Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Nowoczesne ścieżki kariery. Jak będzie wyglądać przyszłość rynku pracy?

Jak będzie wyglądać przyszłość rynku pracy?

W szybko zmieniającym się świecie świadomość własnego rozwoju staje się kluczowa dla osób aktywnych zawodowo. Nadchodzące lata będą stawiały przed organizacjami i pracodawcami nowe wyzwania: od adaptacji do zmieniających się stylów zarządzania po radzenie sobie z coraz bardziej zdywersyfikowanymi zespołami. W obliczu szybkiej absorpcji technologii dynamika rynku pracy będzie wymagała elastyczności i umiejętności szybkiego dostosowania. Jak będzie wyglądała przyszłość rynku pracy?

Marlena Wieteska
Ekspertka od innowacji na Uczelni Łazarskiego oraz na Lazarski University of Technology, wykładowczyni, trenerka i mentorka

Różnorodność i współpraca

Sukces biznesowy opiera się dziś na umiejętności zarządzania różnorodnością w zespołach oraz efektywnej współpracy. Różnorodność to nie tylko różnice kulturowe, lecz także takie, które napędzają innowacje. Kluczowym elementem jest umiejętność integrowania tych różnic w celu osiągnięcia wspólnych celów, co staje się fundamentem do uzyskiwania wyjątkowych rezultatów w miejscu pracy.

Zorientowanie na potrzeby pracowników

Zorientowanie na potrzeby pracowników wykracza daleko poza proste kwestie związane z karierą. W centrum dzisiejszego podejścia znajduje się integralność pracownika jako całości.
Należy rozumieć to nie tylko jako dbałość o rozwój zawodowy pracownika, ale także jako troskę o jego kondycję psychiczną, satysfakcję oraz ogólne samopoczucie i przyswajalność nowej wiedzy w dynamicznie rozwijającym się otoczeniu. To kompleksowe podejście pomaga osiągnąć zrównoważony rozwój zawodowy. Wypoczęty i usatysfakcjonowany pracownik to kluczowy element wydajności i efektywności całego zespołu.

Warto zauważyć, że zmiana perspektywy w tym obszarze wiąże się coraz częściej ze świadomością potencjału drzemiącego w udogodnieniach opartych na nowych, innowacyjnych technologiach. Różnice międzypokoleniowe w podejściu do tych kwestii dodatkowo kształtują sposób, w jaki organizacje dostosowują strategie zarządzania zasobami ludzkimi, uwzględniając specyficzne potrzeby i oczekiwania różnych grup wiekowych. Dlatego ważne jest, by inwestować w rozwój wszechstronny, który uwzględnia zarówno aspekty związane z karierą, jak i dobrą kondycję psychiczną oraz satysfakcję pracowników. Troska o te obszary stanowi fundament udanego i zrównoważonego rozwoju zawodowego, przynosząc korzyści zarówno jednostce, jak i całej organizacji. Dodatkowo, ciekawość i otwartość na technologie oraz umiejętne przyswajanie nowoczesnych narzędzi stanowią istotny element wspierający rozwój i adaptację do dynamicznie zmieniającego się środowiska zawodowego.

Samorozwój w świecie zmieniającej się edukacji

Edukacja odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu do przyszłości zawodowej. Nowe tendencje potwierdzają rosnące znaczenie sztucznej inteligencji oraz zmieniające się style uczenia. Widoczna jest tendencja ku krótszym, szybszym i bardziej praktycznym formom edukacji, które pozwalają na dynamiczne zdobywanie nowych kompetencji.

– tym kontekście Lazarski University of Technology (LUT) kieruje się nową filozofią edukacji  zarówno komunikacyjnie, jak technologicznie. Nasze programy koncentrują się na roli mentora, który nie tylko wspiera, ale także inspiruje. Dzięki elementom praktycznym oraz różnorodnym formom nauki studenci mają możliwość elastycznego dostosowania programu do swoich preferencji. Programy LUT są starannie opracowane, by wyposażyć profesjonalistów kompetencje niezbędne dzisiejszej rzeczywistości zawodowej – mówi Marlena Wieteska, ekspertka od innowacji na Uczelni Łazarskiego oraz na Lazarski University of Technology, wykładowczyni, trenerka i mentorka.

Wsparcie na wszystkich etapach rozwoju

Praktyczne doświadczenie stanowi niezwykle skuteczny sposób na zdobywanie nowych kompetencji, umacniając wiedzę i umiejętności. Dzięki elastycznym formom nauki edukacja staje się bardziej dostępna i efektywna dla wszystkich, niezależnie od etapu kariery zawodowej.

Przyszłość sfery zawodowej to nie tylko wyzwania, ale również ogromne możliwości. Dbanie o własny rozwój zawodowy oraz korzystanie z nowoczesnych ścieżek kariery stają się kluczowymi elementami sukcesu na rynku pracy.

Obrazuje to tegoroczny Raport Future 2022/2023 autorstwa Katarzyny Syrówki, który rzuca nowe światło na kluczowe aspekty przyszłości pracy. Raport ten, skupiony na potrzebach pracowników, różnorodności oraz nowych metodach edukacji, otwiera drzwi do dynamicznego i satysfakcjonującego rozwoju zawodowego. Porusza m.in. kwestię wielopokoleniowości w pracy, która odnosi się do współpracy różnych grup pracowników. Zarządzanie nimi staje się ważnym wyzwaniem dla organizacji. Różnice te mogą jednak przynieść korzyści w postaci różnorodnych perspektyw i umiejętności.

Pokolenie Z

Najmłodsze pokolenie Z (ta nazwa odnosi się do najmłodszego pokolenia osób obecnie aktywnych zawodowo) wyraża wyraźne oczekiwania względem możliwości rozwoju w miejscu pracy. Aby sprostać tym oczekiwaniom, potrzebne jest stworzenie środowiska, które wspiera rozwój i umożliwia podnoszenie kompetencji młodych pracowników. Wprowadzenie elastycznych programów szkoleniowych, mentorstwa oraz dostępu do różnorodnych projektów może stanowić skuteczną strategię. Tworzenie przestrzeni do konstruktywnej wymiany pomysłów i doświadczeń między różnymi pokoleniami w zespole może przyczynić się do wszechstronnego rozwoju młodych talentów.

Zróżnicowana edukacja

Zróżnicowane formy kształcenia, obejmujące zarówno bogaty zasób materiałów wideo, interaktywne spotkania online, jak i intensywne zajęcia stacjonarne, są tylko częścią odpowiedzi na różnorodność potrzeb w kontekście stylów uczenia i wielopokoleniowości.

Rozwijając współpracę między pokoleniami, organizacje otwierają drzwi do sukcesu na przyszłym rynku pracy. Warto więc inwestować we własny rozwój zawodowy i korzystać z nowoczesnych ścieżek kariery.

Źródło: materiały prasowe Core PR