezentowania studentów podczas posiedzeń różnych organów – chociażby spotkań Polskiej Komisji Akredytacyjnej czy posiedzeń Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także myślenie o skali ponadkrajowej, chociażby w związku z funkcjonowaniem Parlamentu Studentów RP w Europejskiej Unii Studentów. Jak widać – tych zadań jest wiele i są bardzo zróżnicowane!

 

Jakie są najważniejsze problemy, z którymi borykają się studenci?

Obecnie? Myślę, że dla osób, które rozpoczynają studia, szczególnie trudna jest sytuacja, kiedy nie mają żadnego kontaktu z kolegami i koleżankami z grupy poza zajęciami zdalnymi, trudniej się zintegrować i poczuć częścią społeczności akademickiej. Pojawiają się problemy związane z trudnościami technicznymi, pomocą materialną, wsparciem psychologicznym, czasem ze skomplikowaną sytuacją domową, kiedy wszyscy w jednym mieszkaniu na raz pracują bądź uczą się zdalnie.

 

Czy można powiedzieć, że z pomocą PSRP student poradzi sobie w każdej sytuacji zarówno na uczelni, jak i w sprawach życiowych?

Oczywiście! Dołożymy do tego wszelkich starań – warto, w kwestiach związanych z prawami studenta, bezpośrednio pisać do naszego Rzecznika Praw Studenta, który swoim doświadczeniem z chęcią wesprze każdą osobę. Jednocześnie staramy się odpowiadać na innego rodzaju potrzeby – nie boimy się poruszać kwestii wsparcia psychologicznego, chcemy rozmawiać o rynku pracy czy kwestiach związanych z rozwojem własnych umiejętności, przykładowo aktualnie współprowadzimy akcję dotyczącą kultury akademickiej.

 

W statucie PSRP jest prowadzenie kampanii społecznych. Jak oceniasz odbiór przeprowadzonych kampanii? Czy spełniły zakładaną rolę?

Na początku marca, dokładnie trzeciego – w Międzynarodowy Dzień Pisarzy – rozpoczęliśmy kolejną kampanię, tym razem związaną z czytelnictwem. Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są statystyki dot. przeczytanych książek, a jednocześnie wierzymy, że dzięki lekturze możemy się bardziej rozwijać i poszerzać swoje horyzonty. Już pierwsze wpisy z tej tematyki spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem. Wspomniałem już wcześniej o planowanych do podjęcia tematach – związanych z dobrym startem na rynku pracy. W działalność PSRP wpisują się także wszelkiego rodzaju kampanie związane z prawami studenta, które na pewno będziemy kontynuować, tak samo jak projekt dotyczący wsparcia psychologicznego na uczelniach.

 

Wśród zadań realizowanych przez PSRP jest wsparcie psychologiczne. Czy studenci potrzebują pomocy w tym zakresie? Jak oceniasz skalę problemu wśród studentów?

Myślę, że nie tylko studenci potrzebują pomocy. Cieszę się, że dzięki realizowanej w 2020 roku „Strefie komfortu PSRP” temat wsparcia psychologicznego jest powszechnie poruszany w środowisku akademickim, nawet inne organizacje studenckie przygotowują raporty dotyczące tej kwestii! Jako student kierunku lekarskiego, wielokrotnie mogłem obserwować, jak popularne są mity dotyczące zdrowia psychicznego i jak często, niestety, stygmatyzowane jest tego typu wsparcie. Pójście do psychologa, psychiatry czy psychoterapeuty to wizyta u specjalisty – kiedy mamy anginę, nie boimy się skorzystać z profesjonalnej pomocy!

 

Co Wam daje wsparcie firm, wśród których są laureaci nagród przyznawanych przez organizacje studenckie?

Dzięki naszym partnerom mamy większe możliwości działania – wspierają nas w organizowanych projektach. Jednocześnie jesteśmy w stanie pomóc dostosować ofertę dla studentów i zaproponować coś interesującego, unikalnego na rynku. Naszym głównym kryterium wyboru firm jest oszacowanie co nasza współpraca przyniesie środowisku studenckiemu