Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Portfel Studenta 2023

Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich nieprzerwanie od 8 lat publikuje raport „Portfel Studenta”. Stanowi on zbiór najważniejszych informacji na temat sytuacji finansowej materialnej polskich studentów. Jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego zainteresowane osoby miały okazję pochylić się nad wynikami badania być może wprowadzić pewne zmiany zarządzaniu swoim studenckim budżetem.

Wydatki studenta wciąż rosną

Wydatki studentów rosną nieprzerwanie – w przeciwieństwie do perspektyw zarobkowych. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Warszawski Instytut Bankowości, średnie miesięczne wydatki studenta w roku akademickim 2022/2023 wynosiły aż 3867 zł. Wzrost kosztów związanych z nauką, najmem, wyżywieniem i pozostałymi aspektami życia studenckiego stanowi dla młodych ludzi coraz większe wyzwanie finansowe. Sytuacja studentów wymaga uwagi i poszukiwania rozwiązań systemowych, aby zapewnić równy dostęp do szkolnictwa wyższego.

Studenci na rynku pracy

Niepokojącym wymiarem badania pozostaje ocena rynku pracy. Zdaniem aż 43% studentów ich sytuacja na rynku pracy w kontekście dostępności ofert pracy, warunków zatrudnienia, oferowanego wynagrodzenia i możliwości łączenia studiów z pracą nie napawają optymizmem. Zachodzące w ostatnich latach zmiany w obrębie rynku pracy, w połączeniu z rosnącymi kosztami utrzymania, stanowią jeden z głównych problemów młodych Polaków. Studenci są zmuszeni do wcześniejszego podejmowania pierwszej pracy, a część z osób już pracujących – do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu.

Studenckie podejście do oszczędzania

Studenckie oszczędności to jeden z pozytywnych sygnałów płynących z tegorocznego badania. Odnotowano bowiem wzrost oszczędzanych kwot. Budowanie poduszki finansowej poprzez próby równoważenia budżetów osobistych to z całą pewnością dobry znak. Niepokojący pozostaje wzrost liczby studentów, którzy nie oszczędzają nawet najmniejszych kwot w ujęciu miesięcznym.

Oszczędności studentów wracają na właściwe tory

Trudnym czasom towarzyszą trudne decyzje. Wzrost studenckiej przezorności wobec szeroko rozumianej niepewności przejawia się zintensyfikowanymi działaniami na rzecz budowania oszczędności osobistych – na tzw. czarną godzinę. Odnotowano spadek o 3 pp. odsetka studentów nieposiadających żadnych oszczędności, przy jednoczesnym wzroście o 4 pp. odsetka młodych Polaków, którzy zgromadzili ponad 10 000 zł.

Zawieranie umów finansowych – praktyki studentów

Zauważamy pozytywną zmianę trendów w zakresie zawierania umów finansowych. Coraz więcej młodych osób dokładnie czyta postanowienia umowne i konsultuje wszelkie ewentualne niejasności – w tym zakresie odnotowano wzrost aż o 13 pp. Jednocześnie o 10 pp. spadła liczba osób, które pobieżnie przeglądają umowy. Takie osoby stanowią 6% badanej grupy.