Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Warto znać prawa i obowiązki studenta

Właśnie rozpoczęła się  IV Konferencja Ekspertów Praw Studenta, zorganizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Samorządem Studentów SGGW.

Wydarzenie, które odbywa się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, adresowane jest do samorządowców studenckich, którzy zajmują się szkoleniami z zakresu praw i obowiązków studenta oraz chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu prawa szkolnictwa wyższego, jakości kształcenia i pomocy materialnej.

Zasadniczym celem konferencji jest profesjonalne i kompleksowe przygotowanie jej uczestników do przeprowadzenia na swoich uczelniach macierzystych szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta dla studentów I roku studiów.

Tegoroczna edycja konferencji jest kontynuacją poprzednich; ma charakter czterodniowej stacjonarnej konferencji szkoleniowej. Harmonogram konferencji zakłada inaugurację i tematyczny panel dyskusyjny dziś wieczorem, szkolenia teoretyczne z zakresu praw i obowiązków studenta oraz z zakresu autoprezentacji w piątek, warsztaty praktyczne z zakresu metodologii prowadzenia szkoleń, specjalistyczny wykład szkoleniowy z zakresu bezpieczeństwa studentów oraz szkolenia uzupełniające w sobotę oraz podsumowanie i zakończenie konferencji 27 sierpnia. W tym roku po raz pierwszy w konferencji będzie uczestniczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin.

Uczestnicy konferencji zostaną przez trenerów PSRP przygotowani merytorycznie i metodycznie do zrealizowania szkoleń z zakresu praw i obowiązków studenta. Każda przeszkolona osoba będzie miała obowiązek bezpośrednio przeprowadzić szkolenia dla studentów I roku na swojej uczelni lub przeprowadzić szkolenia dla szkoleniowców ze swojej uczelni, którzy będą w dalszej kolejności przeprowadzać szkolenia dla studentów I roku.

Więcej informacji o konferencji znajdziesz  tutaj >>>