Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Przegląd największych organizacji studenckich

Życie studenckie to nie tylko nauka i imprezy. Istotne znaczenie mają również dodatkowe aktywności. Jedną z nich jest działalność w organizacjach studenckich, które pozwalają zdobyć nie tylko cenne na rynku pracy umiejętności i doświadczenia, ale również poznać ciekawych ludzi i miejsca. Poniżej przedstawiamy listę największych organizacji studenckich w Polsce.

 

AIESEC

AIESEC jest największą organizacją studencką na świecie. Jest obecny w ponad 107 krajach oraz zrzesza ponad 50 000 członków. W celu zapewnienia rozwoju przyszłych liderów, AIESEC oferuje swoim członkom doświadczenie liderskie oraz międzynarodowe w ramach praktyk zagranicznych. W AIESEC aktywnie zdobywasz praktyczną wiedzę w globalnym środowisku.

Strona organizacji: http://aiesec.pl/

 

AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Misją Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jest wspieranie młodych osób pragnących spróbować swoich szans w prowadzeniu własnej profesjonalnej firmy. Dzięki ochronnym warunkom inkubatora możecie sprawdzić swój pomysł bez ponoszenia ryzyka, zbędnych kosztów i czasu na rejestracje.

Strona organizacji: https://inkubatory.pl/

 

BEST (Board of European Students of Technology)

To międzynarodowa apolityczną organizacja non-profit zrzeszająca studentów z 94 renomowanych uczelni technicznych w 32 europejskich krajach. Celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług dla studentów z całej Europy. Poprzez różnego rodzaju projekty stara się połączyć ze sobą trzy środowiska: studenckie, akademickie oraz gospodarcze, tak w Polsce, jak i zagranicą.

Strona organizacji: http://www.best.krakow.pl/; http://new.best.warszawa.pl/

 

ERASMUS STUDENT NETWORK

Głównym celem ESN jest wspieranie i promowanie programów wymian międzynarodowych, przede wszystkim Programu Erasmus. Działania obejmują również prowadzenie badań i ankiet wśród stypendystów na temat funkcjonowania programów wymian (ESN PRIME). Organizacja obejmuje obecnie 36 krajów, 391 sekcji lokalnych, 12 tysięcy wolontariuszy i 15 tysięcy zadowolonych Erasmusów.

Strona organizacji: http://esn.pl/pl

 

ZRZESZENIE STUDENTÓW POLSKICH

Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP) jest największą organizacją studencką w kraju. Głównym celem organizacji jest wsparcie i pomoc dla środowiska akademickiego, które obejmuje m.in. inspirowanie aktywnego udziału środowiska studenckiego w życiu społecznym, współudział w rozwiązywaniu problemów środowiska akademickiego i młodzieżowego oraz współdziałanie z odpowiednimi organami państwowymi, samorządowymi i związkowymi w zakresie profilowania, kształcenia i właściwego zatrudnienia absolwentów szkół wyższych.

Strona organizacji: http://zsp.pl/

 

NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW

Niezależne Zrzeszenie Studentów jest organizacją studencką z 36-letnią historią działającą w duchu patriotycznym. Tworzą ją młodzi ludzie o nieprzeciętnej wyobraźni i niezaspokojonej ciekawości świata. Dzięki swoim działaniom NZS wspiera kulturalny, naukowy i społeczny rozwój studentów, a gdy jest to potrzebne, również walczy o ich prawa.

Strona organizacji: http://nzs.org.pl/

 

AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

AZS to największe stowarzyszenie sportowe w Polsce działające nieprzerwanie od ponad wieku. AZS powstał w Krakowie w 1909 roku i stamtąd rozprzestrzenił się na wszystkie ośrodki akademickie w kraju. Dziś AZS to stowarzyszenie posiadające ponad 42 tys. członków zrzeszonych w ponad 250 klubach i trenujących w ok. 3 tys. sekcji sportowych.

Strona organizacji: http://azs.pl/

 

IAESTE

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) to stowarzyszenie założone w 1948 roku w londyńskim Imperial College w celu integracji i promowania międzynarodowego zrozumienia po II Wojnie Światowej. Od początku swojego istnienia IAESTE zorganizowało wymiany dla 350 000 studentów które odgrywają kluczową rolę w rozwoju młodych inżynierów i naukowców.

Strona organizacji: https://www.iaeste.pl/

 

PARLAMENT STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Parlament Studentów RP jest niezależną organizacją, będącą oficjalnym głosem środowiska studenckiego. Jest podmiotem zrzeszającym samorządy ze wszystkich uczelni w kraju – stoi na wierzchołku struktury samorządowej. Parlament działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Reprezentuje studentów wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu oraz na arenie międzynarodowej. Odgrywa znaczącą rolę we współdecydowaniu o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży.

Strona organizacji: http://www.psrp.org.pl/

 

FORUM UCZELNI NIEPUBLICZNYCH

Forum Uczelni Niepublicznych jest organizacją zrzeszającą samorządy studenckie uczelni niepublicznych znajdujących się na terenie Polski, działającą pod patronatem Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Zadaniem Forum Uczelni Niepublicznych jest reprezentowanie interesu studentów studiujących w sektorze prywatnym wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu a także wspieranie projektów studentów na uczelniach niepublicznych oraz inicjowanie działania na rzecz środowiska studenckiego.

Strona organizacji: http://fun.info.pl/