Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Politechnika Warszawska oddaje głos mentorom i mentees

Świetny start na początku zawodowej kariery jest możliwy dzięki unikalnej wiedzy na temat poruszania się po rynku pracy, można ją otrzymać od doświadczonych przewodników, osób, które przebyły tę drogę i zanotowały znaczące zawodowe sukcesy. Tak zdefiniujemy jedną z wielu korzyści mentoringu dla studentów. Jaki zatem rodzaj mentoringu ma największy potencjał w obszarze uczelni wyższych? Na jakie zapotrzebowanie powinien odpowiadać mentoring?  Do tych dwóch istotnych pytań warto dodać jeszcze jedno, z pozoru tylko najprostsze: Co rozumiemy pod słowem „mentoring”?

Odpowiedzi na te pytania, dzieląc się osobistymi doświadczeniami, będą szukać prelegenci Konferencji Mentoringowej, która odbędzie się 25 maja w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Głos zabiorą absolwenci, którzy występowali w roli mentorów w Programie Mentoringowym PW oraz ich podopieczni czyli studenci wkraczający na ścieżkę zawodowej kariery, ale także goście reprezentujący biznes, kulturę i inne zaskakujące obszary. Spotkamy się z  bogactwem niepowtarzalnych historii. Będą one  inspiracją, ale przede wszystkim pozwolą słuchaczom uchwycić sedno mentoringu. Podczas konferencji, na szczególną atencję zasługuje perspektywa relacji absolwent – student. Często wpisuje się ona w układ mistrz – uczeń, ale wielokrotnie działa w obu kierunkach, uczestnicy wzajemnie się inspirują, pomimo różnicy doświadczeń.

Program Mentoringowy Politechniki Warszawskiej oparty na procesie współpracy absolwentów  i studentów został w bieżącym roku uznany przez EMCC Poland (międzynarodową organizację promującą najlepsze praktyki mentoringu i coachingu) za najlepszy wśród polskich uczelni i instytucji edukacyjnych.  Za przygotowanie i koordynację projektu odpowiada Biuro Karier Politechniki Warszawskiej. Każda edycja przynosiła doświadczenia, które pozwalały optymalizować strukturę programu. Mogą do niego aplikować studenci od piątego semestru studiów. To  okres, gdy często podejmowane są pierwsze zawodowe próby i plany. Mentorzy zaś rekrutowani są spośród absolwentów, którzy osiągnęli sukces w swoich branżach i chcą dzielić się swoim doświadczeniem, nierzadko pochodzą z  firm partnerskich. Program zaprasza studentów wszystkich wydziałów. Stałymi i obligatoryjnymi punktami przedsięwzięcia są warsztaty dla mentorów i ankiety dla wszystkich uczestników. Od tego roku kolejnym wzmocnieniem jest badanie stylu myślenia i działania FRIS, dedykowane zarówno mentorom jaki mentees, element włączony w celu zwiększenia jakości komunikacji w duecie mentorskim. Każda edycja programu trwa sześć miesięcy.

Konferencja Mentoringowa, organizowana 25 maja w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej, jest naturalną konsekwencją rozwoju mentoringu na warszawskiej uczelni.  Mentoring, który można określić jako absolwencki, integruje środowisko Politechniki, wpisuje się w jej działania na rzecz odpowiedzialności społecznej. Jego siłą jest otwartość i uważność na szybko zmieniającą się rzeczywistość. Z całą pewnością warto dołączyć do transmisji z tego wydarzenia, która będzie dostępna na portalu Politechniki Warszawskiej.

Oto link do transmisji: https://youtu.be/efNL6WCFk3w

Piotr Szrajber

Koordynator Programu Mentoringowego

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej