Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Praca tymczasowa czeka

Praca tymczasowa to coraz popularniejsza forma zatrudnienia. Jakie są sposoby na jej zdobycie?

W 2006 r. liczba zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej sięgnęła 255 tys. To ogromny wzrost, ponieważ w 2001 r. wynosiła zaledwie 31 tys. Polska znajduje się na czwartym miejscu – po Wielkiej Brytanii (1,5 mln), Francji (ok. 600 tys.) i Niemczech (ok. 400 tys.) – pod względem ilości pracowników tymczasowych. – Studenci stanowią dość liczną grupę wśród pracowników tymczasowych. Ze względu na otwartość wobec nowych doświadczeń i zwykle szybkie wdrażanie się do powierzonych zadań mają elastyczne podejście do ofert rynku pracy. Mogą podejmować zajęcia z zakresu bardzo rożnych branż i w ten sposób wielostronnie kształtować swoje kompetencje – mówi Katarzyna Gurszyńska, kierownik biura Związku Agencji Pracy Tymczasowej.

 
Tymczasowa, czyli jaka?

Praca tymczasowa jest stosunkiem pracy pomiędzy trzema podmiotami: pracownikiem, pracodawcą użytkownikiem i agencją pracy tymczasowej. Praca w tym systemie polega na tym, że pracownik formalnie zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, a swoje obowiązki wykonuje u pracodawcy. Mimo że pracujemy w danym miejscu, toagencja wypłaca nam wynagrodzenie czy wystawia świadectwo pracy. Przysługuje nam prawo do urlopu i nie możemy być mniej korzystnie traktowani niż pracownicy wybranego przez nas pracodawcy. Zostajemy zatrudnieni na określony czas: sezon, kilka miesięcy, parę godzin. Musimy jednak pamiętać o limicie czasu zatrudnienia: możemy pracować tylko przez12 miesięcy w ciągu kolejnych 36 na rzecz jednego pracodawcy. – Agencje współpracują z różnymi firmami, więc jest spora szansa na to, że osoba, która sprawdzi się w jednej pracy, może zostać zatrudniona przez agencję u innego pracodawcy – dodaje Kajetan Słonina, członek zarządu ZAPT. Zasady zatrudnienia pracowników agencje pracy tymczasowej reguluje ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

 
Szansa na stałą pracę

Wiemy już, co to jest praca tymczasowa. Teraz zastanówmy się nad korzyściami, jakie płyną z niej dla nas studentów. – Agencje kierują wiele ofert pracy do studentów i uczniów, którzy nie posiadają jeszcze konkretnych kwalifikacji zawodowych – mówi ekspert Związku Agencji Pracy Tymczasowej, Małgorzata Rędzińska. – Młodzi ludzie mogą znaleźć zatrudnienie jako hostessy bądź dystrybutorzy ulotek. Praca tego typu jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które na „zarobkowanie” mogą poświęcić kilka do kilkunastu godzin tygodniowo. Jest to o tyle ważne, że dzisiaj, aby znaleźć dobrą pracę po studiach, konieczne jest doświadczenie zawodowe. Warto więc zdecydować się na taki rodzaj pracy właśnie pod koniec roku akademickiego. – Okres wakacyjny jest świetnym momentem do podjęcia pracy dla studentów, zwłaszcza studiów dziennych, którzy często w ciągu roku nie mają możliwości pogodzenia czasochłonnej nauki z pracą zarobkową – tłumaczy Katarzyna Gurszyńska, kierownik biura ZAPT. – Jednak podjęcie pracy w czasie wakacji to nie tylko szansa na podreperowanie budżetu czy np. sfinansowanie wakacyjnego wyjazdu, ale przede wszystkim doskonała okazja do własnego rozwoju oraz zdobycia cennego dla przyszłego pracodawcy doświadczenia. Jest to szansa sprawdzenia swoich umiejętności i poznania przedsiębiorstw czy instytucji od strony ich praktycznego funkcjonowania. Praca tymczasowa przyczynia się w ten sposób do wzmocnienia poczucia własnej wartości i do zredukowania w przyszłości stresu „pierwszej pracy” w zupełnie nieznanym środowisku. Mając pewne doświadczenia z wcześniejszej pracy, nie jesteśmy już tak zupełnie „zieloni”. Nawiązanie znajomości, zgromadzenie kontaktów i „sprawdzenie” różnych pracodawców ułatwi nam w przyszłości wybór miejsca pracy. Dzięki zdobytemu w ten sposób doświadczeniu zyskujemy argumenty do negocjacji warunków przyszłej pracy i płacy. Ponadto, mamy większą szansę na legalne zatrudnienie: zwykła umowa o pracę bywa dla pracodawcy zbyta droga i zdarza się, że jedyną alternatywą staje się praca „na czarno”. Praca tymczasowa jest czasami uznawana jako okres próbny w danej firmie. W ustawie czytamy: „Pracodawca użytkownik jest obowiązany informować pracowników tymczasowych, w sposób przyjęty u tego pracodawcy użytkownika, o wolnych stanowiskach pracy, na których zamierza zatrudnić pracowników”.

