Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

KONKURS BIK na najlepsze prace: magisterską i doktorską!

Trwa II edycja konkursu Biura Informacji Kredytowej na najlepsze prace: magisterską i doktorską,
a termin składania prac mija 31 października 2013 r. Hasłem konkursu jest „Informacja w procesie zarządzania ryzykiem”.

Szczegóły dotyczące regulaminu konkursu są opublikowane na www.bik.pl/studenci, w zakładce: Centrum Edukacji BIK/BIK dla studentów. Do konkursu zapraszamy osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich prac, obronionych w okresie od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r.

 

Czy warto przystąpić do konkursu? Niech świadczą o tym pozytywne recenzje jury konkursu, profesorów z różnych uczelni w Polsce oraz fakt, że zainteresowanie publikacją nagrodzonych prac wyraził Uniwersytet Warszawski. Pani dr Ewa Nastarowicz z Uniwersytetu Łódzkiego zgłosiła do konkursu pracę pt. „Efektywność funduszy sekurytyzacyjnych działających na rynku polskim” (promotor: Pani prof. dr hab. Monika Marcinkowska), z kolei Pani mgr Angelika Steciak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przesłała pracę pt. „Metoda wewnętrznych ratingów (IRB) w ocenie ryzyka kredytowego” (promotor: dr inż. Tomasz Zieliński). Obie laureatki, zostały dodatkowo wyróżnione, otrzymując nagrody pieniężne od BIK – organizatora konkursu.

 

Czym jest Konkurs z perspektywy środowiska naukowego? Konkurs BIK to kontynuacja aktywności Biura Informacji Kredytowej w poszerzaniu współpracy z polskimi uczelniami i wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń. Inicjatywa ta stanowi zarazem odpowiedź na poniższe stwierdzenie przewodniczącego jury konkursu prof. dr hab. Stanisława Kasiewicza, iż „Doświadczenia minionego 20-lecia dowodzą, że relacje środowiska praktyków i uczonych zajmujących się zagadnieniami rynku usług finansowych pozostawiają wiele do życzenia. Pracownicy instytucji finansowych oczekują od nauki odpowiedzi na szereg pytań i problemów, z którymi zmagają się na przykład w ocenie ryzyka kredytowego. Z kolei sfera nauki napotyka na trudności w budowaniu modeli nowoczesnych
i funkcjonalnych narzędzi i instrumentów finansowych z braku wiedzy źródłowej jaką dysponuje sfera realna usług finansowych. Sądzę, że konkurs powołany do życia przez Biuro Informacji Kredytowej przyczyni się do stopniowego wypełniania wspomnianej luki i leży w interesie obu zainteresowanych środowisk. To rzecz jasna będzie proces, którego powodzenie zależeć będzie również od tego w jakim stopniu laureaci wyróżnieni w konkursie Biuro Informacji Kredytowej uzyskają dodatkowy bonus
w postaci ułatwienia startu zawodowego w instytucjach finansowych.”

 

Jaki jest skład tegorocznego jury? Jury II edycji konkursu będzie obradowało w składzie: przewodniczący – prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz (Szkoła Główna Handlowa) oraz członkowie jury: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki (Polska Akademia Nauk), prof. dr hab. Monika Marcinkowska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Krzysztof Opolski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Jan Szambelańczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Marek Wierzbowski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Dariusz Zarzecki (Uniwersytet Szczeciński) oraz znakomici praktycy: Prezes Zarządu Toyota Bank Polska S.A. – dr Piotr Juda, Główny Ekonomista BIK S.A. – dr Andrzej Topiński i Członek Rady Nadzorczej BRE Bank S.A. – Pan Wiesław Thor.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie – na zgłoszenia czekamy do 31 października 2013 r. w wersji elektronicznej na adres: konkurs@bik.pl