Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Poznaj najlepszych pracodawców

Każdy z nas posiada pewne wyobrażenie o tym, jak powinien wyglądać wymarzony pracodawca. Jak owe wyobrażenia mają się do rzeczywistości? Na to i inne pytania odpowiada raport organizacji AIESEC Polska, który już po raz dwudziesty publikuje wyniki badania Pracodawca Roku®.

Pracodawca Roku® to, z punktu widzenia studentów, badanie niezwykle ważne, bowiem jest wyrazem ich preferencji i oczekiwań względem pracodawcy oraz przyszłego miejsca i charakteru pracy. Organizacja AIESEC Polska badanie to przeprowadza od 20 lat. Celem badania „Pracodawca Roku® 2010″ jest m.in. wyłonienie spośród wielu kandydatów 50 najbardziej atrakcyjnych pracodawców w oczach studentów i poznanie preferencji i oczekiwań studentów względem pracodawców. – Jest trochę niespodzianek i zmian – stwierdziła Natalia Koper, Koordynator Badania Pracodawca Roku® 2011, prezentując wyniki badania podsumowującego jego najnowszą edycję. W tegorocznym badaniu wzięło udział 5407 studentów reprezentujących 39 uczelni o różnym profilu (uczelnie ekonomiczne, techniczne i uniwersytety, zarówno państwowe, jak i prywatne) z 17 ośrodków akademickich. Końcowy ranking zawierał 50 firm, które w ocenie studentów są miejscem, gdzie warto rozpocząć swoją karierę zawodową.

 

And the winner is….


Wielkim zwycięzcą konkursu okazała się firma Ernst&Young, która  awansowała z drugiego miejsca na pierwsze w porównaniu z zeszłorocznym rankingiem, wyprzedzając dotychczasowego siedmiokrotnego lidera rankingu, firmę PwC. Ernts&Young to światowy lider w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, biznesowego oraz transakcyjnego. Firma zatrudnia na całym świecie zespół 152.000 specjalistów, których wspólnym celem jest ułatwianie klientom realizacji zobowiązań wobec rynków i interesariuszy. W pierwszej piątce znalazły się także dwie inne firmy z branży consultingowej: wspomniany już PwC (miejsce drugie) oraz Deliotte (miejsce czwarte). – Firmy te cechują się w szczególności zintegrowanymi strategiami budowania wizerunku pracodawcy i prowadzą działania w sposób skoordynowany i świadomy, z nakierowaniem na cel takiej działalności – komentuje dominację firm z tej branży Dawid Bychawski, Wiceprezydent ds. Kontaktów Zewnętrznych AIESEC Polska. Popularność tych branż potwierdzają wyniki badania – studenci deklarowali chęć podjęcia pracy głównie w branżach związanych z finansami (pierwsze 3 wymienione). Blisko 1/4 badanych wskazywała także na zainteresowanie reklamą lub public relations. Trójkę finalistów zamyka Google, który utrzymał swoją pozycję z zeszłego roku. – Firma ta stale obecna jest w naszym rankingu i utożsamiana jest często z bardzo innowacyjnym i elastycznym środowiskiem pracy, atrakcyjnym dla studentów – zauważa Dawid Bychawski. W pierwszej dziesiątce znaleźć też możemy wiele firmy z branży FMCG (ang. Fast Moving Consumer Goods) czyli oferujące dobra szybko zbywalne, najczęściej produkty codziennego użytku, takie jak: artykuły spożywcze, kosmetyki, chemię gospodarczą, drobne artykuły gospodarstwa domowego itp. Do firm tych należą: Mars Polska (miejsce piąte) oraz Nestle (miejsce szóste). O przyczynach tego stanu rzeczy mówi Dawid Bychawski: – Są to firmy, które również cechują się dużą aktywnością wśród studentów, mają programy praktyk i programy stażowe, są aktywne w tym środowisku. Inną zauważalną tendencją w tym roku jest wysoka lokata banków. Na miejscu dziewiątym uplasował się ING, a zaraz za nim na miejscu dziesiątym PKO Bank Polski – Świadczy to o tym, że jest to branża coraz bardziej aktywna wśród studentów i staje się dla nich atrakcyjna – uważa Dawid Bychawski.

