Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Czy piszesz się na 10 000 złotych? Teraz możesz się popisać!

Wykorzystaj swoją wiedzę i stwórz pracę na temat: "Innowacje, technologie, zagrożenia w świecie XXI
wieku – z perspektywy wybranej dziedziny".

Dziedziny do wyboru to:

Finanse:
Ubezpieczenia, Bankowość, Inwestycje,

Wsparcie biznesu:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, IT,

Socjologiczne aspekty biznesu:
Kampanie medialne, Edukacja.

Zarejestruj się na stronie pzu.pl/wiedzapisane do 15 listopada 2012 r. i stwórz pracę z określonej dziedziny do 30 listopada 2012 r.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni państwowych oraz prywatnych.

Na najlepszych czekają cenne nagrody: 3 nagrody główne o wartości 10 000 zł, 3 wyróżnienia do wartości 3 000 zł, nagrody dodatkowe.

Szczegóły znajdziesz na: pzu.pl/wiedzapisane