Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Outsourcing Market Leaders Academy już 28.02

Już 28 lutego na Auli Spadochronowej, w budynku głównym SGH, studenci oraz inne zainteresowane tematem osoby będą mieć okazję bezpośredniego spotkania się z przedstawicielami takich firm, jak: Accenture, BNY Mellon, Avon, Schneider Electric, Aon Hewitt, UCMS Group, czy UBS.

Eksperci zgadzają się, że rynek outsourcingu i offshoringu przede wszystkim w Europie, ale również na całym świecie, wciąż skrywa nieodkryte możliwości i bez wątpienia ma przed sobą optymistyczną przyszłość. Znamiennym jest również fakt, że renomowane czasopismo Harvard Business Review ogłosił outsourcing największym odkryciem ostatnich 75 lat. Ponadto badania przeprowadzone przez magazyn Fortune jednoznacznie wskazują, że wiodące firmy aktywnie wykorzystują w swojej działalności outsourcing w celu osiągnięcia lepszych wyników gospodarczych. Obecnie, według międzynarodowych statystyk, ok. 80% globalnych firm planuje w najbliższych latach przenieść za granicę usługi informacyjne i biznesowe. Bo właśnie na idei korzystania z zasobów zewnętrznych, w celu zwiększenia efektywności i dochodowości działalności, opiera się outsourcing (ang. outside-resource-using). W praktyce jest to powierzanie przez firmy zadań z konkretnych dziedzin innym podmiotom specjalizującym się w danej działalności.

 

Studenci SGH, działający w ramach organizacji Erasmus Students Network (ESN), dostrzegli szerokie możliwości, jakie rynek outsourcingu i offshoringu jest w stanie zaoferować, i już od lutego ruszają z nowym projektem pn. Outsourcing Market Leaders Academy, w skrócie – OMLA. Projekt nie tylko przybliża ten obiecujący rynek studentom dzięki targom organizowanym w Szkole Głównej Handlowej, ale przede wszystkim daje wielu firmom działającym w branży outsourcingu szansę zaprezentowania się oraz przedstawienia propozycji współpracy z dynamiczną i wysoko wykwalifikowaną przyszłą kadrą pracowniczą.

 

Obecnie branża outsourcingu jest zdominowana przez 3 gałęzie. Pierwszą z nich jest BPO (Business Process Outsourcing), czyli outsourcing procesów biznesowych, które zlecane są zewnętrznemu dostawcy usługi. Kolejnym typem outsourcingu jest jest SSC (Shared Services Centres). Są to centra zapewniające usługi z zakresu wewnętrznych procesów biznesowych, takich jak księgowość, finanse, IT czy HR. Jako trzecią, znaczącą kategorię wyróżnia się KPO (Knowledge Process Outsourcing). Polega ona na pomocy, jaką zapewniają wysoko wyspecjalizowani pracownicy umysłowi w procesach decyzyjnych, a także w doradztwie z zakresu interpretacji oraz analizy rynkowej.

 

Outsourcing to obecnie jedna z najbardziej efektywnych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, która przynosi wiele korzyści. Zastosowanie outsourcingu jako koncepcji zarządzania przez firmę umożliwia m.in. koncentrację na prowadzeniu podstawowej działalności, uwolnienie trudno dostępnych zasobów i wykorzystanie ich do działalności podstawowej, gwarantowaną pomoc doświadczonych specjalistów bez konieczności ich zatrudniania, przeniesienie ryzyka związanego z zarządzaniem zleconą funkcją na zewnętrznego usługodawcę, czy dostęp do najnowszych zastosowań i technologii (oraz szeroko pojętego know-how), co z kolei prowadzi do zwiększenia efektywności i wydajności.

Często też zapotrzebowanie na usługi outsourcingowe jest tym większe, im większą wagę przywiązują przedsiębiorstwa do zmniejszania kosztów swojej działalności, ponieważ pozwalają one na obniżenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie (takich jak wynagrodzenie pracowników, powierzchnia biurowa, urządzenia).

                                         

Region Europy Środkowo-Wschodniej posiada przede wszystkim ogromny potencjał w sektorze usług dla biznesu (wcześniej wspomniany BPO). W Polsce natomiast obszary usług outsourcingowych dotyczą przede wszystkim branż takich jak: energetyka, przemysł, finanse  i bankowość, IT czy kadry.

Głównymi atutami Polski w przyciąganiu tego typu projektów są: klimat inwestycyjny, wysokie kwalifikacje polskich pracowników oraz rozwój nowoczesnego zarządzania biurowego, co czyni ousourcing dynamicznie rozwijającym się rynkiem, systematycznie generującym wiele nowych miejsc pracy. Co istotne, na pracę firmach świadczących usługi z zakresu outsourcingu mogą liczyć studenci i absolwenci praktycznie wszystkich kierunków studiów.

 

Outsourcing Market Leaders Academy w powiększeniu

 

Targi kariery Outsourcing Market Leaders Academy, poprzez współpracę z dużą liczbą wiodących firm operujących na rynku outsourcingu i offshoringu, mają na celu zwiększenie świadomości studentów oraz zaprezentowanie licznych perspektyw zatrudnienia w tej branży.

Dzięki panelom dyskusyjnym, warsztatom i innym spotkaniom, na których studenci, wraz z liderami firm biorących udział w projekcie, będą mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę o tym dynamicznie rozwijającym się rynku oraz odkryć szanse, jakie on im oferuje.

 

Główną przyczyną zainicjowania projektu był widoczny brak obecności firm z sektora BPO/SSC na SGH. Mimo że co roku na uczelni organizowanych jest dziesiątki wydarzeń związanych z bankowością, konsultingiem i branżą FMCG, to nie ma jeszcze eventu poświęconego outsourcingowi i offshoringowi.  Dlatego też ESN zamierza stworzyć platformę współpracy pomiędzy studentami zainteresowanymi zdobywaniem doświadczeń zawodowych  w międzynarodowych korporacjach, a pracodawcami szukającymi sposobu na skuteczny employer branding i pozyskanie ambitnych i wymagających pracowników.


Już 28 lutego na Auli Spadochronowej, w budynku głównym SGH, studenci oraz inne zainteresowane tematem osoby będą mieć okazję bezpośredniego spotkania się z przedstawicielami takich firm, jak: Accenture, BNY Mellon, Avon, Schneider Electric, Aon Hewitt, UCMS Group, czy UBS. 

 

Ponadto organizatorzy targów – członkowie Erasmus Student Network, jedynej organizacji przyjmującej i reprezentującej zagranicznych studentów w 33 największych uczelniach w kraju, chcą również odpowiedzieć na ich potrzeby i zaprezentować perspektywu rozwoju zawodowego dla cudzoziemców w naszym kraju. Uwidocznienie i specyfikacja miejsc pracy oferowanych w sektorze BPO/SSC przyciągnie tych, którzy chcą przedłużyć swój pobyt w Polsce, a którzy wcześniej mogli zostać zniechęceni trudnościami w procesach rekrutacyjnych.

Innowacyjny projekt pracowitych i pomysłowych studentów najbardziej prestiżowej szkoły ekonomicznej w Polsce bez wątpienia zwróci uwagę setek młodych i utalentowanych ludzi  i licznych biznesmenów, ułatwiając tym samym proces współpracy między szeroką społecznością uniwersytecką i biznesową.

 

Ogromne zaangażowanie studentów ESN SGH w organizację pierwszej edycji Outsourcing Market Leaders Academy na pewno zaowocuje udanym projektem i pozwoli nawiązać trwałe kontakty między firmami a studentami, przed którymi otworzą się nowe, atrakcyjne możliwości zawodowe.