 
Łatwe poszukiwania pracy

Jaką pracę możemy znaleźć poprzez agencje pracy tymczasowej? – Studenci w okresie wakacyjnym podejmują często prace biurowe na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopach – mówi Katarzyna Gurszyńska, kierownik biura Związku Agencji Pracy Tymczasowej. – Wtedy właśnie mogą nauczyć się wiele na temat organizacji pracy i działania biura. Jednocześnie popularne są też zajęcia w branży gastronomicznej: prace kelnerskie albo inne typowo dorywcze, np. przy prezentacji produktów w sklepach. Stosunkowo często studenci decydują się na podjęcie pracy fizycznej, przy linii produkcyjnej, przy pakowaniu. Są to prace zwykle proste i nie wymagające wiele wysiłku od studenta na wakacjach, a pozwalają na zdobycie własnego pieniędzy.

– Oczywiście agencje mają również wiele ofert pracy dla studentów z wyższymi kwalifikacjami. Znajomość języków obcych (szczególnie języka angielskiego), biegła obsługa komputera w zakresie MS Office oraz doświadczenie w pracy biurowej – to wymogi stawiane przed kandydatami na stanowisko recepcjonistki i sekretarki – dodaje Małgorzata Rędzińska. – Także od osób ubiegających się o pracę w charakterze telemarketera często oczekuje się doświadczenia w obsłudze klienta bądź na stanowisku sprzedawcy telefonicznego.

Jeżeli znajdziemy coś dla siebie, po prostu podpisujemy umowę i tu należy pamiętać o niezbędnych dokumentach: dowodzie osobistym, legitymacji studenckiej, numerze konta oraz nr NIP-ie.

 

Jak szukać pracy tymczasowej? Wystarczy zarejestrować się w bazie danych wybranej przez nas agencji pracy tymczasowej, wypełniając formularz zamieszczony na www. Aby jeszcze łatwiej dobrać ofertę do naszych oczekiwań, warto wybrać się na rozmowę kwalifikacyjną. I nie ma tu ograniczeń. Możemy – dla zwiększenia naszych szans na lepszą pracę – zarejestrować się w kilku agencjach jednocześnie. Instytucje te nie pobierają żadnych opłat za korzystanie ze swoich usług.

 

Dane liczbowe wykorzystane w tekście za Związkiem Agencji Pracy Tymczasowej.

 
***
 
Magdalena Pieprzowska
Creyf’s Image Manager (od lipca tego roku Start People)

Studenci poszukiwani są do różnego rodzaju prac – najczęściej do obsługi call center, inwentaryzacji, obsługi klienta czy też jako hostessy, animatorzy, osoby do roznoszenia ulotek. Ponadto, w zależności od dyspozycyjności osób i oczekiwań pracodawcy, poszukiwani są młodzi ludzie ostatnich lat studiów, którzy mogą odbyć praktykę na stanowisku pracy, co daje im szansę na zdobycie stałego zatrudnienia.

Niektórzy studenci celowo rozpoczynają od pracy tymczasowej. Chcą spróbować w kilku firmach, kilku branżach, na różnych stanowiskach i zdecydować, co im odpowiada. Kandydaci korzystają też z usług doradztwa personalnego oferowanych przez wiele agencji pracy tymczasowej.

 
***
Agencje pracy tymczasowej w Europie

W Europie agencje pracy tymczasowej zatrudniają 7 milionów osób. Za pośrednictwem agencji każdego dnia pracuje 3 miliony osób, co odpowiada 2% czynnej zawodowo populacji Unii Europejskiej. Elastyczność jest jedną z podstawowych zalet pracy tymczasowej – blisko 28% aktywnych zawodowo mieszkańców Europy jest zatrudnionych w oparciu o umowy o elastycznym czasie pracy, a 11% wszystkich nowych miejsc pracy jest kreowanych właśnie przez agencje pracy tymczasowej.

 
***
Praca tymczasowa na piśmie

W celu zawarcia umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym pracodawca użytkownik uzgadnia z tą agencją na piśmie:

  • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
  • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
  • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej;
  • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego;
  • miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

Źródło: Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Art. 9. 1).

 
***
Rynek pracy tymczasowej w Polsce – w liczbach:

·         liczba osób zatrudnionych tymczasowo: 255 000 (2006 r.)

  • liczba Agencji Pracy Tymczasowej: 1540 podmiotów (w tym połowa aktywnych)
  • 2 organizacje branżowe SAZ i ZAPT skupiają 75% ogółu pracowników czasowych

Źródło:Tomasz Szpikowski, „Pomiędzy potrzebami biznesowymi a rynkiem pracy”, www.saz.org.pl

 
***
Rynek pracy tymczasowej w Polsce – przemiany:
  • 40% osób rekrutowanych to bezrobotni
  • 50% osób rekrutowanych to mieszkańcy małych wsi i miast
  • 75% osób przechodzi do pracodawcy użytkownika

·         dla 40% to pierwsza praca!

Źródło:Tomasz Szpikowski, „Pomiędzy potrzebami biznesowymi a rynkiem pracy”, www.saz.org.pl