Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

KONKURS na najlepszą pracę dyplomową AGRO. Świat potrzebuje agroabsolwentów!

Zapraszamy do udziału w 3. edycji Konkursu Agroabsolwent, organizowanego przez Bank BNP Paribas – na najlepszą pracę dyplomową, związaną z tematyką agro.

– Jako liderowi finansowania rynku agro w Polsce, bardzo zależy nam na unowocześnianiu i zwiększaniu efektywności rodzimego rolnictwa. Ogromną rolę do odegrania mają tu nowe pokolenia rolników i osób zarządzających przedsiębiorstwami z branży rolniczej. Dzisiejsi studenci będą decydowali o kierunkach rozwoju branży w przyszłości, dlatego chcemy ich zachęcić, by myśleli o rolnictwie w sposób innowacyjny. Celem konkursu jest promowanie tematyki związanej z szeroko rozumianym postępem i zrównoważonym rozwojem gospodarstw rolnych i terenów wiejskich – mówi Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas.

Wymagania

Do Konkursu zgłaszane mogą być prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie, których obrona odbyła się w 2020 lub w 2021 r. Problematyka prac musi być związana z rozwojem agrobiznesu, tj. z postępem, innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem gospodarstw rolnych, rozwojem obszarów wiejskich, ekologią oraz innymi działaniami przynoszącymi wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności.

Zwycięzców wyłoni specjalna komisja, która w procesie przyznawania punktów będzie się kierować m.in.: oryginalnością, poprawnym ujęciem treści, merytoryką, wartością teoretyczną i innowacyjnością rozwiązania analizowanego problemu.

Terminy

Termin zgłoszeń upływa 31 października br., a rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 10 grudnia br.

Nagrody

Dla najlepszych prac przewidziane zostały nagrody finansowe I, II i III stopnia o łącznej wartości 6 000 zł brutto:

 

  • I stopień – 3 000 zł oraz publikacja autorskiego artykułu pracy dyplomowej na łamach wydawnictwa partnera medialnego.
  • II stopień – 2 000 zł oraz publikacja autorskiego artykułu pracy dyplomowej na łamach wydawnictwa partnera medialnego.
  • III stopień – 1 000 zł oraz publikacja autorskiego artykułu pracy dyplomowej na łamach wydawnictwa partnera medialnego.

 

Dodatkowo, w tym roku uczestnicy konkursu będą mogli ubiegać się o nagrody specjalne zaoferowane przez Partnerów Konkursu:

  • nagroda specjalna ufundowana przez Grupę Żywiec S.A. – staż w firmie – za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji żywności,
  • nagroda specjalna ufundowana przez Farm Frites Poland S.A. – „rolnictwo zrównoważone w praktyce” (zwiedzanie fabryki i gospodarstwa rolnego) – za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji rolnej,
  • nagroda specjalna ufundowana przez ProCam Polska Sp. z o.o. – staż w firmie – za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji rolnej,
  • nagroda specjalna ufundowana przez Spiżarnia Rydzyńska Sp. z o.o. w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej w postaci bonu zakupowego o wartości 500 zł do wykorzystania na stronie https://spizarniarydzynska.pl,
  • nagroda specjalna w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej w postaci możliwości odbycia bezpłatnego stażu w firmie Bio Planet S.A.

Wszyscy laureaci otrzymają również nagrodę specjalną Partnerów medialnych w postaci:

  • książki i rocznej prenumeraty wybranego magazynu wydawnictwa Plantpress
  • oraz rocznej prenumeraty BioKuriera.

Dla zainteresowanych – możliwość odbycia stażu w Polskim Wydawnictwie Rolniczym.

Zgłoszenia

Kompletne Zgłoszenia prosimy wysyłać na skrzynkę: KontaktAgro@bnpparibas.pl, wpisując w tytule wiadomości: Imię i Nazwisko zgłaszającego z dopiskiem „Konkurs Agroabsolwent”.

Na komplet dokumentów składają się:

a. podpisany Formularz Zgłoszeniowy.
b. informacje o zgłaszanej pracy.
c. praca dyplomowa w pliku PDF,
d. kopia dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego obronę pracy.

Szczegółowe informacje i formularze znajdziecie na: https://www.bnpparibas.pl/agroabsolwent/

Dodatkowe zapytania można kierować kontakt na nr (+48 667 851 358) lub na adres e-mail: KontaktAgro@bnpparibas.pl

Partnerzy

W tegorocznej odsłonie wydarzenia zaproszono do współpracy Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”, gdyż wartości nagradzane w konkursie są bardzo bliskie misji Stowarzyszenia. Kontynuując również zeszłoroczną ideę nagradzania dodatkowo prac w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej, nawiązano współpracę z firmami zrzeszonymi w Polskiej Izbie Żywności Ekologicznej.

Partnerami medialnymi tegorocznej edycji są m.in: Plantpress, AgroNews, Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „APRA”, Biokurier.pl oraz Polskie Wydawnictwo Rolnicze.