 

Employer branding czyli marka przede wszystkim


Wyniki badania pokazują, że dla studentów bardzo liczy się marka firmy, z którą planują związać przyszłość. Wśród czynników branych pod uwagę przy ocenie poszczególnych pracodawców podawane są przede wszystkim: branża, aktywność i popularność firmy na rynku oraz jej image. – Choć w raporcie w sposób bezpośredni nie pada taka odpowiedź, to jednak dla studentów marka firmy jest bardzo istotna przy wyborze swojego przyszłego miejsca pracy. Nie jest to jedynym i najważniejszym kryterium wyboru, ale zdecydowanie młodzi ludzie liczą się z opinią o firmie, jaką ta ma na rynku pracy. Firmy natomiast pracują nad tym, aby ich marka była pozytywnie postrzegana na rynku, co osiągają poprzez szereg działań employer brandingowych, które są coraz bardziej zauważalne – odpowiada na tak postawione pytanie Magdalena Woźna, Brand Manager AIESEC Polska. Nie bez przyczyny zatem tegoroczne wyniki badania pokazują, że w pierwszej dwudziestce przeważają duże, międzynarodowe koncerny. Prócz marki dla studentów liczy się płaca oraz czynniki społeczne, rozumiane jako dobra atmosfera i satysfakcja z pracy oraz szacunek dla życia prywatnego – tak twierdzi odpowiednio 93%, 92% i 88% badanych. Studentom zależy także na rozwoju własnym w obrębie danej organizacji – wśród czynników zawodowych, które decydują o wyborze pracy, najwyżej oceniane są: jasna ścieżka kariery i kryteria awansu (84% wskazań), a także możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia (83% głosów).

 

Jaka praca taka płaca


Jednym z podstawowych czynników, branych pod uwagę przy wyborze pracodawcy, pozostaje zawsze płaca. Interesującą kwestią jest to, jak oczekiwania finansowe, wskazane przez studentów, mają się do realiów oraz jak związane jest to z posiadanym przez studentów doświadczeniem zawodowym, a czasem, nie ukrywajmy, jego brakiem? Czy oczekiwania studentów nie są oderwane od rzeczywistości? Wedle badania, wysokość pierwszego wynagrodzenia, w blisko połowie wskazań, mieści się w przedziale 2000 – 2999 PLN brutto. Po roku pracy oczekiwania studentów rosną do poziomu 3000-3999 PLN brutto. – Zauważalne jest, że osoby studiujące w dużych miastach mają wyższe oczekiwania co do płacy, niż ich koledzy i koleżanki z mniejszych ośrodków akademickich. Następuje także urealnienie oczekiwań wśród studentów roku piątego w stosunku do trzeciego roku. To nasuwa wniosek, że studenci na ogół mający pierwsze doświadczenia na rynku pracy, bardziej realnie widzą możliwość zarobku i podają niższe kwoty jako oczekiwane wynagrodzenie – komentuje Natalia Koper, Koordynator badania Pracodawca Roku®.

 

Doświadczenie na wagę złota


Trzy czwarte badanych studentów posiada doświadczenie zawodowe związane ze swoimi zainteresowaniami bądź planami zawodowymi. Jednak tylko jedna trzecia z pracujących studentów chciałaby kontynuować obecnie wykonywaną pracę po zakończeniu studiów. Wynika z tego, że studenci aktywnie podchodzą do koniecznego zdobywania doświadczeń zawodowych. Studenci są także świadomi, iż to właśnie brak doświadczenia zawodowego jest największą słabością przy poszukiwaniu pracy (wskazuje tak 51% ankietowanych). Jednocześnie studenci są przekonani, że brak doświadczenia będą mogli nadrobić głównie pracowitością (39% wskazań) oraz łatwością nawiązywania kontaktów z ludźmi (uważa tak 19% osób biorących udział w badaniu) i głową pełną pomysłów (18% głosów).

Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie AIESEC Polska to szansa dla studentów, by przedstawić swe preferencje oraz oczekiwania. To jednocześnie szansa dla środowiska akademickiego, by przemówić „globalnie” i pozostaje wierzyć, że siła tego głosu nie pozostanie bez odzewu ze strony pracodawców.